A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Izaijo 27

1
Tą dieną Viešpats nubaus kietu, dideliu ir stipriu kardu leviataną, šliaužiančią ir besiraitančią gyvatę, ir nukaus jūros slibiną.
2
Tą dieną giedokite apie vynuogyną:
3
‘‘Aš, Viešpats, esu jo sargas. Aš nuolatos laistau jį; kad jam kas nepakenktų, saugau jį dieną ir naktį.
4
Nėra manyje rūstybės. Jei kas jame pasėtų erškėčių ir usnių, Aš įeičiau, kovočiau ir sudeginčiau juos.
5
Tegu jie laikosi mano stiprybės, kad galėtų susitaikyti su manimi; ir tada jie susitaikys su manimi’‘.
6
Ateityje Jokūbas vėl įsišaknys, o Izraelis žaliuos ir žydės; jie pripildys visą pasaulį savo vaisių.
7
Ar Jis baudė juos, kaip jų priešai buvo baudžiami? Ar jų krito tiek, kiek jų priešų?
8
Tu baudei juos nuosaikiai, kai atmetei. Jis pašalino juos savo stipriu pūstelėjimu rytų vėjo dieną.
9
Jokūbo kaltė bus atleista ir nuodėmė pašalinta, kai Jis aukurų akmenis sutrupins kaip kalkakmenius, giraičių bei atvaizdų nebeliks.
10
Sustiprintas miestas bus tuščias, be gyventojų, kaip dykuma. Galvijai ganysis jame, gulės ir apgrauš jo šakas.
11
Kai jo šakos nudžius, atėjusios moterys jas nulauš ir sudegins. Tai tauta, neturinti supratimo. Todėl jos Kūrėjas nepasigailės ir nesuteiks jai malonės.
12
Tomis dienomis Viešpats kuls nuo Eufrato upės iki Egipto upelio, o jūs, izraelitai, būsite surinkti kaip grūdai.
13
Tą dieną pasigirs didysis trimitas, paliktieji Asirijos krašte bei išsklaidytieji Egipto šalyje sugrįš ir pagarbins Viešpatį šventajame Jeruzalės kalne.
Izaijo 27:1
Izaijo 27:2
Izaijo 27:3
Izaijo 27:4
Izaijo 27:5
Izaijo 27:6
Izaijo 27:7
Izaijo 27:8
Izaijo 27:9
Izaijo 27:10
Izaijo 27:11
Izaijo 27:12
Izaijo 27:13
Izaijo 1 / Iza 1
Izaijo 2 / Iza 2
Izaijo 3 / Iza 3
Izaijo 4 / Iza 4
Izaijo 5 / Iza 5
Izaijo 6 / Iza 6
Izaijo 7 / Iza 7
Izaijo 8 / Iza 8
Izaijo 9 / Iza 9
Izaijo 10 / Iza 10
Izaijo 11 / Iza 11
Izaijo 12 / Iza 12
Izaijo 13 / Iza 13
Izaijo 14 / Iza 14
Izaijo 15 / Iza 15
Izaijo 16 / Iza 16
Izaijo 17 / Iza 17
Izaijo 18 / Iza 18
Izaijo 19 / Iza 19
Izaijo 20 / Iza 20
Izaijo 21 / Iza 21
Izaijo 22 / Iza 22
Izaijo 23 / Iza 23
Izaijo 24 / Iza 24
Izaijo 25 / Iza 25
Izaijo 26 / Iza 26
Izaijo 27 / Iza 27
Izaijo 28 / Iza 28
Izaijo 29 / Iza 29
Izaijo 30 / Iza 30
Izaijo 31 / Iza 31
Izaijo 32 / Iza 32
Izaijo 33 / Iza 33
Izaijo 34 / Iza 34
Izaijo 35 / Iza 35
Izaijo 36 / Iza 36
Izaijo 37 / Iza 37
Izaijo 38 / Iza 38
Izaijo 39 / Iza 39
Izaijo 40 / Iza 40
Izaijo 41 / Iza 41
Izaijo 42 / Iza 42
Izaijo 43 / Iza 43
Izaijo 44 / Iza 44
Izaijo 45 / Iza 45
Izaijo 46 / Iza 46
Izaijo 47 / Iza 47
Izaijo 48 / Iza 48
Izaijo 49 / Iza 49
Izaijo 50 / Iza 50
Izaijo 51 / Iza 51
Izaijo 52 / Iza 52
Izaijo 53 / Iza 53
Izaijo 54 / Iza 54
Izaijo 55 / Iza 55
Izaijo 56 / Iza 56
Izaijo 57 / Iza 57
Izaijo 58 / Iza 58
Izaijo 59 / Iza 59
Izaijo 60 / Iza 60
Izaijo 61 / Iza 61
Izaijo 62 / Iza 62
Izaijo 63 / Iza 63
Izaijo 64 / Iza 64
Izaijo 65 / Iza 65
Izaijo 66 / Iza 66