A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Patarlių 141
Išmintinga moteris stato namus, o kvaila griauna juos savo rankomis.
2
Kas vaikšto tiesiu keliu, bijo Viešpaties, o kas mėgsta klaidžioti, niekina Jį.
3
Kvailio burnoje­išdidumo lazda, išmintingųjų lūpos juos apsaugo.
4
Kur nėra jaučių, ėdžios tuščios, bet gausus derlius gaunamas jaučių jėga.
5
Teisingas liudytojas nemeluoja, klastingas kalba melą.
6
Pašaipūnas ieško išminties ir neranda, bet supratingas lengvai įgyja pažinimą.
7
Pasitrauk nuo kvailio, kai pamatai, kad jo lūpose nėra pažinimo.
8
Išmintingas žmogus žino, ko siekia, o kvailys suklaidinamas savo kvailysčių.
9
Kvailys tyčiojasi iš nuodėmės, o teisusis atranda palankumą.
10
Širdis žino savo skausmą ir svetimasis nesidalina jos džiaugsmu.
11
Nedorėlio namai bus nugriauti, o teisiojo palapinė klestės.
12
Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį.
13
Ir juokiantis širdis gali liūdėti, o džiaugsmas baigtis sielvartu.
14
Nuklydęs širdimi pasisotins savo keliais, o geras žmogus­savo.
15
Neišmanėlis tiki kiekvienu žodžiu, bet išmintingas apsvarsto kiekvieną žingsnį.
16
Išmintingas žmogus bijo ir vengia pikto, o kvailys karščiuojasi ir pasitiki savimi.
17
Ūmus žmogus pasielgia kvailai, planuojantis pikta žmogus nekenčiamas.
18
Neišmanėlis paveldės kvailystę, o supratingąjį vainikuos išmintis.
19
Piktieji nusilenks geriesiems ir nedorėliai prie teisiųjų durų.
20
Beturčio nemėgsta net jo kaimynas, o turtingas turi daug draugų.
21
Kas niekina savo artimą, nusikalsta; kas pasigaili vargšo, tas palaimintas.
22
Klysta, kas daro pikta; kas siekia gero, sulauks pasigailėjimo ir tiesos.
23
Kiekvienas darbas yra pelningas, o tušti plepalai veda į skurdą.
24
Išmintingą vainikuoja turtas, o kvailio kvailystė ir lieka kvailyste.
25
Teisingas liudytojas išgelbsti sielas, apgaulingas kalba melą.
26
Viešpaties baimėje tvirtas pasitikėjimas, ir Jo vaikai turės kur prisiglausti.
27
Viešpaties baimė­gyvenimo šaltinis, apsaugantis nuo mirties pinklių.
28
Gausi tauta­garbė karaliui, o be žmonių žlunga kunigaikštis.
29
Kas lėtas pykti, yra išmintingas, o nesusivaldantis parodo kvailumą.
30
Sveika širdis­kūno gyvybė, o pavydas pūdo kaulus.
31
Kas skriaudžia vargšą, paniekina jo Kūrėją; kas gerbia Jį, pasigaili beturčio.
32
Nedorėlis bus atmestas dėl savo piktų darbų, o teisusis ir mirdamas turi viltį.
33
Supratingojo širdyje ilsisi išmintis, o tai, kas yra tarp kvailių, tampa žinoma.
34
Teisumas iškelia tautą, o nuodėmė yra negarbė tautoms.
35
Išmintingas tarnas įgyja karaliaus palankumą; kas užtraukia gėdą, susilauks jo rūstybės.Patarlių 14:1

Patarlių 14:2

Patarlių 14:3

Patarlių 14:4

Patarlių 14:5

Patarlių 14:6

Patarlių 14:7

Patarlių 14:8

Patarlių 14:9

Patarlių 14:10

Patarlių 14:11

Patarlių 14:12

Patarlių 14:13

Patarlių 14:14

Patarlių 14:15

Patarlių 14:16

Patarlių 14:17

Patarlių 14:18

Patarlių 14:19

Patarlių 14:20

Patarlių 14:21

Patarlių 14:22

Patarlių 14:23

Patarlių 14:24

Patarlių 14:25

Patarlių 14:26

Patarlių 14:27

Patarlių 14:28

Patarlių 14:29

Patarlių 14:30

Patarlių 14:31

Patarlių 14:32

Patarlių 14:33

Patarlių 14:34

Patarlių 14:35Patarlių 1 / Pat 1

Patarlių 2 / Pat 2

Patarlių 3 / Pat 3

Patarlių 4 / Pat 4

Patarlių 5 / Pat 5

Patarlių 6 / Pat 6

Patarlių 7 / Pat 7

Patarlių 8 / Pat 8

Patarlių 9 / Pat 9

Patarlių 10 / Pat 10

Patarlių 11 / Pat 11

Patarlių 12 / Pat 12

Patarlių 13 / Pat 13

Patarlių 14 / Pat 14

Patarlių 15 / Pat 15

Patarlių 16 / Pat 16

Patarlių 17 / Pat 17

Patarlių 18 / Pat 18

Patarlių 19 / Pat 19

Patarlių 20 / Pat 20

Patarlių 21 / Pat 21

Patarlių 22 / Pat 22

Patarlių 23 / Pat 23

Patarlių 24 / Pat 24

Patarlių 25 / Pat 25

Patarlių 26 / Pat 26

Patarlių 27 / Pat 27

Patarlių 28 / Pat 28

Patarlių 29 / Pat 29

Patarlių 30 / Pat 30

Patarlių 31 / Pat 31