A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 311
Ir Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Aš pašaukiau vardu Hūro sūnaus Ūrio sūnų Becalelį iš Judo giminės
ir jį pripildžiau Dievo dvasios, išminties, sumanumo, pažinimo ir amato išmanymo,
kad sugebėtų viską padaryti iš aukso, sidabro, vario,
brangių akmenų ir medžio.
Daviau jam padėjėją Ahisamako sūnų Oholiabą iš Dano giminės; kiekvienam daviau išmintį padaryti viską, apie ką tau kalbėjau.
Jie padarys Susitikimo palapinę, Liudijimo skrynią, jos dangtį ir visus palapinės reikmenis:
stalą su jo priedais, gryno aukso žvakidę su jos priedais, aukurus smilkymui
ir deginamosioms aukoms bei visus jų reikmenis, praustuvę su jos stovu,
१०
tarnavimo apdarus ir šventus drabužius kunigui Aaronui ir jo sūnums, kad būtų man kunigais,
११
patepimo aliejų, kvepiančius smilkalus šventyklai­viską, ką tau įsakiau, jie padarys’‘.
१२
Viešpats toliau kalbėjo Mozei:
१३
‘‘Kalbėk izraelitams: ‘Privalote laikytis sabato, nes tai yra ženklas tarp manęs ir jūsų kartų kartoms, kad žinotumėte, jog Aš esu Viešpats, kuris jus pašventinu.
१४
Laikykitės sabato, nes jis šventas; kas jį suterš, turi mirti. Kas dirbs tą dieną, bus išnaikintas iš savo tautos.
१५
Šešias dienas dirbsite, o septintoji diena yra sabatas­poilsis, pašvęstas Viešpačiui. Kiekvienas, kuris dirbs sabato dieną, turi mirti.
१६
Izraelitai privalo laikytis sabato per visas savo kartas kaip amžinos sandoros
१७
tarp manęs ir Izraelio vaikų. Nes Viešpats per šešias dienas sukūrė dangų ir žemę, o septintąją dieną ilsėjosi ir atsigaivino’ ‘‘.
१८
Baigęs kalbėti, Viešpats davė Mozei ant Sinajaus kalno dvi akmenines liudijimo plokštes, parašytas Dievo pirštu.Išėjimo 31:1
Išėjimo 31:2
Išėjimo 31:3
Išėjimo 31:4
Išėjimo 31:5
Išėjimo 31:6
Išėjimo 31:7
Išėjimo 31:8
Išėjimo 31:9
Išėjimo 31:10
Išėjimo 31:11
Išėjimo 31:12
Išėjimo 31:13
Išėjimo 31:14
Išėjimo 31:15
Išėjimo 31:16
Išėjimo 31:17
Išėjimo 31:18


Išėjimo 1 / प्रस्थान 1
Išėjimo 2 / प्रस्थान 2
Išėjimo 3 / प्रस्थान 3
Išėjimo 4 / प्रस्थान 4
Išėjimo 5 / प्रस्थान 5
Išėjimo 6 / प्रस्थान 6
Išėjimo 7 / प्रस्थान 7
Išėjimo 8 / प्रस्थान 8
Išėjimo 9 / प्रस्थान 9
Išėjimo 10 / प्रस्थान 10
Išėjimo 11 / प्रस्थान 11
Išėjimo 12 / प्रस्थान 12
Išėjimo 13 / प्रस्थान 13
Išėjimo 14 / प्रस्थान 14
Išėjimo 15 / प्रस्थान 15
Išėjimo 16 / प्रस्थान 16
Išėjimo 17 / प्रस्थान 17
Išėjimo 18 / प्रस्थान 18
Išėjimo 19 / प्रस्थान 19
Išėjimo 20 / प्रस्थान 20
Išėjimo 21 / प्रस्थान 21
Išėjimo 22 / प्रस्थान 22
Išėjimo 23 / प्रस्थान 23
Išėjimo 24 / प्रस्थान 24
Išėjimo 25 / प्रस्थान 25
Išėjimo 26 / प्रस्थान 26
Išėjimo 27 / प्रस्थान 27
Išėjimo 28 / प्रस्थान 28
Išėjimo 29 / प्रस्थान 29
Išėjimo 30 / प्रस्थान 30
Išėjimo 31 / प्रस्थान 31
Išėjimo 32 / प्रस्थान 32
Išėjimo 33 / प्रस्थान 33
Išėjimo 34 / प्रस्थान 34
Išėjimo 35 / प्रस्थान 35
Išėjimo 36 / प्रस्थान 36
Išėjimo 37 / प्रस्थान 37
Išėjimo 38 / प्रस्थान 38
Išėjimo 39 / प्रस्थान 39
Išėjimo 40 / प्रस्थान 40