A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Patarlių 71
Mano sūnau, saugok mano žodžius ir neužmiršk mano įsakymų.
2
Saugok mano įsakymus ir būsi gyvas, sergėk mano įstatymą kaip savo akies vyzdį.
3
Užsirišk juos ant savo pirštų ir įsirašyk savo širdies plokštėje.
4
Išmintį vadink savo seserimi, o supratimą­artimiausiu savo draugu,
5
kad jie apsaugotų tave nuo svetimos moters, meilikaujančios savo žodžiais.
6
Kartą, žiūrėdamas pro savo namų lango groteles,
7
mačiau tarp jaunų, nepatyrusių žmonių neprotingą jaunuolį.
8
Jis ėjo gatve pro jos kampą ir pasuko į jos namus.
9
Vakaro prieblandoje, juodą ir tamsią naktį,
10
jį pasitiko moteris su paleistuvės apdaru ir klastinga širdimi.
11
Begėdė ir nerimstanti, negalinti išsėdėti savo namuose;
12
tai gatvėje, tai aikštėje, tai ant kampo ji tykojo aukos.
13
Pasigavusį jį, bučiavo ir akiplėšiškai kalbėjo:
14
‘‘Aš turiu padėkos auką ir šiandien įvykdžiau savo įžadus.
15
Todėl išėjau tavęs pasitikti, ieškojau tavo veido ir štai suradau tave.
16
Aš apklojau savo lovą margais egiptietiškais lininiais užtiesalais,
17
iškvėpinau mira, alaviju ir cinamonu.
18
Eikš, sotinsimės meile iki ryto, mėgausimės glamonėmis;
19
nes vyro nėra namuose, jis išvyko į tolimą kelionę.
20
Jis pasiėmė maišelį pinigų ir grįš pilnaties dieną’‘.
21
Daugybe švelnių žodžių ji prisiviliojo jį, meilikaujančia kalba suvedžiojo.
22
Jis seka ją kaip jautis, vedamas pjauti, kaip kvailys, einantis į supančiojimo vietą,
23
kol strėlė pervers jo kepenis; kaip paukštis, kuris lekia į spąstus ir nesupranta, kad praras savo gyvybę.
24
Mano vaikai, klausykite manęs, būkite dėmesingi mano žodžiams.
25
Tegul tavo širdis nepalinksta į jos kelius, nenuklysk jos takais.
26
Nes ji parbloškė daug sužeistųjų, daug stipriųjų jinai nužudė.
27
Jos namai yra kelias į pragarą, vedantis į mirties buveinę.Patarlių 7:1
Patarlių 7:2
Patarlių 7:3
Patarlių 7:4
Patarlių 7:5
Patarlių 7:6
Patarlių 7:7
Patarlių 7:8
Patarlių 7:9
Patarlių 7:10
Patarlių 7:11
Patarlių 7:12
Patarlių 7:13
Patarlių 7:14
Patarlių 7:15
Patarlių 7:16
Patarlių 7:17
Patarlių 7:18
Patarlių 7:19
Patarlių 7:20
Patarlių 7:21
Patarlių 7:22
Patarlių 7:23
Patarlių 7:24
Patarlių 7:25
Patarlių 7:26
Patarlių 7:27


Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31