A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Patarlių 211
Karaliaus širdis Viešpaties rankoje kaip vandens srovės; Jis ją pasuka, kur nori.
2
Visi žmogaus keliai atrodo teisingi jo paties akyse, bet Viešpats pasveria širdį.
3
Tiesa ir teisingumas Viešpačiui mieliau negu auka.
4
Išdidus žvilgsnis ir pasipūtusi širdis, kurie išskiria nedorėlį, yra nuodėmė.
5
Stropiojo sumanymai veda į apstybę, o skuboti­į nuostolį.
6
Melu įsigyti turtą yra tuščios svajonės tų, kurie ieško mirties.
7
Nedorėlių smurtas sunaikins juos pačius, nes jie nedaro to, kas teisinga.
8
Nusikaltėlio kelias yra vingiuotas, nekaltojo darbai teisūs.
9
Geriau yra gyventi palėpės kampe negu su vaidinga moterimi dideliuose namuose.
10
Nedorėlio siela trokšta pikto, jis nesigaili artimo.
11
Kai nubaudžiamas niekintojas, neišmanėlis tampa išmintingas. Kai išmintingas pamokomas, jis įgyja supratimo.
12
Teisusis stebi nedorėlių namus ir mato, kaip nedorėlis parbloškiamas už savo nedorybes.
13
Kas neklauso vargšo šauksmo, pats šauks, bet nebus išgirstas.
14
Slapta dovana nuramina pyktį, o dovana į antį­stiprią rūstybę.
15
Teisingumas džiugina teisiuosius, o piktadarius išgąsdina.
16
Nuklydę nuo tiesos kelio atsidurs mirusiųjų susirinkime.
17
Kas mėgsta linksmybes, bus vargšas, kas myli vyną ir aliejų, nepraturtės.
18
Nedorėlis bus išpirka už teisųjį, nusikaltėlis­už nekaltąjį.
19
Geriau yra vienam gyventi dykumoje negu su pikta moterimi, mėgstančia barnius.
20
Išmintingo žmogaus namuose yra brangių daiktų ir aliejaus, kvailys iššvaisto juos.
21
Kas seka teisumą ir gailestingumą, suranda gyvenimą, teisumą ir garbę.
22
Išmintingasis užima stipriųjų miestą ir sugriauna tvirtovę, kuria jie pasitikėjo.
23
Kas saugo burną ir liežuvį, saugo savo sielą nuo nemalonumų.
24
Išdidus ir pasipūtęs vadinamas niekintoju, jis elgiasi akiplėšiškai ir įžūliai.
25
Tinginio troškimas nužudo jį, nes jis nenori dirbti.
26
Jis godžiai geidžia visą dieną, o teisusis duoda negailėdamas.
27
Nedorėlio auka Viešpats bjaurisi, tuo labiau, jei ji aukojama klastinga širdimi.
28
Neteisingas liudytojas žus, o kas girdi, kalbės be perstojo.
29
Nedorėlis suraukia savo veidą, o dorojo kelias tiesus.
30
Prieš Viešpatį neatsilaikys nei išmintis, nei supratimas, nei patarimas.
31
Žirgas ruošiamas kovos dienai, bet pergalę teikia Viešpats.Patarlių 21:1
Patarlių 21:2
Patarlių 21:3
Patarlių 21:4
Patarlių 21:5
Patarlių 21:6
Patarlių 21:7
Patarlių 21:8
Patarlių 21:9
Patarlių 21:10
Patarlių 21:11
Patarlių 21:12
Patarlių 21:13
Patarlių 21:14
Patarlių 21:15
Patarlių 21:16
Patarlių 21:17
Patarlių 21:18
Patarlių 21:19
Patarlių 21:20
Patarlių 21:21
Patarlių 21:22
Patarlių 21:23
Patarlių 21:24
Patarlių 21:25
Patarlių 21:26
Patarlių 21:27
Patarlių 21:28
Patarlių 21:29
Patarlių 21:30
Patarlių 21:31


Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31