A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 241
Viešpats sakė Mozei: ‘‘Tu, Aaronas, Nadabas ir Abi-huvas bei septyniasdešimt Izraelio vyresniųjų užlipkite ant kalno ir pagarbinkite mane iš tolo.
2
Mozė vienas priartės prie Viešpaties, o jie tegul nesiartina, ir tauta tegu neina su juo’‘.
3
Mozė atėjo ir pranešė tautai visus Viešpaties žodžius ir nuostatus. Tada visa tauta atsakė vienu balsu: ‘‘Visus žodžius, kuriuos Viešpats kalbėjo, vykdysime’‘.
4
Mozė surašė visus Viešpaties žodžius. Anksti rytą atsikėlęs, jis pastatė aukurą kalno papėdėje ir dvylika stulpų pagal dvylika Izraelio giminių.
5
Ir jis pasiuntė jaunus vyrus iš Izraelio vaikų, kurie aukojo deginamąsias aukas ir jaučius kaip padėkos auką Viešpačiui.
6
Mozė ėmė pusę aukojamųjų gyvulių kraujo ir supylė į dubenis, o kitą pusę iššlakstė ant aukuro.
7
Po to jis, paėmęs sandoros knygą, tautai girdint, perskaitė. Jie sakė: ‘‘Visa, ką Viešpats įsakė, vykdysime ir būsime klusnūs’‘.
8
Tada Mozė ėmė kraujo ir, šlakstydamas jį ant tautos, tarė: ‘‘Štai kraujas sandoros, kurią Viešpats padarė su jumis šiais žodžiais’‘.
9
Tada užkopė Mozė, Aaronas, Nadabas, Abihuvas ir septyniasdešimt Izraelio vyresniųjų.
10
Ir jie matė Izraelio Dievą: po Jo kojomis buvo tarsi grindinys iš safyro akmens, tarsi skaidrus dangus.
11
Ir Jis nekėlė savo rankos prieš Izraelio vaikų vyresniuosius. Jie matė Dievą, valgė ir gėrė.
12
Viešpats tarė Mozei: ‘‘Užkopk pas mane ant kalno ir būk čia. Aš duosiu tau akmenines plokštes, įstatymą ir įsakymus, kuriuos surašiau, kad galėtum juos pamokyti’‘.
13
Tai pakilo Mozė ir jo tarnas Jozuė, ir Mozė užlipo į Dievo kalną.
14
Mozė tarė vyresniesiems: ‘‘Palaukite čia mūsų, kol sugrįšime. Aaronas ir Hūras yra su jumis; kas turi kokią bylą, kreipkitės į juos’‘.
15
Mozė užkopė į kalną, ir debesis apdengė kalną.
16
Viešpaties šlovė nusileido ant Sinajaus kalno ir pasiliko šešias dienas. Septintą dieną Jis pašaukė Mozę iš debesies.
17
Viešpaties šlovė atrodė izraelitams lyg deganti ugnis kalno viršūnėje.
18
Mozė įėjo į debesį ir užlipo į kalną. Jis pasiliko kalne keturiasdešimt parų.Išėjimo 24:1
Išėjimo 24:2
Išėjimo 24:3
Išėjimo 24:4
Išėjimo 24:5
Išėjimo 24:6
Išėjimo 24:7
Išėjimo 24:8
Išėjimo 24:9
Išėjimo 24:10
Išėjimo 24:11
Išėjimo 24:12
Išėjimo 24:13
Išėjimo 24:14
Išėjimo 24:15
Išėjimo 24:16
Išėjimo 24:17
Išėjimo 24:18


Išėjimo 1 / Išė 1
Išėjimo 2 / Išė 2
Išėjimo 3 / Išė 3
Išėjimo 4 / Išė 4
Išėjimo 5 / Išė 5
Išėjimo 6 / Išė 6
Išėjimo 7 / Išė 7
Išėjimo 8 / Išė 8
Išėjimo 9 / Išė 9
Išėjimo 10 / Išė 10
Išėjimo 11 / Išė 11
Išėjimo 12 / Išė 12
Išėjimo 13 / Išė 13
Išėjimo 14 / Išė 14
Išėjimo 15 / Išė 15
Išėjimo 16 / Išė 16
Išėjimo 17 / Išė 17
Išėjimo 18 / Išė 18
Išėjimo 19 / Išė 19
Išėjimo 20 / Išė 20
Išėjimo 21 / Išė 21
Išėjimo 22 / Išė 22
Išėjimo 23 / Išė 23
Išėjimo 24 / Išė 24
Išėjimo 25 / Išė 25
Išėjimo 26 / Išė 26
Išėjimo 27 / Išė 27
Išėjimo 28 / Išė 28
Išėjimo 29 / Išė 29
Išėjimo 30 / Išė 30
Išėjimo 31 / Išė 31
Išėjimo 32 / Išė 32
Išėjimo 33 / Išė 33
Išėjimo 34 / Išė 34
Išėjimo 35 / Išė 35
Išėjimo 36 / Išė 36
Išėjimo 37 / Išė 37
Išėjimo 38 / Išė 38
Išėjimo 39 / Išė 39
Išėjimo 40 / Išė 40