A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Patarlių 121
Kas mėgsta pamokymą, mėgsta išmintį; kas nepriima patarimo, tas bukaprotis.
2
Geras žmogus susilaukia Viešpaties palankumo, bet kuriantį nedorus planus Jis pasmerks.
3
Žmogus neįsitvirtins nedorybe, o teisiųjų šaknis nebus pajudinta.
4
Gera moteris yra vainikas jos vyrui, o ta, kuri užtraukia gėdą,­lyg puvinys kauluose.
5
Teisiojo mintys teisingos, nedorėlio patarimas­apgaulė.
6
Nedorėlių žodžiai: ‘‘Tykokime pralieti kraują’‘, bet teisiųjų burna išgelbės juos.
7
Nedorėliai parbloškiami ir jų nebėra, o teisiųjų namai stovės.
8
Žmogus vertinamas pagal išmintį, o ydingas širdyje bus paniekintas.
9
Kas niekinamas ir turi tarną, geresnis už tą, kuris didžiuojasi ir neturi duonos.
10
Teisusis rūpinasi savo gyvuliais, bet nedorėlio pasigailėjimas žiaurus.
11
Kas dirba savo žemę, turi pakankamai duonos, o kas seka tuštybe, tam trūksta proto.
12
Nedorėlis trokšta sugauti į piktadarystės tinklą, bet teisiųjų šaknis tvirta.
13
Nedorėlis įkliūna į savo lūpų nusikaltimus, bet teisusis išeis iš priespaudos.
14
Žmogus pasitenkins savo burnos vaisiumi, ir jam bus atlyginta pagal jo rankų darbą.
15
Kvailiui jo kelias atrodo teisingas, bet išmintingas žmogus klauso patarimo.
16
Kvailas tuojau parodo savo pyktį, bet nuovokus pridengia gėdą.
17
Kas kalba tiesą, tas padeda teisingumui, o neteisingas liudytojas apgaudinėja.
18
Yra tokių, kurių žodžiai lyg kardo dūriai, bet išmintingojo liežuvis gydo.
19
Tiesą kalbančios lūpos pasilieka per amžius, meluojantis liežuvis­tik akimirką.
20
Apgaulė­planuojančių pikta širdyje, bet taikos patarėjai turi džiaugsmą.
21
Nieko pikto neatsitiks teisiajam, bet nedorėlį lydės nelaimės.
22
Melagių nekenčia Viešpats, bet Jis mėgsta tuos, kurie elgiasi sąžiningai.
23
Nuovokus žmogus slepia pažinimą, o kvailio širdis skelbia kvailystes.
24
Darbštus valdys, o tinginys bus verčiamas dirbti.
25
Liūdesys žmogaus širdyje slegia jį, o geras žodis pralinksmina.
26
Teisusis pranoksta savo artimą, o nedorėlių kelias juos paklaidina.
27
Tinginys nekepa medžioklės laimikio, bet darbštumas yra brangus žmogaus turtas.
28
Teisumo kelyje­gyvenimas, jo takuose nėra mirties.Patarlių 12:1
Patarlių 12:2
Patarlių 12:3
Patarlių 12:4
Patarlių 12:5
Patarlių 12:6
Patarlių 12:7
Patarlių 12:8
Patarlių 12:9
Patarlių 12:10
Patarlių 12:11
Patarlių 12:12
Patarlių 12:13
Patarlių 12:14
Patarlių 12:15
Patarlių 12:16
Patarlių 12:17
Patarlių 12:18
Patarlių 12:19
Patarlių 12:20
Patarlių 12:21
Patarlių 12:22
Patarlių 12:23
Patarlių 12:24
Patarlių 12:25
Patarlių 12:26
Patarlių 12:27
Patarlių 12:28


Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31