A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Izaijo 221
Pranašavimas apie Regėjimo slėnį. Kas gi atsitiko, kad visi sulipote ant stogų?
2
Tu, pilnas triukšmo ir neramumo, linksmasis mieste! Tavo kritusieji nekrito nuo kardo ir nemirė kovoje.
3
Visi tavo valdovai bėgo, bet buvo surišti šaulių. Visi, kurie surasti tavyje, buvo surišti, nors ir toli bėgo.
4
Aš sakiau: ‘‘Atsitraukite nuo manęs, aš graudžiai verksiu. Neguoskite manęs, nes mano tauta sunaikinta’‘.
5
Tai buvo paniekos ir sąmyšio diena Regėjimo slėnyje, kurią mums siuntė kareivijų Viešpats.
6
Elamas atėjo su strėlinėmis, kovos vežimais ir raiteliais, o Kyras­su skydais.
7
Tavo mėgiamieji slėniai buvo pilni kovos vežimų, raiteliai išsirikiavo prie vartų.
8
Judo apsauga sugriuvo. Tą dieną jūs apžiūrėjote ginklus Miško namuose.
9
Jūs matėte Dovydo miesto sienų plyšius, kurių buvo daug. Jūs sėmėte vandenį iš žemutinio tvenkinio.
10
Jūs apžiūrėjote Jeruzalės namus, juos griovėte ir jais tvirtinote miesto sieną.
11
Jūs padarėte saugyklą tarp abiejų sienų senojo tvenkinio vandeniui. Bet jūs pamiršote Tą, kuris visa tai darė, ir nekreipėte dėmesio į Jį.
12
Kareivijų Viešpats ragino tą dieną verkti ir raudoti, skustis galvos plaukus ir apsirengti ašutine.
13
Bet štai džiaugsmas ir linksmybė, veršių ir avių pjovimas, mėsos valgymas ir vyno gėrimas. ‘‘Valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime’‘.
14
Kareivijų Viešpats apsireiškė man, sakydamas: ‘‘Šitas nusikaltimas jums nebus atleistas iki mirties,­sako kareivijų Viešpats’‘.
15
Kareivijų Viešpats sakė: ‘‘Eik pas rūmų prievaizdą Šebną ir jam sakyk:
16
‘Ką tu čia veiki? Kodėl išsikirtai sau kapą? Rūpestingai aukštoje vietoje išsikaldinai sau buveinę uoloje.
17
Štai kareivijų Viešpats tvirtai nutvers tave ir pašalins iš čia.
18
Jis sukte pasuks tave ir mes kaip kamuolį į didelę šalį; ten tu mirsi ir ten tavo garbės vežimas taps gėda tavo valdovo namams!
19
Aš pašalinsiu tave iš tavo vietos ir tarnybos.
20
Tą dieną aš pašauksiu savo tarną Eljakimą, Hilkijo sūnų,
21
apvilksiu jį tavo rūbu, apjuosiu tavo juosta ir perduosiu jam tavo valdžią. Jis bus kaip tėvas Jeruzalės gyventojams ir Judo namams.
22
Aš uždėsiu jam ant peties Dovydo namų raktą. Jis atidarys, ir niekas nebeuždarys, jis užrakins, ir niekas nebeatrakins.
23
Aš įkalsiu jį kaip vinį tikroje vietoje, ir jis taps savo tėvo namuose šlovingu sostu.
24
Ant jo kabos visa jo tėvo namų šlovė: visos atžalos ir ataugos, maži ir dideli indai nuo puodukų iki puodų.
25
Ateis diena, kai tikroje vietoje įkalta vinis nulūš, visa, kas ant jos kabojo, nukris ir suduš, nes taip Viešpats pasakė’ ‘‘.Izaijo 22:1

Izaijo 22:2

Izaijo 22:3

Izaijo 22:4

Izaijo 22:5

Izaijo 22:6

Izaijo 22:7

Izaijo 22:8

Izaijo 22:9

Izaijo 22:10

Izaijo 22:11

Izaijo 22:12

Izaijo 22:13

Izaijo 22:14

Izaijo 22:15

Izaijo 22:16

Izaijo 22:17

Izaijo 22:18

Izaijo 22:19

Izaijo 22:20

Izaijo 22:21

Izaijo 22:22

Izaijo 22:23

Izaijo 22:24

Izaijo 22:25Izaijo 1 / Iza 1

Izaijo 2 / Iza 2

Izaijo 3 / Iza 3

Izaijo 4 / Iza 4

Izaijo 5 / Iza 5

Izaijo 6 / Iza 6

Izaijo 7 / Iza 7

Izaijo 8 / Iza 8

Izaijo 9 / Iza 9

Izaijo 10 / Iza 10

Izaijo 11 / Iza 11

Izaijo 12 / Iza 12

Izaijo 13 / Iza 13

Izaijo 14 / Iza 14

Izaijo 15 / Iza 15

Izaijo 16 / Iza 16

Izaijo 17 / Iza 17

Izaijo 18 / Iza 18

Izaijo 19 / Iza 19

Izaijo 20 / Iza 20

Izaijo 21 / Iza 21

Izaijo 22 / Iza 22

Izaijo 23 / Iza 23

Izaijo 24 / Iza 24

Izaijo 25 / Iza 25

Izaijo 26 / Iza 26

Izaijo 27 / Iza 27

Izaijo 28 / Iza 28

Izaijo 29 / Iza 29

Izaijo 30 / Iza 30

Izaijo 31 / Iza 31

Izaijo 32 / Iza 32

Izaijo 33 / Iza 33

Izaijo 34 / Iza 34

Izaijo 35 / Iza 35

Izaijo 36 / Iza 36

Izaijo 37 / Iza 37

Izaijo 38 / Iza 38

Izaijo 39 / Iza 39

Izaijo 40 / Iza 40

Izaijo 41 / Iza 41

Izaijo 42 / Iza 42

Izaijo 43 / Iza 43

Izaijo 44 / Iza 44

Izaijo 45 / Iza 45

Izaijo 46 / Iza 46

Izaijo 47 / Iza 47

Izaijo 48 / Iza 48

Izaijo 49 / Iza 49

Izaijo 50 / Iza 50

Izaijo 51 / Iza 51

Izaijo 52 / Iza 52

Izaijo 53 / Iza 53

Izaijo 54 / Iza 54

Izaijo 55 / Iza 55

Izaijo 56 / Iza 56

Izaijo 57 / Iza 57

Izaijo 58 / Iza 58

Izaijo 59 / Iza 59

Izaijo 60 / Iza 60

Izaijo 61 / Iza 61

Izaijo 62 / Iza 62

Izaijo 63 / Iza 63

Izaijo 64 / Iza 64

Izaijo 65 / Iza 65

Izaijo 66 / Iza 66