A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Patarlių 21
Mano sūnau, jei priimsi mano žodžius ir paslėpsi širdyje mano įsakymus,
2
jei tavo ausis atidžiai klausysis išminties ir širdis sieks supratimo,
3
jei šauksiesi pažinimo ir pakelsi balsą, prašydamas supratimo,
4
jei sieksi jo lyg sidabro ir ieškosi lyg paslėptų lobių,
5
tada tu suprasi Viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą.
6
Nes Viešpats teikia išmintį, iš Jo burnos ateina pažinimas ir supratimas.
7
Jis laiko sveiką išmintį teisiesiems, Jis yra skydas doru keliu einantiems.
8
Jis saugo teisingumo takus ir sergi šventųjų kelius.
9
Tada tu suprasi teisumą, teisingumą ir bešališkumą bei kiekvieną gerą taką,
10
kai išmintis įeis į tavo širdį ir pažinimas bus malonus tavo sielai.
11
Dėmesingumas sergės tave ir supratimas saugos tave,
12
kad išgelbėtų nuo pikto kelio, nuo melą kalbančių žmonių,
13
kurie palieka doros kelią, kad vaikščiotų tamsos keliais,
14
kurie džiaugiasi, darydami pikta, ir gėrisi nedorėlių iškrypimu,
15
kurių keliai kreivi ir kurie klaidžioja savo takais;
16
kad išgelbėtų tave nuo svetimos moters, meilikaujančios savo žodžiais,
17
kuri palieka savo jaunystės vadovą ir užmiršta savo Dievo sandorą.
18
Jos namai veda į mirtį, jos takai­pas mirusiuosius.
19
Visi, kurie įeina pas ją, nebegrįžta ir neberanda gyvenimo tako.
20
Kad tu vaikščiotum geru keliu ir laikytumeisi teisiųjų tako.
21
Nes teisieji gyvens krašte ir nekaltieji pasiliks jame.
22
Bet nedorėliai bus pašalinti iš krašto, nusikaltėliai išrauti iš jo.Patarlių 2:1

Patarlių 2:2

Patarlių 2:3

Patarlių 2:4

Patarlių 2:5

Patarlių 2:6

Patarlių 2:7

Patarlių 2:8

Patarlių 2:9

Patarlių 2:10

Patarlių 2:11

Patarlių 2:12

Patarlių 2:13

Patarlių 2:14

Patarlių 2:15

Patarlių 2:16

Patarlių 2:17

Patarlių 2:18

Patarlių 2:19

Patarlių 2:20

Patarlių 2:21

Patarlių 2:22Patarlių 1 / Pat 1

Patarlių 2 / Pat 2

Patarlių 3 / Pat 3

Patarlių 4 / Pat 4

Patarlių 5 / Pat 5

Patarlių 6 / Pat 6

Patarlių 7 / Pat 7

Patarlių 8 / Pat 8

Patarlių 9 / Pat 9

Patarlių 10 / Pat 10

Patarlių 11 / Pat 11

Patarlių 12 / Pat 12

Patarlių 13 / Pat 13

Patarlių 14 / Pat 14

Patarlių 15 / Pat 15

Patarlių 16 / Pat 16

Patarlių 17 / Pat 17

Patarlių 18 / Pat 18

Patarlių 19 / Pat 19

Patarlių 20 / Pat 20

Patarlių 21 / Pat 21

Patarlių 22 / Pat 22

Patarlių 23 / Pat 23

Patarlių 24 / Pat 24

Patarlių 25 / Pat 25

Patarlių 26 / Pat 26

Patarlių 27 / Pat 27

Patarlių 28 / Pat 28

Patarlių 29 / Pat 29

Patarlių 30 / Pat 30

Patarlių 31 / Pat 31