English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Patarlių 10

1
Saliamono patarlės. Išmintingas sūnus­džiaugsmas tėvui, kvailas sūnus­skausmas motinai.
2
Nedorybės turtai nepadeda, bet teisumas išgelbsti nuo mirties.
3
Viešpats neleidžia badauti teisiajam, bet nedorėlių užgaidų Jis nepatenkina.
4
Tingi ranka daro beturtį, o stropiojo ranka praturtina.
5
Išmintingas sūnus renka vasaros metu, bet sūnus, kuris miega pjūties metu, užtraukia gėdą.
6
Teisusis laiminamas, bet nedorėlio burną dengia smurtas.
7
Teisiųjų atminimas yra palaimintas, o nedorėlių vardas supus.
8
Išmintingas širdimi priims įstatymus, o tauškiantis kvailystes suklups.
9
Dorasis eina saugiais keliais, o kas iškraipo savo kelius, taps žinomas.
10
Kas mirkčioja akimis, sukelia nemalonumų, o tauškiantis kvailystes suklups.
11
Teisiojo burna yra gyvenimo šulinys, bet nedorėlio burną dengia smurtas.
12
Neapykanta sukelia vaidus, o meilė padengia visas nuodėmes.
13
Išmintis randama supratingojo lūpose, o neišmanėlio nugarai skirta rykštė.
14
Išmintingi kaupia žinojimą, o kvailio burna arti pražūties.
15
Turtuolio turtas yra jo tvirtovė, beturčių skurdas­jų pražūtis.
16
Teisiojo triūsas veda į gyvenimą, nedorėlio pasisekimas­į nuodėmę.
17
Kas priima pamokymus, eina gyvenimo keliu, o kas atmeta perspėjimus, klaidžioja.
18
Klastingos lūpos slepia neapykantą, kas platina šmeižtą, tas kvailys.
19
Žodžių gausumas nebūna be nuodėmės, kas tyli, tas išmintingas.
20
Teisiojo liežuvis yra rinktinis sidabras, o nedorėlio širdis nieko neverta.
21
Teisiojo lūpos pamaitina daugelį, kvailiai miršta dėl išminties stokos.
22
Viešpaties palaiminimas daro turtingą ir sielvarto neatneša.
23
Kvailiui daryti pikta­malonumas, o protingas žmogus turi išmintį.
24
Nedorėlis gaus, ko jis bijosi, teisusis gaus, ko trokšta.
25
Praeina audra, ir nebelieka nedorėlio, bet teisiojo pamatas amžinas.
26
Kaip actas dantims ir dūmai akims, taip tinginys tiems, kurie jį siunčia.
27
Viešpaties baimė pailgina gyvenimą, nedorėlio amžius bus sutrumpintas.
28
Teisiojo viltis teikia džiaugsmą, o nedorėlio lūkestis pražus.
29
Viešpaties kelias­stiprybė doriesiems ir pražūtis piktadariams.
30
Teisieji nesvyruos per amžius, bet nedorėliai negyvens žemėje.
31
Teisiojo burna kalba išmintį, o ydingas liežuvis bus atkirstas.
32
Teisieji kalba, kas naudinga, nedorėlio burna­kas ydinga.
Patarlių 10:1
Patarlių 10:2
Patarlių 10:3
Patarlių 10:4
Patarlių 10:5
Patarlių 10:6
Patarlių 10:7
Patarlių 10:8
Patarlių 10:9
Patarlių 10:10
Patarlių 10:11
Patarlių 10:12
Patarlių 10:13
Patarlių 10:14
Patarlių 10:15
Patarlių 10:16
Patarlių 10:17
Patarlių 10:18
Patarlių 10:19
Patarlių 10:20
Patarlių 10:21
Patarlių 10:22
Patarlių 10:23
Patarlių 10:24
Patarlių 10:25
Patarlių 10:26
Patarlių 10:27
Patarlių 10:28
Patarlių 10:29
Patarlių 10:30
Patarlių 10:31
Patarlių 10:32
Patarlių 1 / Pat 1
Patarlių 2 / Pat 2
Patarlių 3 / Pat 3
Patarlių 4 / Pat 4
Patarlių 5 / Pat 5
Patarlių 6 / Pat 6
Patarlių 7 / Pat 7
Patarlių 8 / Pat 8
Patarlių 9 / Pat 9
Patarlių 10 / Pat 10
Patarlių 11 / Pat 11
Patarlių 12 / Pat 12
Patarlių 13 / Pat 13
Patarlių 14 / Pat 14
Patarlių 15 / Pat 15
Patarlių 16 / Pat 16
Patarlių 17 / Pat 17
Patarlių 18 / Pat 18
Patarlių 19 / Pat 19
Patarlių 20 / Pat 20
Patarlių 21 / Pat 21
Patarlių 22 / Pat 22
Patarlių 23 / Pat 23
Patarlių 24 / Pat 24
Patarlių 25 / Pat 25
Patarlių 26 / Pat 26
Patarlių 27 / Pat 27
Patarlių 28 / Pat 28
Patarlių 29 / Pat 29
Patarlių 30 / Pat 30
Patarlių 31 / Pat 31