A A A A A
Alkitab Indonesia 2005

Izaijo 351
[Allah Akan Menghibur Umat-Nya] Padang gurun yang kering akan bersukacita. Padang gurun akan bergembira dan mekar.
2
Itu akan dipenuhi dengan bunga, tarian, serta sukacita. Itu secantik hutan Libanon, Bukit Karmel, dan Lembah Saron. Hal itu terjadi karena semua orang akan melihat kemuliaan TUHAN. Mereka melihat keindahan Allah kita.
3
Buatlah tangan yang lemah menjadi kuat kembali. Kuatkan kaki yang lemah.
4
Orang menjadi takut dan bingung. Katakan kepada mereka, “Kuatlah! Jangan takut!” Lihatlah, Allahmu akan datang dan menghukum musuhmu. Ia datang dan memberikan upah kepadamu. Ia akan menyelamatkanmu.
5
Kemudian mata orang buta dibuka sehingga mereka dapat melihat, dan telinga orang tuli dibuka, sehingga mereka dapat mendengar.
6
Orang cacat akan menari seperti rusa, dan orang yang tidak dapat berbicara, sekarang akan memakai suaranya menyanyikan nyanyian sukacita. Hal itu terjadi apabila mata air mengalir di padang gurun yang kering.
7
Sekarang orang melihat bayangan yang tampaknya seperti air, tetapi kemudian ada kolam air yang sesungguhnya di sana. Di tanah kering akan ada sumur di mana air mengalir dari tanah. Tanaman pandan yang tinggi tumbuh di mana binatang liar pernah menguasainya.
8
Di sana akan ada jalan. Jalan besar itu disebut, “Jalan Kudus.” Orang jahat tidak akan dibiarkan berjalan di jalan itu. Tidak ada orang bodoh berjalan di atasnya. Hanya orang baik berjalan di sana.
9
Tidak akan ada bahaya di jalan itu. Tidak ada singa melukai orang di sana. Tidak ada binatang yang berbahaya pada jalan itu. Jalan itu adalah untuk orang yang diselamatkan Allah.
10
TUHAN akan membuat umat-Nya bebas, dan mereka datang kembali kepada-Nya. Mereka datang ke Sion bersukacita. Mereka berbahagia selamanya seperti mahkota di atas kepalanya. Sukacita dan kegembiraannya benar-benar memenuhi mereka. Dukacita dan kesedihan akan menjauh.Izaijo 35:1

Izaijo 35:2

Izaijo 35:3

Izaijo 35:4

Izaijo 35:5

Izaijo 35:6

Izaijo 35:7

Izaijo 35:8

Izaijo 35:9

Izaijo 35:10Izaijo 1 / Iza 1

Izaijo 2 / Iza 2

Izaijo 3 / Iza 3

Izaijo 4 / Iza 4

Izaijo 5 / Iza 5

Izaijo 6 / Iza 6

Izaijo 7 / Iza 7

Izaijo 8 / Iza 8

Izaijo 9 / Iza 9

Izaijo 10 / Iza 10

Izaijo 11 / Iza 11

Izaijo 12 / Iza 12

Izaijo 13 / Iza 13

Izaijo 14 / Iza 14

Izaijo 15 / Iza 15

Izaijo 16 / Iza 16

Izaijo 17 / Iza 17

Izaijo 18 / Iza 18

Izaijo 19 / Iza 19

Izaijo 20 / Iza 20

Izaijo 21 / Iza 21

Izaijo 22 / Iza 22

Izaijo 23 / Iza 23

Izaijo 24 / Iza 24

Izaijo 25 / Iza 25

Izaijo 26 / Iza 26

Izaijo 27 / Iza 27

Izaijo 28 / Iza 28

Izaijo 29 / Iza 29

Izaijo 30 / Iza 30

Izaijo 31 / Iza 31

Izaijo 32 / Iza 32

Izaijo 33 / Iza 33

Izaijo 34 / Iza 34

Izaijo 35 / Iza 35

Izaijo 36 / Iza 36

Izaijo 37 / Iza 37

Izaijo 38 / Iza 38

Izaijo 39 / Iza 39

Izaijo 40 / Iza 40

Izaijo 41 / Iza 41

Izaijo 42 / Iza 42

Izaijo 43 / Iza 43

Izaijo 44 / Iza 44

Izaijo 45 / Iza 45

Izaijo 46 / Iza 46

Izaijo 47 / Iza 47

Izaijo 48 / Iza 48

Izaijo 49 / Iza 49

Izaijo 50 / Iza 50

Izaijo 51 / Iza 51

Izaijo 52 / Iza 52

Izaijo 53 / Iza 53

Izaijo 54 / Iza 54

Izaijo 55 / Iza 55

Izaijo 56 / Iza 56

Izaijo 57 / Iza 57

Izaijo 58 / Iza 58

Izaijo 59 / Iza 59

Izaijo 60 / Iza 60

Izaijo 61 / Iza 61

Izaijo 62 / Iza 62

Izaijo 63 / Iza 63

Izaijo 64 / Iza 64

Izaijo 65 / Iza 65

Izaijo 66 / Iza 66