A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 251
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Sakyk Izraelio vaikams, kad jie atneštų man auką. Priimkite auką iš kiekvieno, kuris duoda laisva valia.
3
Štai kokias aukas imsite iš jų: auksą, sidabrą, varį,
4
mėlynus, violetinius ir raudonus siūlus, ploną drobę, ožkų vilną,
5
raudonai dažytus avinų kailius, opšrų kailius, akacijos medį,
6
aliejų lempoms, kvepalus patepimo aliejui ir kvepiantiems smilkalams,
7
onikso akmenėlius ir brangius akmenis efodui bei krūtinės skydeliui.
8
Padarykite man šventyklą, kad galėčiau gyventi tarp jūsų.
9
Tau parodysiu palapinės ir visų daiktų, kurie turės būti joje, pavyzdį; viską privalote taip padaryti.
10
Padarykite skrynią iš akacijos medžio, pustrečios uolekties ilgio, pusantros pločio ir pusantros aukščio.
11
Aptraukite ją iš vidaus ir iš išorės grynu auksu ir jos viršuje padarykite auksinį apvadą.
12
Nuliekite keturias auksines grandis ir jas pritvirtinkite prie keturių kampų­dvi grandis iš vienos pusės ir dvi iš kitos.
13
Be to, padarykite kartis iš akacijos medžio ir jas aptraukite auksu.
14
Įkiškite kartis į grandis skrynios šonuose, kad galėtumėte nešioti skrynią.
15
Kartys telieka skrynios grandyse­ neištraukite jų.
16
Į skrynią įdėsi liudijimą, kurį tau duosiu.
17
Padarysi dangtį iš gryno aukso pustrečios uolekties ilgio ir pusantros pločio.
18
Iš gryno aukso padarysi du cherubus, nukalsi juos abiejuose dangčio galuose:
19
vieną cherubą viename gale, o kitą kitame. Ant dangčio padarykite cherubus abiejuose jo galuose.
20
Cherubų sparnai bus išskėsti, jie gaubs dangtį savo sparnais. Jų veidai bus nukreipti vienas į kitą ir į dangtį.
21
Į skrynią įdėsi liudijimą, kurį tau duosiu, ir užvoši dangčiu.
22
Ten Aš susitiksiu su tavimi ir Aš kalbėsiu su tavimi nuo dangčio viršaus tarp abiejų cherubų, kurie yra ant Liudijimo skrynios, ir duosiu tau įsakymus Izraelio vaikams.
23
Padarysi stalą iš akacijos medžio: dviejų uolekčių ilgio, uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio.
24
Jį aptrauksi grynu auksu, pakraščiu aplinkui pritaisysi auksinį apvadą.
25
Aplinkui padarysi briauną plaštakos platumo ir ant jos auksinį apvadą.
26
Padarysi keturias auksines grandis ir jas pritvirtinsi prie keturių kampų, prie kiekvienos kojos.
27
Grandys kartims įkišti bus prie pat briaunos, kad stalą galima būtų nešti.
28
Padarysi kartis iš akacijos medžio ir jas aptrauksi auksu, kad jomis galima būtų nešti stalą.
29
Iš gryno aukso padarysi dubenis, taures, smilkytuvus ir puodelius, kuriais bus liejami skysčiai.
30
Padėtinę duoną nuolat laikysi padėjęs ant stalo mano akivaizdoje.
31
Padarysi žvakidę iš gryno aukso; žvakidė turi būti nukalta iš vieno gabalo: jos šakos, kotas, taurelės, buoželės ir žiedai.
32
Šešios šakos eis iš jos šonų: trys šakos iš vienos ir trys iš kitos pusės.
33
Trys riešuto pavidalo taurelės, buoželė ir žiedas bus ant vienos šakos; trys riešuto pavidalo taurelės, buoželė ir žiedas ant kitos šakos, taip visoms šakoms, išeinančioms iš žvakidės.
34
O prie pačios žvakidės koto bus keturios riešuto pavidalo taurelės, buoželės ir žiedai.
35
Viena buoželė po dviem iš jos išeinančiom šakom, kita po dviem iš jos išeinančiom šakom ir trečia po likusiom dviem šakom, išeinančiom iš žvakidės.
36
Jų buoželės ir šakos turi būti iš vieno gabalo; visa žvakidė turi būti nukalta iš gryno aukso.
37
Padarysi septynis žibintus ir juos pastatysi ant žvakidės.
38
Gnybtuvus ir indą nuognaibom padarysi iš gryno aukso.
39
Visa tai pagaminsi iš vieno talento gryno aukso.
40
Žiūrėk, kad viską padarytum pagal pavyzdį, kurį tau parodžiau kalne’‘.Išėjimo 25:1

Išėjimo 25:2

Išėjimo 25:3

Išėjimo 25:4

Išėjimo 25:5

Išėjimo 25:6

Išėjimo 25:7

Išėjimo 25:8

Išėjimo 25:9

Išėjimo 25:10

Išėjimo 25:11

Išėjimo 25:12

Išėjimo 25:13

Išėjimo 25:14

Išėjimo 25:15

Išėjimo 25:16

Išėjimo 25:17

Išėjimo 25:18

Išėjimo 25:19

Išėjimo 25:20

Išėjimo 25:21

Išėjimo 25:22

Išėjimo 25:23

Išėjimo 25:24

Išėjimo 25:25

Išėjimo 25:26

Išėjimo 25:27

Išėjimo 25:28

Išėjimo 25:29

Išėjimo 25:30

Išėjimo 25:31

Išėjimo 25:32

Išėjimo 25:33

Išėjimo 25:34

Išėjimo 25:35

Išėjimo 25:36

Išėjimo 25:37

Išėjimo 25:38

Išėjimo 25:39

Išėjimo 25:40Išėjimo 1 / Išė 1

Išėjimo 2 / Išė 2

Išėjimo 3 / Išė 3

Išėjimo 4 / Išė 4

Išėjimo 5 / Išė 5

Išėjimo 6 / Išė 6

Išėjimo 7 / Išė 7

Išėjimo 8 / Išė 8

Išėjimo 9 / Išė 9

Išėjimo 10 / Išė 10

Išėjimo 11 / Išė 11

Išėjimo 12 / Išė 12

Išėjimo 13 / Išė 13

Išėjimo 14 / Išė 14

Išėjimo 15 / Išė 15

Išėjimo 16 / Išė 16

Išėjimo 17 / Išė 17

Išėjimo 18 / Išė 18

Išėjimo 19 / Išė 19

Išėjimo 20 / Išė 20

Išėjimo 21 / Išė 21

Išėjimo 22 / Išė 22

Išėjimo 23 / Išė 23

Išėjimo 24 / Išė 24

Išėjimo 25 / Išė 25

Išėjimo 26 / Išė 26

Išėjimo 27 / Išė 27

Išėjimo 28 / Išė 28

Išėjimo 29 / Išė 29

Išėjimo 30 / Išė 30

Išėjimo 31 / Išė 31

Išėjimo 32 / Išė 32

Išėjimo 33 / Išė 33

Išėjimo 34 / Išė 34

Išėjimo 35 / Išė 35

Išėjimo 36 / Išė 36

Išėjimo 37 / Išė 37

Išėjimo 38 / Išė 38

Išėjimo 39 / Išė 39

Išėjimo 40 / Išė 40