A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Patarlių 171
Geriau sausas kąsnis su ramybe negu namai, pilni aukų mėsos, su vaidais.
2
Išmintingas tarnas valdys gėdą darantį sūnų ir gaus paveldėti dalį kaip vienas iš sūnų.
3
Kaip sidabras ir auksas ištiriamas ugnyje, taip Viešpats tiria žmogaus širdį.
4
Nedorėlis klauso klastingų lūpų, o melagis­pikto liežuvio.
5
Kas pajuokia vargšą, paniekina jo Kūrėją, o kas džiaugiasi nelaimės metu, neišvengs bausmės.
6
Vaikų vaikai yra senelių vainikas, o vaikų garbė­jų tėvai.
7
Kvailiui netinka kalbėti apie didžius dalykus, tuo labiau kunigaikščiui netinka meluoti.
8
Dovana lyg brangakmenis davėjo akyse; kur jis eina su ja, visur laimi.
9
Kas pridengia nusikaltimą, ieško meilės; kas kaltę nuolat primena, suardo draugystę.
10
Įspėjimas daugiau padeda išmintingam negu šimtas kirčių kvailam.
11
Blogas žmogus ieško priekabių, todėl žiaurus pasiuntinys bus pasiųstas prieš jį.
12
Geriau sutikti mešką, kuriai atimti jos vaikai, negu kvailį jo kvailystėje.
13
Kas už gera atlygina piktu, pikta neatsitrauks nuo jo namų.
14
Kivirčo pradžia kaip užtvankos plyšys, todėl liaukis ginčytis, kol nevėlu.
15
Kas išteisina nedorėlį ir kas pasmerkia teisųjį, abu yra pasibjaurėjimas Viešpačiui.
16
Kam kvailiui mokėti pinigus už išmintį, kai jis jos visai netrokšta?
17
Draugas visuomet myli ir brolis pasirodo nelaimėje.
18
Kam trūksta proto, tas sukerta rankas ir laiduoja už savo draugą.
19
Kas mėgsta ginčus, myli nuodėmę, kas stato aukštus vartus, ieško pražūties.
20
Kas turi klastingą širdį, nieko gero nepasieks; kieno liežuvis iškreiptas, turės bėdų.
21
Kvailas sūnus­ne džiaugsmas, bet rūpestis tėvui.
22
Linksma širdis gydo kaip vaistai; prislėgta dvasia džiovina kaulus.
23
Nedorėlis ima kyšius, kad iškreiptų teisingumą.
24
Supratingas žmogus siekia išminties, kvailio akys žemės pakraščiuose.
25
Kvailas sūnus­apmaudas tėvui ir skausmas motinai.
26
Bausti teisųjį yra negerai, kaip ir mušti kunigaikščius už teisingumą.
27
Kas turi supratimą, susilaiko kalboje, protingas žmogus turi romią dvasią.
28
Net kvailys, jei jis tyli, laikomas išmintingu, ir kas sučiaupia lūpas, laikomas protingu.Patarlių 17:1

Patarlių 17:2

Patarlių 17:3

Patarlių 17:4

Patarlių 17:5

Patarlių 17:6

Patarlių 17:7

Patarlių 17:8

Patarlių 17:9

Patarlių 17:10

Patarlių 17:11

Patarlių 17:12

Patarlių 17:13

Patarlių 17:14

Patarlių 17:15

Patarlių 17:16

Patarlių 17:17

Patarlių 17:18

Patarlių 17:19

Patarlių 17:20

Patarlių 17:21

Patarlių 17:22

Patarlių 17:23

Patarlių 17:24

Patarlių 17:25

Patarlių 17:26

Patarlių 17:27

Patarlių 17:28Patarlių 1 / Pat 1

Patarlių 2 / Pat 2

Patarlių 3 / Pat 3

Patarlių 4 / Pat 4

Patarlių 5 / Pat 5

Patarlių 6 / Pat 6

Patarlių 7 / Pat 7

Patarlių 8 / Pat 8

Patarlių 9 / Pat 9

Patarlių 10 / Pat 10

Patarlių 11 / Pat 11

Patarlių 12 / Pat 12

Patarlių 13 / Pat 13

Patarlių 14 / Pat 14

Patarlių 15 / Pat 15

Patarlių 16 / Pat 16

Patarlių 17 / Pat 17

Patarlių 18 / Pat 18

Patarlių 19 / Pat 19

Patarlių 20 / Pat 20

Patarlių 21 / Pat 21

Patarlių 22 / Pat 22

Patarlių 23 / Pat 23

Patarlių 24 / Pat 24

Patarlių 25 / Pat 25

Patarlių 26 / Pat 26

Patarlių 27 / Pat 27

Patarlių 28 / Pat 28

Patarlių 29 / Pat 29

Patarlių 30 / Pat 30

Patarlių 31 / Pat 31