English
A A A A A
×
Lietuvos Biblija
Patarlių 2
1
Mano sūnau, jei priimsi mano žodžius ir paslėpsi širdyje mano įsakymus,
2
jei tavo ausis atidžiai klausysis išminties ir širdis sieks supratimo,
3
jei šauksiesi pažinimo ir pakelsi balsą, prašydamas supratimo,
4
jei sieksi jo lyg sidabro ir ieškosi lyg paslėptų lobių,
5
tada tu suprasi Viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą.
6
Nes Viešpats teikia išmintį, iš Jo burnos ateina pažinimas ir supratimas.
7
Jis laiko sveiką išmintį teisiesiems, Jis yra skydas doru keliu einantiems.
8
Jis saugo teisingumo takus ir sergi šventųjų kelius.
9
Tada tu suprasi teisumą, teisingumą ir bešališkumą bei kiekvieną gerą taką,
10
kai išmintis įeis į tavo širdį ir pažinimas bus malonus tavo sielai.
11
Dėmesingumas sergės tave ir supratimas saugos tave,
12
kad išgelbėtų nuo pikto kelio, nuo melą kalbančių žmonių,
13
kurie palieka doros kelią, kad vaikščiotų tamsos keliais,
14
kurie džiaugiasi, darydami pikta, ir gėrisi nedorėlių iškrypimu,
15
kurių keliai kreivi ir kurie klaidžioja savo takais;
16
kad išgelbėtų tave nuo svetimos moters, meilikaujančios savo žodžiais,
17
kuri palieka savo jaunystės vadovą ir užmiršta savo Dievo sandorą.
18
Jos namai veda į mirtį, jos takai­pas mirusiuosius.
19
Visi, kurie įeina pas ją, nebegrįžta ir neberanda gyvenimo tako.
20
Kad tu vaikščiotum geru keliu ir laikytumeisi teisiųjų tako.
21
Nes teisieji gyvens krašte ir nekaltieji pasiliks jame.
22
Bet nedorėliai bus pašalinti iš krašto, nusikaltėliai išrauti iš jo.
Patarlių 2:1
Patarlių 2:2
Patarlių 2:3
Patarlių 2:4
Patarlių 2:5
Patarlių 2:6
Patarlių 2:7
Patarlių 2:8
Patarlių 2:9
Patarlių 2:10
Patarlių 2:11
Patarlių 2:12
Patarlių 2:13
Patarlių 2:14
Patarlių 2:15
Patarlių 2:16
Patarlių 2:17
Patarlių 2:18
Patarlių 2:19
Patarlių 2:20
Patarlių 2:21
Patarlių 2:22
Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31