A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Patarlių 221
Geras vardas yra vertingesnis už didelius turtus, o palankumas­už sidabrą ir auksą.
2
Turtuolis ir vargšas turi bendra: juos abu sutvėrė Viešpats.
3
Supratingas numato pavojų ir pasislepia, o neišmanėlis eina ir nukenčia.
4
Nusižeminimas ir Viešpaties baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą.
5
Veidmainio kelias pilnas erškėčių ir žabangų; kas saugo savo gyvybę, išvengs jų.
6
Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.
7
Turtingas viešpatauja vargšui; skolininkas tampa skolintojo vergu.
8
Kas sėja neteisybę, pjauna nelaimes; jo pykčio rykštė plaka jį.
9
Dosnus žmogus bus palaimintas, nes jis dalinasi savo duona su beturčiu.
10
Išmesk niekintoją, ir liausis vaidai, barniai ir priekaištai.
11
Kas mėgsta širdies tyrumą ir yra maloningas kalboje, tas draugaus su karaliumi.
12
Viešpats saugo pažinimą, bet neištikimojo žodžius Jis paverčia niekais.
13
Tinginys sako: ‘‘Liūtas yra lauke, jis sudraskys mane gatvėje!’‘
14
Svetimos moters lūpos­gili duobė; tas, kuriuo Viešpats bjaurisi, įkris į ją.
15
Kvailystė prisirišusi prie vaiko širdies, bet pamokymo rykštė išvaro ją.
16
Kas skriaudžia beturtį, norėdamas praturtėti, ir kas duoda turtingam, pats nuskurs.
17
Atidžiai klausykis išminčių žodžių, palenk savo širdį prie mano pažinimo.
18
Tau bus malonu laikyti juos savo širdyje, ir jie tiks tavo lūpose.
19
Šiandien tave mokau, kad tu galėtum pasitikėti Viešpačiu.
20
Ar aš neužrašiau tau prakilnių dalykų apie patarimus ir pažinimą,
21
kad pamokyčiau tave tiesos žodžių tikrumo ir tu galėtum duoti atsakymą tiems, kurie klaus tavęs?
22
Neapiplėšk beturčių dėl to, kad jie yra beturčiai, ir neskriausk nukentėjusiojo teisme,
23
nes Viešpats gins jų bylą ir išplėš sielą tų, kurie juos plėšė.
24
Nedraugauk su pikčiurna ir neik su ūmiu žmogumi,
25
kad neišmoktum jo kelių ir nepastatytum spąstų savo sielai.
26
Nebūk iš tų, kurie paduoda ranką, laiduodami už svetimą skolą;
27
jei negalėsi sumokėti, kodėl iš tavęs turėtų atimti tavo guolį?
28
Nepakeisk senų žemės ribų, kurias tavo tėvai nustatė.
29
Ar matei stropaus žmogaus darbą? Jis stovės prieš karalių, jam nereikės stovėti prieš paprastus žmones.Patarlių 22:1

Patarlių 22:2

Patarlių 22:3

Patarlių 22:4

Patarlių 22:5

Patarlių 22:6

Patarlių 22:7

Patarlių 22:8

Patarlių 22:9

Patarlių 22:10

Patarlių 22:11

Patarlių 22:12

Patarlių 22:13

Patarlių 22:14

Patarlių 22:15

Patarlių 22:16

Patarlių 22:17

Patarlių 22:18

Patarlių 22:19

Patarlių 22:20

Patarlių 22:21

Patarlių 22:22

Patarlių 22:23

Patarlių 22:24

Patarlių 22:25

Patarlių 22:26

Patarlių 22:27

Patarlių 22:28

Patarlių 22:29Patarlių 1 / Pat 1

Patarlių 2 / Pat 2

Patarlių 3 / Pat 3

Patarlių 4 / Pat 4

Patarlių 5 / Pat 5

Patarlių 6 / Pat 6

Patarlių 7 / Pat 7

Patarlių 8 / Pat 8

Patarlių 9 / Pat 9

Patarlių 10 / Pat 10

Patarlių 11 / Pat 11

Patarlių 12 / Pat 12

Patarlių 13 / Pat 13

Patarlių 14 / Pat 14

Patarlių 15 / Pat 15

Patarlių 16 / Pat 16

Patarlių 17 / Pat 17

Patarlių 18 / Pat 18

Patarlių 19 / Pat 19

Patarlių 20 / Pat 20

Patarlių 21 / Pat 21

Patarlių 22 / Pat 22

Patarlių 23 / Pat 23

Patarlių 24 / Pat 24

Patarlių 25 / Pat 25

Patarlių 26 / Pat 26

Patarlių 27 / Pat 27

Patarlių 28 / Pat 28

Patarlių 29 / Pat 29

Patarlių 30 / Pat 30

Patarlių 31 / Pat 31