A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Patarlių 24

1
Nepavydėk piktiems žmonėms ir nenorėk būti su jais,
2
nes jie mąsto apie smurtą ir kalba apie apgaulę.
3
Namai statomi išmintimi ir įtvirtinami supratimu.
4
Pažinimu jie pripildomi visokių brangių ir vertingų turtų.
5
Išmintingas žmogus yra stiprus, ir pažinimas padidina jėgas.
6
Kariaudamas klausyk išmintingų patarimų; daug patarėjų suteikia saugumą.
7
Kvailiui išmintis nepasiekiama, pasitarimuose jis neatveria burnos.
8
Kas planuoja daryti pikta, bus vadinamas nedoru žmogumi.
9
Planuoti kvailystes yra nuodėmė; žmonės bjaurisi niekintoju.
10
Kas palūžta nelaimės metu, tas silpnas.
11
Išlaisvink tuos, kurie vedami mirti, išgelbėk pasmerktus nužudyti.
12
Ar sakysi, kad to nežinojai? Ar širdžių Tyrėjas nežino? Jis stebi tavo sielą ir visa žino, ir atlygins žmogui pagal jo darbus.
13
Mano sūnau, valgyk medų, nes jis geras, ir korį, nes jis saldus tavo liežuviui.
14
Taip ir išminties pažinimas tavo sielai: suradęs ją, turi ateitį, tavo viltis nebus tuščia.
15
Netykok, nedorėli, prie teisiojo namų ir nedrumsk jam ramybės.
16
Teisusis septynis kartus krinta ir vėl atsikelia, bet nedorėlis įpuls į pražūtį.
17
Nesidžiauk, kai tavo priešas krinta; nedžiūgauk savo širdyje, kai jis suklumpa,
18
kad Viešpats pamatęs nenukreiptų nuo jo savo rūstybės, nes tai Jam nepatinka.
19
Nesijaudink dėl piktadarių ir nepavydėk nedorėliams.
20
Piktadarys neturi ateities, o nedorėlio žiburys užges.
21
Mano sūnau, bijok Viešpaties ir karaliaus, nesusidėk su maištininkais.
22
Jų pražūtis ateis netikėtai, ir kas žino, ko jie susilauks nuo tų dviejų.
23
Tai taip pat išmintingiems. Būti šališkam teisme yra negerai.
24
Kas sako nedorėliui, kad jis teisus, tą keiks jo tauta ir juo bjaurėsis.
25
Tie, kurie jį sudraus, bus mėgstami, ir palaiminimai užgrius juos.
26
Tinkamas atsakymas yra kaip pabučiavimas.
27
Atlik darbus laukuose, paruošk tinkamai dirvą ir tada statyk savo namus.
28
Neliudyk neteisingai prieš savo artimą ir neapgaudinėk.
29
Nesakyk: ‘‘Kaip jis man padarė, taip aš jam padarysiu; aš atlyginsiu jam’‘.
30
Aš ėjau pro tinginio lauką ir neišmanėlio vynuogyną.
31
Visur augo erškėčiai ir buvo pilna dilgėlių, o akmeninė tvora buvo apgriuvus.
32
Aš žiūrėjau, apsvarsčiau ir pasimokiau:
33
‘‘Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi, sudėjęs rankas,
34
ir ateis skurdas kaip pakeleivis ir nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas’‘.
Patarlių 24:1
Patarlių 24:2
Patarlių 24:3
Patarlių 24:4
Patarlių 24:5
Patarlių 24:6
Patarlių 24:7
Patarlių 24:8
Patarlių 24:9
Patarlių 24:10
Patarlių 24:11
Patarlių 24:12
Patarlių 24:13
Patarlių 24:14
Patarlių 24:15
Patarlių 24:16
Patarlių 24:17
Patarlių 24:18
Patarlių 24:19
Patarlių 24:20
Patarlių 24:21
Patarlių 24:22
Patarlių 24:23
Patarlių 24:24
Patarlių 24:25
Patarlių 24:26
Patarlių 24:27
Patarlių 24:28
Patarlių 24:29
Patarlių 24:30
Patarlių 24:31
Patarlių 24:32
Patarlių 24:33
Patarlių 24:34
Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31