English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Patarlių 13

1
Išmintingas sūnus klauso tėvo pamokymų, o pašaipūnas neklauso barimo.
2
Iš savo burnos vaisiaus žmogus valgys gėrybių, neištikimųjų siela­smurtą.
3
Kas saugo burną, saugo gyvybę; kas plačiai atveria lūpas, susilauks pražūties.
4
Tinginio siela geidžia, bet nieko neturi; darbščiojo siela pasisotins.
5
Teisusis nekenčia melo, bet nedorėlis yra atstumiantis ir susilaukia gėdos.
6
Teisumas saugo nekaltojo kelią, o nuodėmė pražudo nedorėlį.
7
Kai kas dedasi turtingas, bet nieko neturi, kitas dedasi vargšas, bet turi daug turtų.
8
Turtuolis gali išsipirkti savo turtu, bet vargšui niekas negrasina.
9
Teisiųjų šviesa šviečia, o nedorėlių žibintas užges.
10
Išdidumas sukelia ginčus, išmintingieji klauso patarimo.
11
Lengvai įgytas turtas greitai sunyksta, kas kaupia dirbdamas­ praturtėja.
12
Ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį; patenkintas troškimas­ gyvybės medis.
13
Kas niekina žodį, pats save naikina, o kas bijo įsakymų, tam bus atlyginta.
14
Išmintingojo pamokymas yra gyvybės šaltinis, gelbstintis iš mirties pinklių.
15
Sveikas protas laimi palankumą, o neištikimųjų kelias sunkus.
16
Kiekvienas sumanus žmogus viską daro apgalvojęs, o kvailys viešai parodo savo kvailumą.
17
Nedoras pasiuntinys pakliūna į bėdą, o ištikimas neša išgelbėjimą.
18
Skurdas ir gėda tam, kuris nepriima pamokymo; kas priima įspėjimą, susilaukia pagarbos.
19
Patenkintas troškimas malonus sielai; kvailiui sunku šalintis nuo pikto.
20
Kas vaikšto su išmintingais, taps išmintingas, o kvailių bendrininkas pražus.
21
Nusidėjėlius persekioja nelaimės, o teisiesiems atlyginama gėrybėmis.
22
Geras žmogus palieka paveldėjimą vaikų vaikams, o nusidėjėlio turtas kaupiamas teisiajam.
23
Daug maisto būtų apleistoje vargšų žemėje, bet dėl teisingumo stokos žmonės pražūsta.
24
Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, bet kas jį myli, laiku jį baudžia.
25
Teisusis valgo ir pasitenkina, bet nedorėlio pilvas nepasisotina.
Patarlių 13:1
Patarlių 13:2
Patarlių 13:3
Patarlių 13:4
Patarlių 13:5
Patarlių 13:6
Patarlių 13:7
Patarlių 13:8
Patarlių 13:9
Patarlių 13:10
Patarlių 13:11
Patarlių 13:12
Patarlių 13:13
Patarlių 13:14
Patarlių 13:15
Patarlių 13:16
Patarlių 13:17
Patarlių 13:18
Patarlių 13:19
Patarlių 13:20
Patarlių 13:21
Patarlių 13:22
Patarlių 13:23
Patarlių 13:24
Patarlių 13:25
Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31