Instagram
English
A A A A A
Lietuvos Biblija
Patarlių 18
1
Dėl savo užgaidų žmogus atsiskiria nuo kitų ir prieštarauja tam, kas teisinga.
2
Kvailiui nerūpi išmintis, o tik parodyti, kas yra jo širdyje.
3
Kai ateina nedorėlis, ateina ir panieka, o su nešlove ateina gėda.
4
Žmogaus žodžiai yra gilus vanduo, išminties šaltinis­tekanti srovė.
5
Negerai būti šališku nedorėliui ir teisme nuskriausti teisųjį.
6
Kvailio lūpos sukelia vaidus, ir jis savo burna prašosi mušamas.
7
Kvailio burna jį pražudo; jo lūpos­pinklės jo sielai.
8
Apkalbos yra lyg skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius.
9
Kas tingi dirbti, yra naikintojo brolis.
10
Viešpaties vardas­tvirtas bokštas, teisieji bėga į jį ir yra saugūs.
11
Turtuolio lobis yra jo įtvirtintas miestas, ir jo nuosavybė yra kaip aukšta siena jam.
12
Prieš sunaikinimą žmogaus širdis pasididžiuoja, prieš pagerbimą eina nuolankumas.
13
Kas atsako, iki galo neišklausęs, tas kvailas ir begėdis.
14
Žmogaus dvasia palaiko jį negalioje, bet kas pakels sužeistą dvasią?
15
Supratingojo širdis įgyja pažinimo ir išmintingojo ausis pažinimo ieško.
16
Dovanos plačiai atidaro žmogui duris pas didžiūnus.
17
Pirmasis, kalbąs teisme, atrodo teisus, kol ateina jo kaimynas ir išklausinėja jį.
18
Metant burtus pašalinami nesutarimai ir padaromas sprendimas tarp galingųjų.
19
Įžeistas brolis yra kaip įtvirtintas miestas; ginčai atskiria lyg pilių užkaiščiai.
20
Žmogus pripildys pilvą savo burnos vaisiais, pasisotins savo lūpų derliumi.
21
Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje; kas jį mėgsta, valgys jo vaisių.
22
Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir Viešpaties palankumą.
23
Beturtis kalba maldaudamas, o turtingas atsako šiurkščiai.
24
Kas nori turėti draugų, turi pats būti draugiškas; būna draugų, artimesnių už brolį.
Patarlių 18:1
Patarlių 18:2
Patarlių 18:3
Patarlių 18:4
Patarlių 18:5
Patarlių 18:6
Patarlių 18:7
Patarlių 18:8
Patarlių 18:9
Patarlių 18:10
Patarlių 18:11
Patarlių 18:12
Patarlių 18:13
Patarlių 18:14
Patarlių 18:15
Patarlių 18:16
Patarlių 18:17
Patarlių 18:18
Patarlių 18:19
Patarlių 18:20
Patarlių 18:21
Patarlių 18:22
Patarlių 18:23
Patarlių 18:24
Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31