A A A A A
Lietuvos Biblija

Izaijo 20

1

  Asirijos karalius Sargonas siuntė Tartaną, ir tas atėjo į Ašdodą, kariavo prieš jį ir paėmė.

2

  Tuo metu Viešpats kalbėjo Amoco sūnui Izaijui: ‘‘Eik, nusivilk ašutinę ir nusiauk kurpes’‘. Jis taip padarė ir vaikščiojo nuogas ir basas.

3

  Tada Viešpats tarė: ‘‘Kaip mano tarnas Izaijas vaikščiojo nuogas ir basas trejus metus (tai buvo ženklas Egiptui ir Etiopijai),

4

  taip Asirijos karalius ves Egipto belaisvius ir Etiopijos tremtinius, jaunus ir senus, nuogus ir basus, neapdengtomis šlaunimis Egipto gėdai.

5

  Jie išsigąs ir drebės dėl Etiopijos, kuri buvo jų viltis, ir dėl Egipto, kuriuo didžiavosi.

6

  Tą dieną šito jūros pakraščio gyventojai sakys: ‘Štai kas atsitiko tiems, pas kuriuos bėgome ieškoti pagalbos, kad mus išlaisvintų nuo Asirijos karaliaus! Kaip dabar išsigelbėsime?’ ‘‘

Lithuanian Bible
Public Domain: No info