A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 351
Mozė, sušaukęs visus izraelitus, paskelbė, ką Viešpats įsakė:
2
‘‘Šešias dienas dirbsite, o septintoji diena yra šventa, sabato poilsis Viešpačiui. Kas tą dieną dirbs, bus baudžiamas mirtimi.
3
Nekurkite ugnies sabato dieną savo būstuose’‘.
4
Ir Mozė kalbėjo visam Izraelio vaikų susirinkimui: ‘‘Štai ką įsakė Viešpats:
5
‘Kiekvienas atneškite Viešpačiui auką, laisva valia atneškite ją Viešpačiui: auksą, sidabrą, varį,
6
mėlynus, raudonus ir violetinius siūlus, ploną drobę, ožkų vilnas,
7
raudonai dažytus avinų kailius, opšrų kailius, akacijos medį,
8
aliejų lempoms, kvepalus patepimo aliejui ir kvepiantiems smilkalams,
9
onikso akmenėlius ir brangius akmenis efodui bei krūtinės skydeliui.
10
Kas tarp jūsų sumanus, teateina ir tedirba, ką Viešpats įsakė:
11
palapinę ir jos uždangalus, grandis, lentas ir kartis, stulpus ir pakojus;
12
skrynią, jos kartis bei dangtį ir uždangą;
13
stalą su kartimis bei reikmenimis ir padėtine duona;
14
žvakidę lempoms, jos reikmenis ir aliejų deginimui;
15
smilkymo aukurą ir kartis, patepimo aliejų ir kvapius smilkalus; užuolaidą palapinės įėjimui,
16
deginamųjų aukų aukurą, jo varines groteles su kartimis ir reikmenimis, praustuvę ir jos stovą;
17
kiemo užkabas su stulpais ir pakojais, užkabą kiemo įėjimui;
18
palapinės ir kiemo kuolelius su virvelėmis;
19
apdarus, naudojamus tarnaujant šventykloje, vyriausiojo kunigo Aarono ir jo sūnų drabužius kunigų tarnystei atlikti’ ‘‘.
20
Tada visi izraelitai išsiskirstė.
21
Ir atėjo kiekvienas, kurio širdis buvo sujaudinta ir kiekvienas, kurio dvasioje buvo noras, ir atnešė Viešpačiui auką Susitikimo palapinei statyti, ko reikia jos tarnavimui ir šventiems rūbams.
22
Vyrai ir moterys, kurių širdyse buvo noras, davė sagtis, auskarus, žiedus, apyrankes­įvairius auksinius daiktus. Visi aukojusieji atnešė auksą kaip auką Viešpačiui.
23
Kas tik turėjo mėlynų, raudonų ir violetinių siūlų, plonos drobės, ožkų vilnų, raudonai dažytų avinų kailių, opšrų kailių,
24
sidabro ir vario ir akacijos medžio, tinkamo įvairiems daiktams, atnešė ir paaukojo Viešpačiui.
25
Sumanios moterys davė, ką buvo suverpusios: mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų.
26
Moterys, kurių širdys buvo sujaudintos, sumaniai suverpė ožkų vilnas.
27
Kunigaikščiai atnešė onikso akmenėlių ir brangiųjų akmenų efodui ir krūtinės skydeliui,
28
kvepalų, aliejaus lempoms, patepimo aliejui ir kvapniems smilkalams.
29
Vyrai ir moterys, kurių širdyse buvo noras, aukojo, kad būtų atlikti darbai, kuriuos Viešpats jiems įsakė per Mozę. Visi izraelitai aukojo Viešpačiui laisva valia.
30
Tada Mozė vėl kalbėjo: ‘‘Viešpats pašaukė vardu Hūro sūnaus Ūrio sūnų Becalelį iš Judo giminės,
31
pripildė jį Dievo dvasios, išminties, sumanumo, pažinimo ir amato išmanymo
32
padaryti įvairių meniškų dalykų iš aukso, sidabro ir vario,
33
taip pat iškalti akmenį ir drožti medį­visus menininko darbus padaryti.
34
Ir Jis įdėjo sugebėjimą mokyti į jo ir Ahisamako sūnaus Oholiabo iš Dano giminės širdis.
35
Juos apdovanojo išmintimi atlikti raižytojo, įgudusio audėjo ir siuvinėtojo iš mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų darbus, kad jie meniškai padarytų kiekvieną darbą’‘.Išėjimo 35:1

Išėjimo 35:2

Išėjimo 35:3

Išėjimo 35:4

Išėjimo 35:5

Išėjimo 35:6

Išėjimo 35:7

Išėjimo 35:8

Išėjimo 35:9

Išėjimo 35:10

Išėjimo 35:11

Išėjimo 35:12

Išėjimo 35:13

Išėjimo 35:14

Išėjimo 35:15

Išėjimo 35:16

Išėjimo 35:17

Išėjimo 35:18

Išėjimo 35:19

Išėjimo 35:20

Išėjimo 35:21

Išėjimo 35:22

Išėjimo 35:23

Išėjimo 35:24

Išėjimo 35:25

Išėjimo 35:26

Išėjimo 35:27

Išėjimo 35:28

Išėjimo 35:29

Išėjimo 35:30

Išėjimo 35:31

Išėjimo 35:32

Išėjimo 35:33

Išėjimo 35:34

Išėjimo 35:35Išėjimo 1 / Išė 1

Išėjimo 2 / Išė 2

Išėjimo 3 / Išė 3

Išėjimo 4 / Išė 4

Išėjimo 5 / Išė 5

Išėjimo 6 / Išė 6

Išėjimo 7 / Išė 7

Išėjimo 8 / Išė 8

Išėjimo 9 / Išė 9

Išėjimo 10 / Išė 10

Išėjimo 11 / Išė 11

Išėjimo 12 / Išė 12

Išėjimo 13 / Išė 13

Išėjimo 14 / Išė 14

Išėjimo 15 / Išė 15

Išėjimo 16 / Išė 16

Išėjimo 17 / Išė 17

Išėjimo 18 / Išė 18

Išėjimo 19 / Išė 19

Išėjimo 20 / Išė 20

Išėjimo 21 / Išė 21

Išėjimo 22 / Išė 22

Išėjimo 23 / Išė 23

Išėjimo 24 / Išė 24

Išėjimo 25 / Išė 25

Išėjimo 26 / Išė 26

Išėjimo 27 / Išė 27

Išėjimo 28 / Išė 28

Išėjimo 29 / Išė 29

Išėjimo 30 / Išė 30

Išėjimo 31 / Išė 31

Išėjimo 32 / Išė 32

Išėjimo 33 / Išė 33

Išėjimo 34 / Išė 34

Išėjimo 35 / Išė 35

Išėjimo 36 / Išė 36

Išėjimo 37 / Išė 37

Išėjimo 38 / Išė 38

Išėjimo 39 / Išė 39

Išėjimo 40 / Išė 40