A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Patarlių 26

1
Kaip sniegas vasarą ir lietus pjūties metu, taip garbė netinka kvailiui.
2
Kaip žvirblis nuskrenda ir kregždė nulekia, taip neišsipildys neužpelnytas prakeikimas.
3
Botagas arkliui, žąslai asilui, rykštė kvailio nugarai.
4
Neatsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, kad netaptum panašus į jį.
5
Atsakyk kvailiui pagal jo kvailumą taip, kad jis neatrodytų sau išmintingas.
6
Kas siunčia kvailą pasiuntinį, nusikerta kojas ir patiria nuostolį.
7
Kaip luošas negali vaikščioti savo kojomis, taip patarlė netinka kvailiui.
8
Gerbti kvailą yra kaip dėti brangakmenį į mėtyklę.
9
Kaip erškėtis girtuoklio rankoje, taip patarlė kvailio burnoje.
10
Didis Dievas, kuris visa padarė, atlygina kvailiui ir neištikimam.
11
Kaip šuo grįžta prie savo vėmalo, taip kvailys kartoja savo kvailystes.
12
Kvailys teikia daugiau vilties negu žmogus, kuris laiko save išmintingu.
13
Tinginys sako: ‘‘Liūtas kelyje! Žiaurus liūtas gatvėje!’‘
14
Kaip durys sukasi ant vyrių, taip tinginys vartosi lovoje.
15
Tinginys įkiša savo ranką į dubenį, bet jam sunku pakelti ją prie burnos.
16
Tinginys laiko save išmintingesniu už septynis vyrus, galinčius išmintingai atsakyti.
17
Kas praeidamas įsikiša į vaidus, kurie jo neliečia, elgiasi kaip tas, kuris šunį griebia už ausų.
18
Kaip beprotis, kuris mėto žarijas, laido strėles ir žudo,
19
yra tas, kas apgauna artimą ir sako: ‘‘Aš pajuokavau’‘.
20
Kai nėra malkų, gęsta ugnis; pašalinus apkalbėtoją, baigiasi ginčai.
21
Kaip iš anglių atsiranda žarijos ir iš malkų ugnis, taip vaidingas žmogus sukelia kivirčus.
22
Apkalbos yra lyg skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius.
23
Karšti žodžiai ir nedora širdis yra kaip sidabro priemaišomis aptraukta molinė šukė.
24
Kas neapkenčia, slepia tai po savo lūpomis ir laiko klastą savyje.
25
Kai jis kalba maloniai, netikėk juo: jo širdyje yra septynios bjaurystės.
26
Nors jis neapykantą slepia žodžiais, jo nedorybė paaiškės tautos susirinkime.
27
Kas kasa duobę, pats į ją įkrinta. Kas parita akmenį, ant to jis sugrįžta.
28
Meluojantis liežuvis nekenčia tų, kurie nuo jo nukenčia. Pataikaujanti burna sukelia pražūtį.
Patarlių 26:1
Patarlių 26:2
Patarlių 26:3
Patarlių 26:4
Patarlių 26:5
Patarlių 26:6
Patarlių 26:7
Patarlių 26:8
Patarlių 26:9
Patarlių 26:10
Patarlių 26:11
Patarlių 26:12
Patarlių 26:13
Patarlių 26:14
Patarlių 26:15
Patarlių 26:16
Patarlių 26:17
Patarlių 26:18
Patarlių 26:19
Patarlių 26:20
Patarlių 26:21
Patarlių 26:22
Patarlių 26:23
Patarlių 26:24
Patarlių 26:25
Patarlių 26:26
Patarlių 26:27
Patarlių 26:28
Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31