A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 381
Padarė deginamųjų aukų aukurą iš akacijos medžio: penkių uolekčių ilgio, tiek pat pločio, keturkampį ir trijų uolekčių aukščio,
2
su ragais kampuose, ir aptraukė jį variu.
3
Jo reikalams padarė iš vario: puodus, semtuvėlius, dubenis, šakutes ir indus anglims.
4
Aukurui padarė iš vario išpintas groteles aplinkui jį nuo apačios iki pusės.
5
Nuliejo keturias varines grandis grotelių kampuose kartims įkišti.
6
Padarė kartis iš akacijos medžio ir aptraukė jas variu.
7
Kartis įkišo į grandis aukuro šonuose, kad būtų galima nešti. Aukuras buvo sukaltas iš lentų, vidurys buvo tuščias.
8
Padarė ir praustuvę su stovu iš vario, kurį paėmė iš budėjusių ties palapinės įėjimu moterų veidrodžių.
9
Padarė ir kiemą. Jo pietų pusėje buvo šimto uolekčių ilgio užkabos, padarytos iš plonos suktų siūlų drobės,
10
ir dvidešimt stulpų su jų variniais pakojais; taip pat kablius ir skersinius iš sidabro.
11
Šiaurės pusėje buvo šimto uolekčių ilgio užkabos, dvidešimt stulpų, dvidešimt varinių pakojų ir sidabriniai kabliai bei skersiniai.
12
Vakarų pusėje buvo penkiasdešimties uolekčių ilgio užkabos, dešimt stulpų su variniais pakojais; jų kabliai ir skersiniai buvo padaryti iš sidabro.
13
Rytinė pusė buvo taip pat penkiasdešimties uolekčių pločio;
14
viename krašte buvo penkiolikos uolekčių ilgio užkaba su trimis stulpais ir jų pakojais
15
ir kitame krašte taip pat penkiolikos uolekčių užkaba, trys stulpai ir tiek pat pakojų.
16
Visos užkabos aplinkui kiemą buvo iš plonos suktų siūlų drobės.
17
Stulpų pakojai buvo variniai, o jų kabliai ir skersiniai­iš sidabro; stulpus aptraukė sidabru ir sujungė juos sidabriniais skersiniais.
18
Įėjimui į kiemą padarė iš mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų suktų siūlų išsiuvinėtą užkabą, kuri buvo dvidešimties uolekčių ilgio, penkių uolekčių pločio pagal visų kiemo užkabų aukštį.
19
Užkabai padarė keturis stulpus su variniais pakojais ir sidabriniais kabliais bei skersiniais.
20
Palapinės ir kiemo kuoleliai buvo variniai.
21
Tai sąrašas to, kas buvo sunaudota Susitikimo palapinei, kaip suskaičiavo Mozei įsakius kunigo Aarono sūnus Itamaras, padedamas levitų.
22
Hūro sūnaus Ūrio sūnus Becalelis iš Judo giminės padarė viską, ką Viešpats įsakė Mozei.
23
Su juo buvo Ahisamako sūnus Oholiabas iš Dano giminės. Jis buvo sumanus raižytojas, audėjas bei siuvinėtojas iš mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų.
24
Šventyklai iš viso buvo sunaudota dvidešimt devyni talentai ir septyni šimtai trisdešimt šekelių aukso pagal šventyklos šekelį.
25
Sidabro, kurį davė visi tautoje suskaičiuoti vyrai, buvo šimtas talentų ir tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt penki šekeliai pagal šventyklos šekelį.
26
Nuo kiekvieno, kuris buvo dvidešimties metų amžiaus arba vyresnis, buvo surinkta po pusę šekelio pagal šventyklos šekelį. Iš viso jų buvo šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt.
27
Iš šimto talentų sidabro nuliejo šimtą pakojų šventyklai ir uždangai, kiekvienam pakojui sunaudojo po vieną talentą.
28
Iš tūkstančio septynių šimtų septyniasdešimt penkių šekelių padarė kablius stulpams, aptraukė stulpus sidabru ir sujungė juos skersiniais.
29
Dar buvo paaukota septyniasdešimt talentų ir du tūkstančiai keturi šimtai šekelių vario.
30
Iš jo padarė pakojus Susitikimo palapinės įėjimui, varinį aukurą su grotelėmis ir visus aukuro reikmenis,
31
kiemo ir įėjimo pakojus ir palapinės bei kiemo kuolelius.Išėjimo 38:1
Išėjimo 38:2
Išėjimo 38:3
Išėjimo 38:4
Išėjimo 38:5
Išėjimo 38:6
Išėjimo 38:7
Išėjimo 38:8
Išėjimo 38:9
Išėjimo 38:10
Išėjimo 38:11
Išėjimo 38:12
Išėjimo 38:13
Išėjimo 38:14
Išėjimo 38:15
Išėjimo 38:16
Išėjimo 38:17
Išėjimo 38:18
Išėjimo 38:19
Išėjimo 38:20
Išėjimo 38:21
Išėjimo 38:22
Išėjimo 38:23
Išėjimo 38:24
Išėjimo 38:25
Išėjimo 38:26
Išėjimo 38:27
Išėjimo 38:28
Išėjimo 38:29
Išėjimo 38:30
Išėjimo 38:31


Išėjimo 1 / Išė 1
Išėjimo 2 / Išė 2
Išėjimo 3 / Išė 3
Išėjimo 4 / Išė 4
Išėjimo 5 / Išė 5
Išėjimo 6 / Išė 6
Išėjimo 7 / Išė 7
Išėjimo 8 / Išė 8
Išėjimo 9 / Išė 9
Išėjimo 10 / Išė 10
Išėjimo 11 / Išė 11
Išėjimo 12 / Išė 12
Išėjimo 13 / Išė 13
Išėjimo 14 / Išė 14
Išėjimo 15 / Išė 15
Išėjimo 16 / Išė 16
Išėjimo 17 / Išė 17
Išėjimo 18 / Išė 18
Išėjimo 19 / Išė 19
Išėjimo 20 / Išė 20
Išėjimo 21 / Išė 21
Išėjimo 22 / Išė 22
Išėjimo 23 / Išė 23
Išėjimo 24 / Išė 24
Išėjimo 25 / Išė 25
Išėjimo 26 / Išė 26
Išėjimo 27 / Išė 27
Išėjimo 28 / Išė 28
Išėjimo 29 / Išė 29
Išėjimo 30 / Išė 30
Išėjimo 31 / Išė 31
Išėjimo 32 / Išė 32
Išėjimo 33 / Išė 33
Išėjimo 34 / Išė 34
Išėjimo 35 / Išė 35
Išėjimo 36 / Išė 36
Išėjimo 37 / Išė 37
Išėjimo 38 / Išė 38
Išėjimo 39 / Išė 39
Išėjimo 40 / Išė 40