English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Patarlių 28

1
Nedorėlis bėga niekam nevejant, o teisusis yra drąsus kaip liūtas.
2
Dėl šalies nuodėmių daugėja kunigaikščių, bet, jei valdovas išmintingas ir sumanus, ji ilgai išsilaiko.
3
Vargšas, kuris spaudžia vargšą, yra panašus į smarkų lietų, kuris sunaikina derlių.
4
Kurie nesilaiko įstatymo, giria nedorėlius; kurie laikosi įstatymo, priešinasi jiems.
5
Pikti žmonės nesupranta teisingumo, o kurie ieško Viešpaties, supranta viską.
6
Beturtis, kuris dorai elgiasi, geresnis už turtuolį, kuris iškraipo savo kelius.
7
Išmintingas sūnus laikosi įstatymo, o lėbautojų draugas daro gėdą tėvui.
8
Kas krauna turtus nuošimčiais ir palūkanomis, kaupia juos tam, kas pasigaili vargšo.
9
Kas neklauso įstatymo, to malda­pasibjaurėjimas.
10
Kas suklaidina teisųjį, kad jis eitų piktais keliais, pats įkris į savo duobę, o nekaltieji paveldės gėrybes.
11
Turtuolis tariasi esąs išmintingas, bet protingas beturtis mato tikrą jo padėtį.
12
Kai teisieji viešpatauja,­didelė šlovė; kai nedorėliai iškyla, žmonės slepiasi.
13
Kas slepia savo nusikaltimus, tam nesiseks, o kas išpažįsta ir atsisako jų, susilauks gailestingumo.
14
Palaimintas žmogus, kuris nuolat prisibijo, o kas užkietina savo širdį, pateks į nelaimę.
15
Nedoras valdovas neturtingai tautai yra kaip riaumojantis liūtas ir alkanas lokys.
16
Neprotingas valdovas griebiasi žiaurios priespaudos, kas nekenčia godumo, prailgins savo dienas.
17
Žmogus, praliejęs nekaltą kraują, bėga į pražūtį; niekas tegul nepadeda jam.
18
Kas nekaltai vaikščioja, bus išgelbėtas, kas eina kreivais keliais, vienąkart pražus.
19
Kas dirba savo žemę, turės pakankamai maisto, o kas seka dykinėtojais, skurs.
20
Ištikimas žmogus bus gausiai palaimintas, o kas siekia greitai praturtėti, neliks nekaltas.
21
Būti šališkam yra negerai; toks ir dėl duonos kąsnio nusikals.
22
Pavydus žmogus siekia greitai praturtėti ir nenujaučia, kad jo laukia skurdas.
23
Kas pabara klystantį, susilauks daugiau palankumo negu tas, kuris jam pataikauja liežuviu.
24
Kas apiplėšia tėvą ar motiną ir mano, kad tai nėra nusikaltimas, tas yra naikintojo bendras.
25
Išdidžios širdies žmogus sukelia vaidus, o kas pasitiki Viešpačiu, klestės.
26
Kas pasitiki savo širdimi, yra kvailas, o kas išmintingai elgiasi, bus išgelbėtas.
27
Kas duoda vargšui, nestokos, o kas užsimerkia, kad jo nematytų, bus labai keikiamas.
28
Iškylant nedorėliams, žmonės slepiasi, bet kai jie pražūna, padaugėja teisiųjų.
Patarlių 28:1
Patarlių 28:2
Patarlių 28:3
Patarlių 28:4
Patarlių 28:5
Patarlių 28:6
Patarlių 28:7
Patarlių 28:8
Patarlių 28:9
Patarlių 28:10
Patarlių 28:11
Patarlių 28:12
Patarlių 28:13
Patarlių 28:14
Patarlių 28:15
Patarlių 28:16
Patarlių 28:17
Patarlių 28:18
Patarlių 28:19
Patarlių 28:20
Patarlių 28:21
Patarlių 28:22
Patarlių 28:23
Patarlių 28:24
Patarlių 28:25
Patarlių 28:26
Patarlių 28:27
Patarlių 28:28
Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31