A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 51
Mozė ir Aaronas atėję tarė faraonui: ‘‘Taip sako Viešpats Izraelio Dievas: ‘Išleisk mano tautą, kad jie aukotų man dykumoje’ ‘‘.
2
Faraonas atsakė: ‘‘Kas yra jūsų Viešpats, kad klausyčiau Jo balso ir išleisčiau Izraelį? Aš nepažįstu Viešpaties ir neišleisiu Izraelio’‘.
3
Jie sakė: ‘‘Hebrajų Dievas mus pašaukė. Prašome, leisk mums keliauti tris dienas į dykumą ir ten aukoti Viešpačiui, mūsų Dievui, kad Jis nebaustų mūsų maru ar kardu’‘.
4
Egipto karalius jiems atsakė: ‘‘Moze ir Aaronai, kodėl atitraukiate žmones nuo jų darbų? Eikite savo darbų dirbti!
5
Matote, kiek daug žmonių yra krašte, o jūs atitraukiate juos nuo darbų’‘.
6
Tą pačią dieną faraonas įsakė darbų prievaizdams ir vadovams:
7
‘‘Nebeduokite, kaip iki šiol, žmonėms šiaudų plytoms gaminti: jie patys tegul eina ir prisirenka šiaudų.
8
Tačiau reikalaukite iš jų tokio pat plytų skaičiaus, kokį jie lig šiol pagamindavo, jo nesumažinkite, nes jie dykinėja ir todėl šaukia: ‘Išleisk mus aukoti savo Dievui!’
9
Duokite jiems daugiau darbo; tegul dirba ir nepaiso tuščių kalbų’‘.
10
Darbų prievaizdai ir vadovai išėję kalbėjo: ‘‘Taip sako faraonas: ‘Aš nebeduosiu jums šiaudų.
11
Eikite ir rinkite, kur rasite! Tačiau turėsite padaryti tiek, kiek ir anksčiau’ ‘‘.
12
Žmonės išsisklaidė po visą Egipto šalį rinkti ražienų vietoje šiaudų.
13
Prievaizdai spaudė juos, sakydami: ‘‘Atlikite dienai skirtą darbą, kaip anksčiau, kai gaudavote šiaudų’‘.
14
Ir izraelitus, kuriuos faraono prievaizdai buvo paskyrę darbų prižiūrėtojais, mušė, sakydami: ‘‘Kodėl vakar ir šiandien nepagaminote nustatyto plytų kiekio kaip anksčiau?’‘
15
Izraelitų prižiūrėtojai atėjo verkdami ir skundėsi faraonui: ‘‘Kodėl taip elgiesi su savo tarnais?
16
Šiaudų nebeduoda, o mums liepia gaminti plytas. Be to, tavo tarnai dar mušami, nors kalti dėl to yra tavo žmonės’‘.
17
Jis atsakė: ‘‘Jūs vien tik dykinėjate. Todėl sakote: ‘Išleisk mus aukoti Viešpačiui!’
18
Taigi dabar eikite, dirbkite! Šiaudų jums neduos, tačiau nustatytą plytų kiekį privalote padaryti’‘.
19
Izraelitų prižiūrėtojai matė esą patekę į sunkią padėtį, nes jiems buvo pasakyta: ‘‘Nemažinkite dienai skirto plytų kiekio’‘.
20
Išėję iš faraono, jie susitiko Mozę ir Aaroną, kurie jų laukė,
21
ir tarė jiems: ‘‘Viešpats tepažvelgia ir tegul teisia! Jūs sukėlėte faraono bei jo tarnų neapykantą mums, įduodami kardą į jų ranką, kad mus išžudytų’‘.
22
Mozė kreipėsi į Viešpatį: ‘‘Viešpatie, kodėl taip piktai pasielgei su šitais žmonėmis? Kodėl siuntei mane?
23
Nuo to laiko, kai nuėjau pas faraoną kalbėti Tavo vardu, jis dar blogiau elgiasi su mano tauta. Tu neišvadavai savo tautos’‘.Išėjimo 5:1

Išėjimo 5:2

Išėjimo 5:3

Išėjimo 5:4

Išėjimo 5:5

Išėjimo 5:6

Išėjimo 5:7

Išėjimo 5:8

Išėjimo 5:9

Išėjimo 5:10

Išėjimo 5:11

Išėjimo 5:12

Išėjimo 5:13

Išėjimo 5:14

Išėjimo 5:15

Išėjimo 5:16

Išėjimo 5:17

Išėjimo 5:18

Išėjimo 5:19

Išėjimo 5:20

Išėjimo 5:21

Išėjimo 5:22

Išėjimo 5:23Išėjimo 1 / Išė 1

Išėjimo 2 / Išė 2

Išėjimo 3 / Išė 3

Išėjimo 4 / Išė 4

Išėjimo 5 / Išė 5

Išėjimo 6 / Išė 6

Išėjimo 7 / Išė 7

Išėjimo 8 / Išė 8

Išėjimo 9 / Išė 9

Išėjimo 10 / Išė 10

Išėjimo 11 / Išė 11

Išėjimo 12 / Išė 12

Išėjimo 13 / Išė 13

Išėjimo 14 / Išė 14

Išėjimo 15 / Išė 15

Išėjimo 16 / Išė 16

Išėjimo 17 / Išė 17

Išėjimo 18 / Išė 18

Išėjimo 19 / Išė 19

Išėjimo 20 / Išė 20

Išėjimo 21 / Išė 21

Išėjimo 22 / Išė 22

Išėjimo 23 / Išė 23

Išėjimo 24 / Išė 24

Išėjimo 25 / Išė 25

Išėjimo 26 / Išė 26

Išėjimo 27 / Išė 27

Išėjimo 28 / Išė 28

Išėjimo 29 / Išė 29

Išėjimo 30 / Išė 30

Išėjimo 31 / Išė 31

Išėjimo 32 / Išė 32

Išėjimo 33 / Išė 33

Išėjimo 34 / Išė 34

Išėjimo 35 / Išė 35

Išėjimo 36 / Išė 36

Išėjimo 37 / Išė 37

Išėjimo 38 / Išė 38

Išėjimo 39 / Išė 39

Išėjimo 40 / Išė 40