A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 311
Ir Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Aš pašaukiau vardu Hūro sūnaus Ūrio sūnų Becalelį iš Judo giminės
3
ir jį pripildžiau Dievo dvasios, išminties, sumanumo, pažinimo ir amato išmanymo,
4
kad sugebėtų viską padaryti iš aukso, sidabro, vario,
5
brangių akmenų ir medžio.
6
Daviau jam padėjėją Ahisamako sūnų Oholiabą iš Dano giminės; kiekvienam daviau išmintį padaryti viską, apie ką tau kalbėjau.
7
Jie padarys Susitikimo palapinę, Liudijimo skrynią, jos dangtį ir visus palapinės reikmenis:
8
stalą su jo priedais, gryno aukso žvakidę su jos priedais, aukurus smilkymui
9
ir deginamosioms aukoms bei visus jų reikmenis, praustuvę su jos stovu,
10
tarnavimo apdarus ir šventus drabužius kunigui Aaronui ir jo sūnums, kad būtų man kunigais,
11
patepimo aliejų, kvepiančius smilkalus šventyklai­viską, ką tau įsakiau, jie padarys’‘.
12
Viešpats toliau kalbėjo Mozei:
13
‘‘Kalbėk izraelitams: ‘Privalote laikytis sabato, nes tai yra ženklas tarp manęs ir jūsų kartų kartoms, kad žinotumėte, jog Aš esu Viešpats, kuris jus pašventinu.
14
Laikykitės sabato, nes jis šventas; kas jį suterš, turi mirti. Kas dirbs tą dieną, bus išnaikintas iš savo tautos.
15
Šešias dienas dirbsite, o septintoji diena yra sabatas­poilsis, pašvęstas Viešpačiui. Kiekvienas, kuris dirbs sabato dieną, turi mirti.
16
Izraelitai privalo laikytis sabato per visas savo kartas kaip amžinos sandoros
17
tarp manęs ir Izraelio vaikų. Nes Viešpats per šešias dienas sukūrė dangų ir žemę, o septintąją dieną ilsėjosi ir atsigaivino’ ‘‘.
18
Baigęs kalbėti, Viešpats davė Mozei ant Sinajaus kalno dvi akmenines liudijimo plokštes, parašytas Dievo pirštu.Išėjimo 31:1

Išėjimo 31:2

Išėjimo 31:3

Išėjimo 31:4

Išėjimo 31:5

Išėjimo 31:6

Išėjimo 31:7

Išėjimo 31:8

Išėjimo 31:9

Išėjimo 31:10

Išėjimo 31:11

Išėjimo 31:12

Išėjimo 31:13

Išėjimo 31:14

Išėjimo 31:15

Išėjimo 31:16

Išėjimo 31:17

Išėjimo 31:18Išėjimo 1 / Išė 1

Išėjimo 2 / Išė 2

Išėjimo 3 / Išė 3

Išėjimo 4 / Išė 4

Išėjimo 5 / Išė 5

Išėjimo 6 / Išė 6

Išėjimo 7 / Išė 7

Išėjimo 8 / Išė 8

Išėjimo 9 / Išė 9

Išėjimo 10 / Išė 10

Išėjimo 11 / Išė 11

Išėjimo 12 / Išė 12

Išėjimo 13 / Išė 13

Išėjimo 14 / Išė 14

Išėjimo 15 / Išė 15

Išėjimo 16 / Išė 16

Išėjimo 17 / Išė 17

Išėjimo 18 / Išė 18

Išėjimo 19 / Išė 19

Išėjimo 20 / Išė 20

Išėjimo 21 / Išė 21

Išėjimo 22 / Išė 22

Išėjimo 23 / Išė 23

Išėjimo 24 / Išė 24

Išėjimo 25 / Išė 25

Išėjimo 26 / Išė 26

Išėjimo 27 / Išė 27

Išėjimo 28 / Išė 28

Išėjimo 29 / Išė 29

Išėjimo 30 / Išė 30

Išėjimo 31 / Išė 31

Išėjimo 32 / Išė 32

Išėjimo 33 / Išė 33

Išėjimo 34 / Išė 34

Išėjimo 35 / Išė 35

Išėjimo 36 / Išė 36

Išėjimo 37 / Išė 37

Išėjimo 38 / Išė 38

Išėjimo 39 / Išė 39

Išėjimo 40 / Išė 40