A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Izaijo 211
Pranašavimas apie pajūrio dykumą. Viesulas kyla iš pietų, ateina iš dykumos, iš baimę keliančio krašto.
2
Aš turėjau bauginantį regėjimą: plėšikas plėšia, naikintojas naikina. Pakilk, Elamai! Medija, apgulk! Aš padarysiu galą visiems vaitojimams.
3
Man strėnas skauda; skausmai suėmė mane lyg gimdyvę, aš nebegaliu girdėti nė matyti.
4
Mano širdis dreba, baimė ima mane; mano malonumų naktis Jis pavertė siaubu.
5
Stalas padengtas, kilimai ištiesti, jie valgo ir geria. Kunigaikščiai, pakilkite, patepkite skydus!
6
Viešpats man įsakė: ‘‘Eik, pastatyk sargą, ką jis matys, tepraneša!’‘
7
Jis pamatė vežimą, traukiamą poros žirgų, raitelį ant asilo ir raitelį ant kupranugario, ir jis labai atidžiai stebėjo.
8
Jis šaukė kaip liūtas: ‘‘Viešpatie, aš stoviu sargyboje dieną ir budžiu naktimis.
9
Štai, artėja vežimas ir pora raitelių’‘. Jis atsakė ir tarė: ‘‘Krito, krito Babilonas, visi jo dievų atvaizdai sutrupinti guli ant žemės!’‘
10
O mano klojimo iškultieji grūdai! Ką girdėjau iš kareivijų Viešpaties, Izraelio Dievo, tą pranešiau jums.
11
Pranašavimas apie Dūmą. Jis šaukia man iš Seyro: ‘‘Sarge, kiek dar naktis tęsis? Sarge, kiek dar naktis tęsis?’‘
12
Sargas atsakė: ‘‘Rytas artėja ir naktis. Jei norite klausti, klauskite vėl; sugrįžkite ir klauskite!’‘
13
Pranašavimas apie Arabiją. Jūs nakvosite Arabijos miškuose, Dedano karavanai.
14
Trokštančiam duokite vandens, pabėgėlius pasitikite su duona, Temos krašto gyventojai.
15
Jie bėga nuo kardo, nuo iškelto kardo, nuo įtempto lanko, nuo baisaus karo.
16
Viešpats man sako: ‘‘Dar vieneri metai, ir visa Kedaro didybė pranyks.
17
Kedaro sūnų, drąsiųjų šaulių, išliks tik mažas likutis, nes Viešpats, Izraelio Dievas, taip kalbėjo’‘.Izaijo 21:1

Izaijo 21:2

Izaijo 21:3

Izaijo 21:4

Izaijo 21:5

Izaijo 21:6

Izaijo 21:7

Izaijo 21:8

Izaijo 21:9

Izaijo 21:10

Izaijo 21:11

Izaijo 21:12

Izaijo 21:13

Izaijo 21:14

Izaijo 21:15

Izaijo 21:16

Izaijo 21:17Izaijo 1 / Iza 1

Izaijo 2 / Iza 2

Izaijo 3 / Iza 3

Izaijo 4 / Iza 4

Izaijo 5 / Iza 5

Izaijo 6 / Iza 6

Izaijo 7 / Iza 7

Izaijo 8 / Iza 8

Izaijo 9 / Iza 9

Izaijo 10 / Iza 10

Izaijo 11 / Iza 11

Izaijo 12 / Iza 12

Izaijo 13 / Iza 13

Izaijo 14 / Iza 14

Izaijo 15 / Iza 15

Izaijo 16 / Iza 16

Izaijo 17 / Iza 17

Izaijo 18 / Iza 18

Izaijo 19 / Iza 19

Izaijo 20 / Iza 20

Izaijo 21 / Iza 21

Izaijo 22 / Iza 22

Izaijo 23 / Iza 23

Izaijo 24 / Iza 24

Izaijo 25 / Iza 25

Izaijo 26 / Iza 26

Izaijo 27 / Iza 27

Izaijo 28 / Iza 28

Izaijo 29 / Iza 29

Izaijo 30 / Iza 30

Izaijo 31 / Iza 31

Izaijo 32 / Iza 32

Izaijo 33 / Iza 33

Izaijo 34 / Iza 34

Izaijo 35 / Iza 35

Izaijo 36 / Iza 36

Izaijo 37 / Iza 37

Izaijo 38 / Iza 38

Izaijo 39 / Iza 39

Izaijo 40 / Iza 40

Izaijo 41 / Iza 41

Izaijo 42 / Iza 42

Izaijo 43 / Iza 43

Izaijo 44 / Iza 44

Izaijo 45 / Iza 45

Izaijo 46 / Iza 46

Izaijo 47 / Iza 47

Izaijo 48 / Iza 48

Izaijo 49 / Iza 49

Izaijo 50 / Iza 50

Izaijo 51 / Iza 51

Izaijo 52 / Iza 52

Izaijo 53 / Iza 53

Izaijo 54 / Iza 54

Izaijo 55 / Iza 55

Izaijo 56 / Iza 56

Izaijo 57 / Iza 57

Izaijo 58 / Iza 58

Izaijo 59 / Iza 59

Izaijo 60 / Iza 60

Izaijo 61 / Iza 61

Izaijo 62 / Iza 62

Izaijo 63 / Iza 63

Izaijo 64 / Iza 64

Izaijo 65 / Iza 65

Izaijo 66 / Iza 66