A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 91
Viešpats sakė Mozei: ‘‘Eik pas faraoną ir jam sakyk: ‘Taip sako Viešpats, hebrajų Dievas: ‘Išleisk mano žmones, kad jie man tarnautų!
2
Jei jų neišleisi ir nepaliausi jų laikęs,
3
Viešpaties ranka bus ant tavo lauke besiganančių gyvulių: arklių, asilų, kupranugarių, avių ir galvijų­bus labai sunkus maras.
4
Viešpats atskirs izraelitų ir egiptiečių gyvulius; niekas nežus, kas priklauso izraelitams’ ‘‘.
5
Ir Viešpats paskyrė laiką, sakydamas: ‘‘Rytoj Viešpats įvykdys šitą dalyką krašte!’‘
6
Kitą rytą Viešpats įvykdė tai: visi egiptiečių gyvuliai nugaišo, bet iš izraelitų gyvulių nepražuvo nė vienas.
7
Faraonas pasiuntė pasižiūrėti. Pasirodė, kad izraelitų gyvulių nė vienas nebuvo nugaišęs. Tačiau faraono širdis liko kieta ir jis neišleido tautos.
8
Tada Viešpats tarė Mozei ir Aaronui: ‘‘Imkite pilnas saujas pelenų iš krosnies ir Mozė teberia juos į orą faraono akivaizdoje.
9
Jie taps dulkėmis visoje Egipto šalyje, ir ant žmonių bei gyvulių iškils votys su pūslėmis’‘.
10
Jie pasiėmė pelenų iš krosnies ir, atsistoję prieš faraoną, išbėrė juos į orą. Ir atsirado votys ant žmonių ir gyvulių.
11
Žyniai negalėjo pasirodyti Mozei, nes votys buvo ant jų ir visų egiptiečių.
12
Tačiau Viešpats užkietino faraono širdį, ir jis neklausė jų, kaip Viešpats ir buvo sakęs Mozei.
13
Tada Viešpats tarė Mozei: ‘‘Atsikelk anksti rytą, nueik pas faraoną ir sakyk: ‘Taip sako Viešpats, hebrajų Dievas: ‘Išleisk mano tautą man tarnauti.
14
Nes šį kartą Aš siųsiu įvairias negalias ir vargus tau, tavo tarnams ir tavo žmonėms, kad žinotum, jog nėra man lygaus visoje žemėje.
15
Aš galėjau ištiesti savo ranką ir ištikti tave ir tavo tautą maru, kad būtumėte visi pranykę nuo žemės paviršiaus.
16
Bet Aš tam išaukštinau tave, kad parodyčiau savo galią ir mano vardas būtų skelbiamas visoje žemėje.
17
Tu vis dar didžiuojiesi prieš mano tautą ir neišleidi jos.
18
Rytoj apie šitą laiką kris labai smarki kruša, kokios nėra buvę Egipte nuo jo įsikūrimo dienos.
19
Taigi dabar siųsk žmones surinkti iš lauko gyvulius ir visa, kas tau priklauso. Visi žmonės ir gyvuliai, kurie bus lauke ir nebus parvesti namo, krušai krintant, pražus’ ‘‘.
20
Faraono tarnai, kurie bijojo Viešpaties, sugabeno į namus savo tarnus ir gyvulius.
21
O kas nekreipė dėmesio į Viešpaties žodį, paliko savo tarnus ir gyvulius lauke.
22
Viešpats tarė Mozei: ‘‘Ištiesk savo ranką, kad kristų kruša visoje Egipto šalyje: ant žmonių, gyvulių ir visos laukų augmenijos’‘.
23
Mozė ištiesė lazdą, ir Viešpats pasiuntė perkūniją, krušą ir žaibus. Viešpats siuntė krušą į visą Egipto žemę.
24
Kruša susimaišė su žaibais ir buvo tokia smarki, kokios Egipto šalis nebuvo mačiusi.
25
Kruša išmušė Egipto šalyje visa, kas buvo lauke: žmones, gyvulius, augalus ir medžius.
26
Tik Gošeno krašte, kur gyveno izraelitai, nebuvo krušos.
27
Faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aaroną, jiems kalbėjo: ‘‘Aš nusidėjau! Viešpats yra teisus, o aš ir mano tauta esame nusikaltę.
28
Melskite Viešpatį, kad liautųsi stipri perkūnija ir kruša! Aš jus išleisiu ir daugiau nebesulaikysiu’‘.
29
Mozė jam atsakė: ‘‘Kai tik išeisiu iš miesto, pakelsiu rankas į Viešpatį. Tada perkūnija ir kruša liausis, kad žinotum, jog Viešpačiui priklauso visa žemė.
30
Bet aš žinau, kad nei tu, nei tavo tarnai dar nesibijote Viešpaties Dievo’‘.
31
Linus ir miežius kruša išmušė, nes miežiai buvo išplaukę ir linai jau žydėjo.
32
Bet kviečių ir rugių neišmušė, nes jie vėliau pribręsta.
33
Mozė išėjo nuo faraono iš miesto ir iškėlė rankas į Viešpatį: perkūnija ir kruša liovėsi, lietus nustojo lijęs.
34
Bet faraonas, matydamas, kad liovėsi lietus, kruša ir perkūnija, vėl nusidėjo ir užkietino savo širdį kartu su savo tarnais.
35
Faraono širdis pasiliko užkietėjusi, ir jis neišleido Izraelio vaikų, kaip Viešpats ir buvo sakęs Mozei.Išėjimo 9:1

