English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Izaijo 13

1
Regėjimas apie Babiloną, kurį matė Izaijas, Amoco sūnus.
2
Iškelkite vėliavą kalno viršūnėje, šaukite garsiai, mokite ranka, kad jie įeitų pro kilmingųjų vartus.
3
Aš įsakiau savo pašvęstiesiems ir pašaukiau savo karžygius, kad įvykdytų mano rūstybę,­tuos, kurie džiaugiasi mano išaukštinimu.
4
Kalnuose minios triukšmas tarsi gausios tautos. Tai sujudimas karalysčių ir susirinkusių tautų. Kareivijų Viešpats ruošia kariuomenę kovai.
5
Jie ateina iš tolimos šalies, nuo padangių pakraščių; tai Viešpaties rūstybės įrankiai žemei sunaikinti.
6
Verkite, nes Viešpaties diena arti; ji ateina kaip sunaikinimas nuo Visagalio.
7
Dėl to visos rankos nusvirs, kiekvieno žmogaus širdis sutirps.
8
Jie išsigąs, juos apims skausmai ir kentėjimai. Juos suims skausmai kaip gimdyves. Jie apstulbę žiūrės vienas į kitą: jų veidai degs ugnimi.
9
Artėja Viešpaties diena, žiauri ir pilna rūstybės bei keršto, kad paverstų žemę tyrlaukiais ir sunaikintų jos nusidėjėlius.
10
Dangaus žvaigždės ir žvaigždynai nebešvies, saulė, tik patekėjus, aptems ir mėnulis nebešvies.
11
Aš bausiu pasaulį dėl jo piktybės, nedorėlius­dėl jų kalčių. Aš sustabdysiu puikuolių pasipūtimą ir pažeminsiu baisiųjų išdidumą.
12
Aš padarysiu, kad žmogus bus brangesnis už auksą, o vyras­už gryną Ofyro auksą.
13
Aš supurtysiu dangus, o žemė pajudės iš savo vietos dėl kareivijų Viešpaties rūstybės Jo degančio pykčio dieną.
14
Kaip išgąsdintos stirnos arba avys, kurių niekas nebegano, kiekvienas grįš prie savo tautos, į savo kraštą.
15
Ką suras, perdurs, ką sugaus, nužudys.
16
Jų kūdikius sutraiškys jų pačių akivaizdoje, išplėš namus ir moteris išprievartaus.
17
Aš sukurstysiu prieš Babiloną medus, kurie nevertina sidabro ir negeidžia aukso.
18
Jie strėlėmis žudys jaunuolius, nepagailės nėščių moterų nei jų kūdikių.
19
Babilonas, karalysčių šlovė, chaldėjų pasididžiavimas, taps kaip Sodoma ir Gomora, kai Viešpats jas sunaikino.
20
Jis niekad nebebus apgyvendintas ir niekas jame negyvens per kartų kartas. Arabas ten nebeties savo palapinės ir piemenys nebeganys savo bandos.
21
Laukiniai žvėrys ten šeimininkaus, jų namai bus pilni pelėdų. Stručiai ten bėgios ir šokinės satyrai.
22
Hienos kauks bokštuose ir šakalai puikiuose rūmuose. Babilono galas arti, jo dienos suskaitytos.
Izaijo 13:1
Izaijo 13:2
Izaijo 13:3
Izaijo 13:4
Izaijo 13:5
Izaijo 13:6
Izaijo 13:7
Izaijo 13:8
Izaijo 13:9
Izaijo 13:10
Izaijo 13:11
Izaijo 13:12
Izaijo 13:13
Izaijo 13:14
Izaijo 13:15
Izaijo 13:16
Izaijo 13:17
Izaijo 13:18
Izaijo 13:19
Izaijo 13:20
Izaijo 13:21
Izaijo 13:22
Izaijo 1 / Iza 1
Izaijo 2 / Iza 2
Izaijo 3 / Iza 3
Izaijo 4 / Iza 4
Izaijo 5 / Iza 5
Izaijo 6 / Iza 6
Izaijo 7 / Iza 7
Izaijo 8 / Iza 8
Izaijo 9 / Iza 9
Izaijo 10 / Iza 10
Izaijo 11 / Iza 11
Izaijo 12 / Iza 12
Izaijo 13 / Iza 13
Izaijo 14 / Iza 14
Izaijo 15 / Iza 15
Izaijo 16 / Iza 16
Izaijo 17 / Iza 17
Izaijo 18 / Iza 18
Izaijo 19 / Iza 19
Izaijo 20 / Iza 20
Izaijo 21 / Iza 21
Izaijo 22 / Iza 22
Izaijo 23 / Iza 23
Izaijo 24 / Iza 24
Izaijo 25 / Iza 25
Izaijo 26 / Iza 26
Izaijo 27 / Iza 27
Izaijo 28 / Iza 28
Izaijo 29 / Iza 29
Izaijo 30 / Iza 30
Izaijo 31 / Iza 31
Izaijo 32 / Iza 32
Izaijo 33 / Iza 33
Izaijo 34 / Iza 34
Izaijo 35 / Iza 35
Izaijo 36 / Iza 36
Izaijo 37 / Iza 37
Izaijo 38 / Iza 38
Izaijo 39 / Iza 39
Izaijo 40 / Iza 40
Izaijo 41 / Iza 41
Izaijo 42 / Iza 42
Izaijo 43 / Iza 43
Izaijo 44 / Iza 44
Izaijo 45 / Iza 45
Izaijo 46 / Iza 46
Izaijo 47 / Iza 47
Izaijo 48 / Iza 48
Izaijo 49 / Iza 49
Izaijo 50 / Iza 50
Izaijo 51 / Iza 51
Izaijo 52 / Iza 52
Izaijo 53 / Iza 53
Izaijo 54 / Iza 54
Izaijo 55 / Iza 55
Izaijo 56 / Iza 56
Izaijo 57 / Iza 57
Izaijo 58 / Iza 58
Izaijo 59 / Iza 59
Izaijo 60 / Iza 60
Izaijo 61 / Iza 61
Izaijo 62 / Iza 62
Izaijo 63 / Iza 63
Izaijo 64 / Iza 64
Izaijo 65 / Iza 65
Izaijo 66 / Iza 66