English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Izaijo 3

1
Štai Viešpats, kareivijų Dievas, atims iš Jeruzalės ir Judo ramstį ir lazdą, duonos ir vandens atsargas,
2
karžygį ir karį, teisėją ir pranašą, žynį ir vyresnįjį,
3
penkiasdešimtininką ir kilmingąjį, patarėją, įgudusį amatininką ir iškalbingą kalbėtoją.
4
Vaikai bus jų kunigaikščiai, juos valdys kūdikiai.
5
Žmonės skriaus vienas kitą, net savo artimą. Vaikai bus pasipūtę prieš vyresniuosius, niekam tikę prieš kilminguosius.
6
Tada žmogus, nutvėręs savo brolį iš tėvo namų, sakys: ‘‘Tu dar turi apsiaustą, būk mūsų vadas. Šie griuvėsiai tebūna tavo valdžioje’‘.
7
Jis atsakys: ‘‘Aš nesu gydytojas, mano namuose nėra nei duonos, nei drabužių. Nedarykite manęs tautos vadu’‘.
8
Jeruzalė ir Judas kris, nes jų žodžiai ir darbai priešingi Viešpačiui; jie erzina Jo šlovės akis.
9
Jų veido išraiška liudija prieš juos. Jie nesislėpdami nuodėmiauja kaip Sodomos gyventojai. Vargas jiems! Jie patys sau užtraukia nelaimę.
10
Sakykite teisiesiems, kad jiems bus gerai, nes jie naudosis savo darbų vaisiais.
11
Vargas nedorėliui! Jam bus atlyginta pagal jo darbus.
12
Mano tauta! Vaikai juos spaudžia, moterys jiems viešpatauja. O mano tauta! Tavo vedliai tave suvedžioja ir veda klaidingu taku.
13
Viešpats keliasi daryti teismo ir teisti tautas.
14
Viešpats teis vyresniuosius ir savo tautos kunigaikščius. ‘‘Jūs jau prarijote vynuogyną. Beturčių nuosavybė yra jūsų namuose.
15
Ką galvojate, skriausdami mano tautą ir daužydami beturčiams per veidus?’‘­klausia Viešpats, kareivijų Dievas.
16
Viešpats sako: ‘‘Kadangi Siono dukterys išdidžiai vaikščioja, ištiesusios kaklus, mėto geidulingus žvilgsnius, eidamos mažais žingsneliais, skambina kojų žiedais,
17
Viešpats apdengs Siono dukterų galvas šašais ir apnuogins jas’‘.
18
Tą dieną Viešpats nuplėš jų papuošalus: kojų grandinėles, kaktos juosteles ir mėnuliukus;
19
grandinėles, apyrankes ir šydus;
20
vainikėlius, kojų papuošalus, puošnias juostas, kvepalų dėžutes ir auskarus;
21
pirštų ir nosies žiedus,
22
išeiginius rūbus ir apsiaustus; skareles ir pinigines,
23
veidrodėlius, plono lino drabužius, galvos kaspinus ir skraistes.
24
Vietoje kvepalų bus smarvė, vietoje juostos­virvė; vietoje gražios šukuosenos­plikė, vietoje apsiausto­ašutinė; vietoje grožio­įdeginta žymė.
25
Tavo vyrai kris nuo kardo, o tavo karžygiai­kovoje.
26
Jos vartai aimanuos ir gedės, apleista ji sėdės ant žemės.
Izaijo 3:1
Izaijo 3:2
Izaijo 3:3
Izaijo 3:4
Izaijo 3:5
Izaijo 3:6
Izaijo 3:7
Izaijo 3:8
Izaijo 3:9
Izaijo 3:10
Izaijo 3:11
Izaijo 3:12
Izaijo 3:13
Izaijo 3:14
Izaijo 3:15
Izaijo 3:16
Izaijo 3:17
Izaijo 3:18
Izaijo 3:19
Izaijo 3:20
Izaijo 3:21
Izaijo 3:22
Izaijo 3:23
Izaijo 3:24
Izaijo 3:25
Izaijo 3:26
Izaijo 1 / Iza 1
Izaijo 2 / Iza 2
Izaijo 3 / Iza 3
Izaijo 4 / Iza 4
Izaijo 5 / Iza 5
Izaijo 6 / Iza 6
Izaijo 7 / Iza 7
Izaijo 8 / Iza 8
Izaijo 9 / Iza 9
Izaijo 10 / Iza 10
Izaijo 11 / Iza 11
Izaijo 12 / Iza 12
Izaijo 13 / Iza 13
Izaijo 14 / Iza 14
Izaijo 15 / Iza 15
Izaijo 16 / Iza 16
Izaijo 17 / Iza 17
Izaijo 18 / Iza 18
Izaijo 19 / Iza 19
Izaijo 20 / Iza 20
Izaijo 21 / Iza 21
Izaijo 22 / Iza 22
Izaijo 23 / Iza 23
Izaijo 24 / Iza 24
Izaijo 25 / Iza 25
Izaijo 26 / Iza 26
Izaijo 27 / Iza 27
Izaijo 28 / Iza 28
Izaijo 29 / Iza 29
Izaijo 30 / Iza 30
Izaijo 31 / Iza 31
Izaijo 32 / Iza 32
Izaijo 33 / Iza 33
Izaijo 34 / Iza 34
Izaijo 35 / Iza 35
Izaijo 36 / Iza 36
Izaijo 37 / Iza 37
Izaijo 38 / Iza 38
Izaijo 39 / Iza 39
Izaijo 40 / Iza 40
Izaijo 41 / Iza 41
Izaijo 42 / Iza 42
Izaijo 43 / Iza 43
Izaijo 44 / Iza 44
Izaijo 45 / Iza 45
Izaijo 46 / Iza 46
Izaijo 47 / Iza 47
Izaijo 48 / Iza 48
Izaijo 49 / Iza 49
Izaijo 50 / Iza 50
Izaijo 51 / Iza 51
Izaijo 52 / Iza 52
Izaijo 53 / Iza 53
Izaijo 54 / Iza 54
Izaijo 55 / Iza 55
Izaijo 56 / Iza 56
Izaijo 57 / Iza 57
Izaijo 58 / Iza 58
Izaijo 59 / Iza 59
Izaijo 60 / Iza 60
Izaijo 61 / Iza 61
Izaijo 62 / Iza 62
Izaijo 63 / Iza 63
Izaijo 64 / Iza 64
Izaijo 65 / Iza 65
Izaijo 66 / Iza 66