A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Patarlių 9

1
Išmintis pasistatė namus, išsikirto septynias kolonas.
2
Ji papjovė gyvulius, sumaišė vyną ir, padengusi stalą,
3
pasiuntė tarnaites šaukti miesto aukščiausiose vietose:
4
‘‘Neišmanėliai, ateikite!’‘ Kam trūksta supratimo, ji sako:
5
‘‘Ateikite, valgykite mano duonos ir gerkite vyno, kurį sumaišiau.
6
Atsisakykite kvailystės ir gyvenkite; eikite supratimo keliu’‘.
7
Kas bara niekintoją, susilauks gėdos; sudraudęs nedorėlį, užsitrauksi dėmę.
8
Nebark niekintojo, kad jis neimtų tavęs neapkęsti; sudrausk išmintingą, ir jis mylės tave.
9
Patark išmintingam, ir jis taps dar išmintingesnis; pamokyk teisųjį, ir jo pažinimas išaugs.
10
Viešpaties baimė­išminties pradžia, o Šventojo pažinimas­supratimas.
11
Per mane padaugės tavo dienų, bus pridėta gyvenimo metų.
12
Jei esi išmintingas, esi išmintingas pats sau; jei niekintojas, pats ir nukentėsi.
13
Kvaila moteris yra triukšmadarė, neišmananti ir nieko nežino.
14
Ji sėdi kėdėje prie savo namų, aukštose miesto vietose,
15
ir kviečia visus, kurie eina savo keliais:
16
‘‘Neišmanėliai, ateikite!’‘ Kam trūksta supratimo, ji sako:
17
‘‘Vogtas vanduo yra saldesnis, o duona, valgoma slaptoje, skanesnė’‘.
18
Jie nežino, kad ten mirusieji, ir jos svečiai pragaro gelmėse.
Patarlių 9:1
Patarlių 9:2
Patarlių 9:3
Patarlių 9:4
Patarlių 9:5
Patarlių 9:6
Patarlių 9:7
Patarlių 9:8
Patarlių 9:9
Patarlių 9:10
Patarlių 9:11
Patarlių 9:12
Patarlių 9:13
Patarlių 9:14
Patarlių 9:15
Patarlių 9:16
Patarlių 9:17
Patarlių 9:18
Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31