A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Izaijo 341
Priartėkite, tautos, klausykitės, pagonys, teišgirsta žemė ir visa, kas joje, pasaulis ir visa, kas iš jo kyla.
2
Viešpats rūstauja ant tautų, grasina jų kariuomenėms. Jis pasmerkė jas, paskyrė jas sunaikinti.
3
Užmuštieji bus išmesti, jų lavonai dvoks, kalnai mirks jų kraujyje.
4
Dangaus kareivijos sutirps, dangus bus suvyniotas kaip knyga. Lyg vynmedžio ir figmedžio suvytę lapai krinta jo pulkai.
5
Mano kardas bus nuplautas danguje, jis nusileis Idumėjos teismui, ant mano prakeiktos tautos.
6
Viešpaties kardas suteptas krauju, aptekęs taukais. Jis suteptas avinėlių ir ožių krauju, aptekęs avinų inkstų taukais. Viešpaties auka Bocroje, didelės skerdynės Idumėjoje.
7
Čia krinta stumbrai drauge su jaučiais ir buliais. Žemė yra permirkus krauju, dirva pilna taukų.
8
Tai Viešpaties keršto diena, atlyginimo metai už Siono skriaudą.
9
Upeliai pavirs derva, žemė­siera, kraštas degs kaip derva.
10
Dieną ir naktį ji degs, dūmai rūks amžinai. Kartų kartoms kraštas liks tyrlaukiu, niekas juo nekeliaus.
11
Ten gyvens vanagas ir ežys, įsikurs pelėda ir varnas. Viešpats išties sumaišties virvę ir ištuštėjimo svambalą.
12
Nebeliks kilmingųjų, kurie galėtų karaliauti, visi kunigaikščiai taps niekas.
13
Rūmuose augs erškėčiai, tvirtovėse­dilgėlės ir usnys. Čia gyvens šakalai ir stručiai.
14
Ten susitiks vilkai su hienomis, satyrai šauks vienas kitam. Nakties šmėklos ten susiras sau poilsio vietą.
15
Gyvatės turės ten lizdus ir saugos savo vaikus; ten rinksis ir būriuosis maitvanagiai.
16
Skaitykite ir tyrinėkite Viešpaties raštus­visi susirinks, kaip pasakyta. Viešpats taip pasakė, ir Jo dvasia juos surinks.
17
Jis metė burtą, matavimo virve padalino jiems kraštą. Jie paveldės jį amžiams ir per kartų kartas gyvens tame krašte.Izaijo 34:1

Izaijo 34:2

Izaijo 34:3

Izaijo 34:4

Izaijo 34:5

Izaijo 34:6

Izaijo 34:7

Izaijo 34:8

Izaijo 34:9

Izaijo 34:10

Izaijo 34:11

Izaijo 34:12

Izaijo 34:13

Izaijo 34:14

Izaijo 34:15

Izaijo 34:16

Izaijo 34:17Izaijo 1 / Iza 1

Izaijo 2 / Iza 2

Izaijo 3 / Iza 3

Izaijo 4 / Iza 4

Izaijo 5 / Iza 5

Izaijo 6 / Iza 6

Izaijo 7 / Iza 7

Izaijo 8 / Iza 8

Izaijo 9 / Iza 9

Izaijo 10 / Iza 10

Izaijo 11 / Iza 11

Izaijo 12 / Iza 12

Izaijo 13 / Iza 13

Izaijo 14 / Iza 14

Izaijo 15 / Iza 15

Izaijo 16 / Iza 16

Izaijo 17 / Iza 17

Izaijo 18 / Iza 18

Izaijo 19 / Iza 19

Izaijo 20 / Iza 20

Izaijo 21 / Iza 21

Izaijo 22 / Iza 22

Izaijo 23 / Iza 23

Izaijo 24 / Iza 24

Izaijo 25 / Iza 25

Izaijo 26 / Iza 26

Izaijo 27 / Iza 27

Izaijo 28 / Iza 28

Izaijo 29 / Iza 29

Izaijo 30 / Iza 30

Izaijo 31 / Iza 31

Izaijo 32 / Iza 32

Izaijo 33 / Iza 33

Izaijo 34 / Iza 34

Izaijo 35 / Iza 35

Izaijo 36 / Iza 36

Izaijo 37 / Iza 37

Izaijo 38 / Iza 38

Izaijo 39 / Iza 39

Izaijo 40 / Iza 40

Izaijo 41 / Iza 41

Izaijo 42 / Iza 42

Izaijo 43 / Iza 43

Izaijo 44 / Iza 44

Izaijo 45 / Iza 45

Izaijo 46 / Iza 46

Izaijo 47 / Iza 47

Izaijo 48 / Iza 48

Izaijo 49 / Iza 49

Izaijo 50 / Iza 50

Izaijo 51 / Iza 51

Izaijo 52 / Iza 52

Izaijo 53 / Iza 53

Izaijo 54 / Iza 54

Izaijo 55 / Iza 55

Izaijo 56 / Iza 56

Izaijo 57 / Iza 57

Izaijo 58 / Iza 58

Izaijo 59 / Iza 59

Izaijo 60 / Iza 60

Izaijo 61 / Iza 61

Izaijo 62 / Iza 62

Izaijo 63 / Iza 63

Izaijo 64 / Iza 64

Izaijo 65 / Iza 65

Izaijo 66 / Iza 66