Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Izaijo 35

1

Tyrai ir dykumos džiūgaus, stepės pražys pievų gėlėmis;

2

ji žydės, bus linksma, džiaugsis ir giedos. Jai teks Libano šlovė, Karmelio ir Sarono grožis. Taip, jie matys Viešpaties šlovę ir Dievo didybę.

3

Sustiprinkite suglebusias rankas ir klumpančius kelius.

4

Sakykite išsigandusioms širdims: ‘‘Būkite drąsūs ir nebijokite. Štai jūsų Dievas atkeršys ir atlygins. Jis ateis ir išgelbės jus’‘.

5

Tada aklųjų akys atsimerks ir kurčiųjų ausys atsivers.

6

Tada raišas šokinės kaip briedis ir nebylys giedos. Vanduo trykš dykumoje ir upeliai tekės stepėse.

7

Sausoje žemėje ežerai, išdžiūvusioje­vandens šaltiniai. Kur šakalai gyveno, augs nendrės ir meldai.

8

Ten eis kelias, vadinamas Šventu keliu, kuriuo nevaikščios niekas nešvarus.

9

Čia nesimaišys liūtas, ir joks plėšrus žvėris nevaikštinės juo; išpirktieji keliaus juo.

10

Viešpaties išlaisvintieji sugrįš ir eis į Sioną giedodami; amžina linksmybė vainikuos jų galvas. Jie džiaugsis ir linksminsis, vaitojimo ir dūsavimo nebebus.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info