A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Izaijo 50

1
Taip sako Viešpats: ‘‘Kur yra jūsų motinos skyrybų raštas, kuriuo Aš ją atleidau? Kur yra skolintojas, kuriam už skolą jus atidaviau? Dėl savo nusikaltimų jūs pardavėte save, dėl jūsų neištikimybės jūsų motina atleista.
2
Kodėl atėjęs Aš neradau žmogaus? Aš šaukiau ir niekas neatsiliepė. Argi mano ranka sutrumpėjo gelbėti? Argi neturiu jėgos išlaisvinti? Savo sudraudimu išdžiovinu jūrą, upes paverčiu dykuma. Žuvys trokšta ir gaišta, nes nebėra vandens.
3
Aš aptemdau dangų, apsupu jį ašutine’‘.
4
Viešpats Dievas davė man miklų liežuvį paguosti nuvargusį. Kiekvieną rytą Jis žadina mane, kad klausyčiau Jo mokymo;
5
Viešpats Dievas atvėrė man ausis, aš nesipriešinau ir nesitraukiau.
6
Aš leidausi mušamas ir tąsomas, neslėpiau veido nuo mane plūstančių ir į mane spjaudančių.
7
Viešpats Dievas padės man, todėl aš nebūsiu sugėdintas. Aš padariau savo veidą kietą kaip titnagas ir žinau, kad nebūsiu pažemintas.
8
Arti yra Tas, kuris mane išteisina, kas dabar su manimi ginčysis? Stokite čia. Kas nori su manimi bylinėtis, teateina.
9
Viešpats Dievas padės man. Kas drįs mane pasmerkti? Jie visi pasens kaip drabužis, kandys juos suės.
10
Kas iš jūsų bijo Viešpaties, teklauso Jo tarno balso. Kas vaikščioja tamsoje, tepasitiki Viešpačiu, savo Dievu.
11
Jūs visi, kurie įžiebiate ugnį ir apsupate save žiežirbomis, vaikščiokite savo ugnies šviesoje ir tarp savo žiežirbų. Tai padarys mano ranka, jūs atsigulsite skausmuose.
Izaijo 50:1
Izaijo 50:2
Izaijo 50:3
Izaijo 50:4
Izaijo 50:5
Izaijo 50:6
Izaijo 50:7
Izaijo 50:8
Izaijo 50:9
Izaijo 50:10
Izaijo 50:11
Izaijo 1 / Isa 1
Izaijo 2 / Isa 2
Izaijo 3 / Isa 3
Izaijo 4 / Isa 4
Izaijo 5 / Isa 5
Izaijo 6 / Isa 6
Izaijo 7 / Isa 7
Izaijo 8 / Isa 8
Izaijo 9 / Isa 9
Izaijo 10 / Isa 10
Izaijo 11 / Isa 11
Izaijo 12 / Isa 12
Izaijo 13 / Isa 13
Izaijo 14 / Isa 14
Izaijo 15 / Isa 15
Izaijo 16 / Isa 16
Izaijo 17 / Isa 17
Izaijo 18 / Isa 18
Izaijo 19 / Isa 19
Izaijo 20 / Isa 20
Izaijo 21 / Isa 21
Izaijo 22 / Isa 22
Izaijo 23 / Isa 23
Izaijo 24 / Isa 24
Izaijo 25 / Isa 25
Izaijo 26 / Isa 26
Izaijo 27 / Isa 27
Izaijo 28 / Isa 28
Izaijo 29 / Isa 29
Izaijo 30 / Isa 30
Izaijo 31 / Isa 31
Izaijo 32 / Isa 32
Izaijo 33 / Isa 33
Izaijo 34 / Isa 34
Izaijo 35 / Isa 35
Izaijo 36 / Isa 36
Izaijo 37 / Isa 37
Izaijo 38 / Isa 38
Izaijo 39 / Isa 39
Izaijo 40 / Isa 40
Izaijo 41 / Isa 41
Izaijo 42 / Isa 42
Izaijo 43 / Isa 43
Izaijo 44 / Isa 44
Izaijo 45 / Isa 45
Izaijo 46 / Isa 46
Izaijo 47 / Isa 47
Izaijo 48 / Isa 48
Izaijo 49 / Isa 49
Izaijo 50 / Isa 50
Izaijo 51 / Isa 51
Izaijo 52 / Isa 52
Izaijo 53 / Isa 53
Izaijo 54 / Isa 54
Izaijo 55 / Isa 55
Izaijo 56 / Isa 56
Izaijo 57 / Isa 57
Izaijo 58 / Isa 58
Izaijo 59 / Isa 59
Izaijo 60 / Isa 60
Izaijo 61 / Isa 61
Izaijo 62 / Isa 62
Izaijo 63 / Isa 63
Izaijo 64 / Isa 64
Izaijo 65 / Isa 65
Izaijo 66 / Isa 66