A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Izaijo 391
Tuo metu Merodach Baladanas, Baladano sūnus, Babilono karalius, atsiuntė pasiuntinius su laišku ir dovanomis Ezekijui, nes jis girdėjo, kad tas sirgo ir pasveiko.
2
Ezekijas džiaugėsi ir parodė jiems visus savo namų turtus: sidabrą, auksą, kvepalus, brangius aliejus, ginklus ir visa, kas buvo sandėliuose. Nebuvo nieko jo namuose, ko Ezekijas nebūtų jiems parodęs.
3
Pranašas Izaijas atėjo pas karalių Ezekiją ir klausė: ‘‘Ką sakė tie vyrai? Iš kur jie atėjo?’‘ Ezekijas atsakė: ‘‘Jie atėjo iš tolimo krašto, iš Babilono’‘.
4
Jis klausė: ‘‘Ką jie matė tavo namuose?’‘ Ezekijas atsakė: ‘‘Jie matė viską, kas yra mano namuose; nėra nieko, ko nebūčiau jiems parodęs’‘.
5
Tada pranašas Izaijas tarė: ‘‘Klausykis kareivijų Viešpaties žodžio:
6
‘Ateis dienos, kai visa, kas yra tavo namuose, ką tavo tėvai sukrovė iki šios dienos, bus išgabenta į Babiloną. Nieko nebus palikta,­sako Viešpats.­
7
Net kai kuriuos iš tavo sūnų paims, išsives ir jie bus eunuchais Babilono karaliaus rūmuose’ ‘‘.
8
Ezekijas atsakė Izaijui: ‘‘Viešpaties žodis, kurį tu kalbėjai, yra geras’‘. Ir jis pridūrė: ‘‘Kad tik mano dienomis būtų taika ir saugumas’‘.