Išėjimo 9:2

Išėjimo 9:3

Išėjimo 9:4

Išėjimo 9:5

Išėjimo 9:6

Išėjimo 9:7

Išėjimo 9:8

Išėjimo 9:9

Išėjimo 9:10

Išėjimo 9:11

Išėjimo 9:12

Išėjimo 9:13

Išėjimo 9:14

Išėjimo 9:15

Išėjimo 9:16

Išėjimo 9:17

Išėjimo 9:18

Išėjimo 9:19

Išėjimo 9:20

Išėjimo 9:21

Išėjimo 9:22

Išėjimo 9:23

Išėjimo 9:24

Išėjimo 9:25

Išėjimo 9:26

Išėjimo 9:27

Išėjimo 9:28

Išėjimo 9:29

Išėjimo 9:30

Išėjimo 9:31

Išėjimo 9:32

Išėjimo 9:33

Išėjimo 9:34

Išėjimo 9:35Išėjimo 1 / Išė 1

Išėjimo 2 / Išė 2

Išėjimo 3 / Išė 3

Išėjimo 4 / Išė 4

Išėjimo 5 / Išė 5

Išėjimo 6 / Išė 6

Išėjimo 7 / Išė 7

Išėjimo 8 / Išė 8

Išėjimo 9 / Išė 9

Išėjimo 10 / Išė 10

Išėjimo 11 / Išė 11

Išėjimo 12 / Išė 12

Išėjimo 13 / Išė 13

Išėjimo 14 / Išė 14

Išėjimo 15 / Išė 15

Išėjimo 16 / Išė 16

Išėjimo 17 / Išė 17

Išėjimo 18 / Išė 18

Išėjimo 19 / Išė 19

Išėjimo 20 / Išė 20

Išėjimo 21 / Išė 21

Išėjimo 22 / Išė 22

Išėjimo 23 / Išė 23

Išėjimo 24 / Išė 24

Išėjimo 25 / Išė 25

Išėjimo 26 / Išė 26

Išėjimo 27 / Išė 27

Išėjimo 28 / Išė 28

Išėjimo 29 / Išė 29

Išėjimo 30 / Išė 30

Išėjimo 31 / Išė 31

Išėjimo 32 / Išė 32

Išėjimo 33 / Išė 33

Išėjimo 34 / Išė 34

Išėjimo 35 / Išė 35

Išėjimo 36 / Išė 36

Išėjimo 37 / Išė 37

Išėjimo 38 / Išė 38

Išėjimo 39 / Išė 39

Išėjimo 40 / Išė 40