A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 221
‘‘Jei kas pavagia jautį ar avį ir jį papjauna ar parduoda, jis sugrąžins penkis jaučius už jautį ir keturias avis už avį.
2
Jei kas užklumpa vagį besilaužiantį ir suduoda jam taip, kad tas numiršta, jis nebaudžiamas už pralietą kraują.
3
Jei jis tai padarytų dienos metu, jis kaltinamas už pralietą kraują. Vagis privalo viską atlyginti. Jei jis nieko neturi, jį parduosite už vagystę.
4
Jei pas jį randamas dar gyvas pavogtas jautis ar avis, jis atlygins dvigubai.
5
Jei kas nugano lauką ar vynuogyną ir leidžia savo gyvulius ganytis svetimame lauke, tas privalo atlyginti geriausiu, kas yra jo paties lauke ar vynuogyne.
6
Jei ugnis išsiplečia ir apima erškėčius, ir sudega sustatyti pėdai ar tebeaugantys javai lauke, tai tas, kuris užkūrė ugnį, atlygina visą nuostolį.
7
Jei kas paveda savo artimui saugoti pinigus ar kitokius daiktus ir jie pavagiami iš jo namų, tai, suradus vagį, jis privalo dvigubai atlyginti.
8
Jei vagies nesuranda, namų savininką atvesite pas teisėjus, kad ištirtų, ar jis nepridėjo rankos prie savo artimo nuosavybės.
9
Kai kyla ginčas dėl nuosavybės: jaučio, asilo, avies, apsiausto ar dėl bet kokio kito pamesto daikto, apie kurį kitas tvirtina, kad tai jo,­abu privalo ateiti pas teisėjus. Kuris kaltas, privalo dvigubai atlyginti savo artimui.
10
Jei kas paveda savo artimui saugoti asilą, jautį, avį ar bet kokį gyvulį ir tas, niekam nematant, pastimpa, susižeidžia ar nuvaromas,
11
tas, kuris saugojo, turi prisiekti prieš Viešpatį, kad nepridėjo rankos prie artimo nuosavybės. Tada savininkas privalo sutikti su tuo ir jis neturės atlyginti nuostolio.
12
O jei bus pavogta iš jo, jis atlygins savininkui.
13
Jei gyvulį sudrasko žvėrys, jis privalo liekanas atgabenti įrodymui ir jam nereikės atlyginti už tai, kas sudraskyta.
14
Jei kas pasiskolina iš savo artimo ir tai sugadinama ar pastimpa, kai savininko nėra šalia, tai jis privalo atlyginti nuostolį.
15
Jei savininkas buvo šalia, atlyginti nereikia. Jei buvo išnuomota, reikia sumokėti tik už nuomą.
16
Jei kas suvedžioja mergaitę dar nesužadėtą, jis privalo ją vesti ir duoti jai kraitį.
17
Jei jos tėvas nesutinka jos išleisti už jo, tai jis sumokės tiek pinigų, kiek mokama kraičiui mergaitei.
18
Būrėjams neleisi gyviems išlikti.
19
Kas santykiauja su gyvuliu, turi būti baudžiamas mirtimi.
20
Kas aukoja kitiems dievams, o ne Viešpačiui, turi būti sunaikintas.
21
Ateivio neskriausi ir nespausi, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto šalyje.
22
Neskriauskite našlės ar našlaičio.
23
Jei juos skriausi ir jie šauksis mano pagalbos, Aš tikrai išklausysiu jų šauksmą.
24
Tada savo rūstybėje išžudysiu jus kardu: jūsų žmonos liks našlėmis ir vaikai našlaičiais.
25
Jei paskolinsi pinigų mano tautos beturčiui, gyvenančiam šalia tavęs, nepasidaryk lupikas ir neapkrauk jo palūkanomis.
26
Jei paimsi kaip užstatą savo artimo apsiaustą, privalai jam grąžinti jį iki saulės laidos.
27
Nes tai yra jo vienintelis apsiaustas kūnui pridengti. Kuo kitu jis apsidengs miegodamas? Ir kai jis šauksis manęs, išklausysiu, nes esu gailestingas.
28
Nekalbėk pikta prieš tautos teisėjus ir nekeik tautos vadovo.
29
Savo javų ir vaisių pirmienų nedelsk pristatyti. Pirmagimį savo sūnų atiduosi man.
30
Taip pat pasielgsi su savo jaučiais ir avimis. Septynias dienas jis pasiliks prie savo motinos, aštuntąją dieną atiduosi jį man.
31
Jūs būsite šventi žmonės man, ir žvėries sudraskyto gyvulio nevalgysite; šuniui jį numeskite’‘.Išėjimo 22:1

Išėjimo 22:2

Išėjimo 22:3

Išėjimo 22:4

Išėjimo 22:5

Išėjimo 22:6

Išėjimo 22:7

Išėjimo 22:8

Išėjimo 22:9

Išėjimo 22:10

Išėjimo 22:11

Išėjimo 22:12

Išėjimo 22:13

Išėjimo 22:14

Išėjimo 22:15

Išėjimo 22:16

Išėjimo 22:17

Išėjimo 22:18

Išėjimo 22:19

Išėjimo 22:20

Išėjimo 22:21

Išėjimo 22:22

Išėjimo 22:23

Išėjimo 22:24

Išėjimo 22:25

Išėjimo 22:26

Išėjimo 22:27

Išėjimo 22:28

Išėjimo 22:29

Išėjimo 22:30

Išėjimo 22:31Išėjimo 1 / Išė 1

Išėjimo 2 / Išė 2

Išėjimo 3 / Išė 3

Išėjimo 4 / Išė 4

Išėjimo 5 / Išė 5

Išėjimo 6 / Išė 6

Išėjimo 7 / Išė 7

Išėjimo 8 / Išė 8

Išėjimo 9 / Išė 9

Išėjimo 10 / Išė 10

Išėjimo 11 / Išė 11

Išėjimo 12 / Išė 12

Išėjimo 13 / Išė 13

Išėjimo 14 / Išė 14

Išėjimo 15 / Išė 15

Išėjimo 16 / Išė 16

Išėjimo 17 / Išė 17

Išėjimo 18 / Išė 18

Išėjimo 19 / Išė 19

Išėjimo 20 / Išė 20

Išėjimo 21 / Išė 21

Išėjimo 22 / Išė 22

Išėjimo 23 / Išė 23

Išėjimo 24 / Išė 24

Išėjimo 25 / Išė 25

Išėjimo 26 / Išė 26

Išėjimo 27 / Išė 27

Išėjimo 28 / Išė 28

Išėjimo 29 / Išė 29

Išėjimo 30 / Išė 30

Išėjimo 31 / Išė 31

Išėjimo 32 / Išė 32

Išėjimo 33 / Išė 33

Išėjimo 34 / Išė 34

Išėjimo 35 / Išė 35

Išėjimo 36 / Išė 36

Išėjimo 37 / Išė 37

Išėjimo 38 / Išė 38

Išėjimo 39 / Išė 39

Išėjimo 40 / Išė 40