A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Patarlių 301
Žodžiai Agūro, Jakės sūnaus. Taip jis kalbėjo Itieliui, pačiam Itieliui ir Ukalui:
2
‘‘Aš suprantu mažiau negu kiti ir neturiu žmogaus proto.
3
Aš nesimokiau išminties ir neturiu Šventojo pažinimo.
4
Kas užžengė į dangų ir nusileido? Kas sulaikė vėją savo rankomis? Kas įvyniojo vandenis į drabužį? Kas nustatė žemės ribas? Kuo vardu Jis ir Jo sūnus, ar žinai?
5
Kiekvienas Dievo žodis yra tyras; Jis yra skydas tiems, kurie Juo pasitiki.
6
Nieko nepridėk prie Jo žodžių, kad Jis neapkaltintų tavęs ir neliktum melagis.
7
Dviejų dalykų prašau, neužgink man jų pirma, negu mirsiu.
8
Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą; neduok man turtų nė skurdo, maitink mane tuo, ko man reikia,
9
kad pasisotinęs neišsiginčiau Tavęs ir nesakyčiau: ‘Kas yra Viešpats?’ arba nuskurdęs nevogčiau ir be reikalo neminėčiau Dievo vardo.
10
Neskųsk tarno jo šeimininkui, kad jis nekeiktų tavęs ir tu neliktum kaltas.
11
Yra karta, kuri keikia tėvą ir nelaimina motinos.
12
Karta, kuri laiko save švaria, bet nenusiplauna savo purvo.
13
Karta, kurios išdidus žvilgsnis ir pakeltos blakstienos.
14
Karta, kurių dantys yra kardai ir peiliai, kuriais ji suryja vargšus krašte ir beturčius tarp žmonių.
15
Siurbėlė turi dvi dukteris, kurios šaukia: ‘Duok, duok!’ Trys dalykai yra nepasotinami, o ketvirtas niekada nesako: ‘Užtenka’.
16
Tai mirusiųjų buveinė, nevaisingos įsčios, žemė, kuri sugeria vandenį, ir ugnis­ji nesako: ‘Užtenka!’
17
Akis, kurios tyčiojasi iš tėvo ir niekina paklusnumą motinai, iškapos varnai slėnyje ir suės erelio jaunikliai.
18
Trys dalykai man nesuvokiami ir ketvirtojo nesuprantu:
19
erelio kelias padangėje, gyvatės­ant uolos, laivo­jūroje ir vyro kelias su mergaite.
20
Štai kelias neištikimos moters; ji pavalgo ir, nusišluosčiusi lūpas, sako: ‘Nieko blogo nepadariau’.
21
Dėl trijų dalykų sujuda žemė, ketvirtojo ji negali pakęsti:
22
tarno, kai jis karaliauja, kvailio, kai jis pasisotina,
23
bjaurios moteriškės, kai ji išteka, ir tarnaitės, kuri užima šeimininkės vietą.
24
Keturi žemės gyvūnai yra maži, bet labai išmintingi:
25
skruzdės nėra stipri tauta, tačiau vasarą prisirengia sau maisto;
26
triušiai yra silpni, tačiau pasidaro namus uolose;
27
skėriai neturi karaliaus, tačiau tvarkingai skrenda būriais;
28
voras audžia savo rankomis, tačiau būna ir karaliaus rūmuose.
29
Trys vaikšto išdidžiai, ketvirtas eina didingai:
30
liūtas­stipriausias tarp žvėrių, nebijo nieko;
31
kurtas, ožys ir karalius priešaky savo žmonių.
32
Jei buvai kvailas ir aukštinai save ar planavai pikta, užsidenk ranka savo burną.
33
Plakant pieną, gaunamas sviestas; stipriai šnypščiant nosį, pasirodo kraujas; pykčio kurstymas sukelia ginčą’‘.Patarlių 30:1
Patarlių 30:2
Patarlių 30:3
Patarlių 30:4
Patarlių 30:5
Patarlių 30:6
Patarlių 30:7
Patarlių 30:8
Patarlių 30:9
Patarlių 30:10
Patarlių 30:11
Patarlių 30:12
Patarlių 30:13
Patarlių 30:14
Patarlių 30:15
Patarlių 30:16
Patarlių 30:17
Patarlių 30:18
Patarlių 30:19
Patarlių 30:20
Patarlių 30:21
Patarlių 30:22
Patarlių 30:23
Patarlių 30:24
Patarlių 30:25
Patarlių 30:26
Patarlių 30:27
Patarlių 30:28
Patarlių 30:29
Patarlių 30:30
Patarlių 30:31
Patarlių 30:32
Patarlių 30:33


Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31