A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 131
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Pašvęsk man visus pirmagimius: ar jie būtų žmonių, ar gyvulių. Jie­mano’‘.
3
Mozė kalbėjo tautai: ‘‘Atsiminkite šitą dieną, kurią išėjote iš Egipto, iš vergijos namų. Savo rankos galybe Viešpats jus išvedė, todėl nevalgykite nieko rauginto.
4
Šiandien, Abibo mėnesį, jūs išėjote.
5
Kai Viešpats tave įves į kanaaniečių, hetitų, amoritų, hivų ir jebusiečių šalį, plūstančią pienu ir medumi, kurią tau duoti Jis prisiekė tavo tėvams, tu privalai švęsti tą šventę šį mėnesį.
6
Septynias dienas valgysi neraugintą duoną, septintą dieną bus šventė Viešpačiui.
7
Neraugintą duoną privalai valgyti septynias dienas, ir nei pas tave, nei tavo gyvenamose vietose nebus raugintos duonos.
8
Tą dieną tu sakysi savo sūnui: ‘Tai daroma dėl to, ką Viešpats padarė išvesdamas mane iš Egipto’.
9
Tai bus kaip ženklas tau ant rankos ir prisiminimas ant kaktos, kad Viešpaties įstatymas būtų tavo lūpose. Juk galinga ranka Viešpats tave išvedė iš Egipto.
10
Vykdyk šitą nurodymą kasmet skirtu laiku.
11
Kai Viešpats tave įves į kanaaniečių šalį, kaip Jis prisiekė tau ir tavo tėvams, ir ją tau atiduos,
12
tai kiekvieną savo pirmagimį atskirsi Viešpačiui ir kiekvieną gyvulių pirmagimį. Vyriškos lyties pirmagimiai priklauso Viešpačiui.
13
Kiekvieną pirmagimį asilaitį privalai išpirkti ėriuku, bet jei neišpirksi, užmušk jį. Kiekvieną savo žmonių pirmagimį sūnų privalai išpirkti.
14
Kai ateityje tavo sūnus paklaus: ‘Ką tai reiškia?’, jam atsakyk: ‘Galinga ranka Viešpats mus išvedė iš Egipto, iš vergijos namų.
15
Kai faraonas užsikietino ir nenorėjo mūsų išleisti, Viešpats nužudė visus pirmagimius Egipto šalyje, tiek žmonių, tiek gyvulių pirmagimius. Todėl aukoju Viešpačiui kiekvieną pirmagimį vyriškos lyties, o kiekvieną pirmagimį savo vaikų išperku’.
16
Tai bus kaip ženklas ant tavo rankos ir prisiminimas ant tavo kaktos, nes savo galinga ranka Viešpats mus išvedė iš Egipto’‘.
17
Kai faraonas išleido žmones, Dievas jų nevedė filistinų šalies keliu, nors tai būtų buvę arčiausia. Nes Dievas sakė: ‘‘Kad išvydę karą žmonės nepradėtų gailėtis ir nesugrįžtų į Egiptą’‘.
18
Dievas vedė tautą aplinkiniu dykumų keliu, Raudonosios jūros link. Izraelitai išėjo iš Egipto apsiginklavę.
19
Mozė paėmė su savimi Juozapo kaulus, nes jis buvo prisaikdinęs izraelitus, sakydamas: ‘‘Dievas tikrai jus aplankys, ir jūs išnešite iš čia mano kaulus’‘.
20
Jie keliavo iš Sukoto ir pasistatė stovyklą Etame, dykumos pakraštyje.
21
Viešpats ėjo pirma jų dieną debesies stulpe, rodydamas kelią, o naktį ugnies stulpe, šviesdamas jiems, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį.
22
Jis nepatraukė nuo jų debesies stulpo dieną nė ugnies stulpo naktį.Išėjimo 13:1

Išėjimo 13:2

Išėjimo 13:3

Išėjimo 13:4

Išėjimo 13:5

Išėjimo 13:6

Išėjimo 13:7

Išėjimo 13:8

Išėjimo 13:9

Išėjimo 13:10

Išėjimo 13:11

Išėjimo 13:12

Išėjimo 13:13

Išėjimo 13:14

Išėjimo 13:15

Išėjimo 13:16

Išėjimo 13:17

Išėjimo 13:18

Išėjimo 13:19

Išėjimo 13:20

Išėjimo 13:21

Išėjimo 13:22Išėjimo 1 / Išė 1

Išėjimo 2 / Išė 2

Išėjimo 3 / Išė 3

Išėjimo 4 / Išė 4

Išėjimo 5 / Išė 5

Išėjimo 6 / Išė 6

Išėjimo 7 / Išė 7

Išėjimo 8 / Išė 8

Išėjimo 9 / Išė 9

Išėjimo 10 / Išė 10

Išėjimo 11 / Išė 11

Išėjimo 12 / Išė 12

Išėjimo 13 / Išė 13

Išėjimo 14 / Išė 14

Išėjimo 15 / Išė 15

Išėjimo 16 / Išė 16

Išėjimo 17 / Išė 17

Išėjimo 18 / Išė 18

Išėjimo 19 / Išė 19

Išėjimo 20 / Išė 20

Išėjimo 21 / Išė 21

Išėjimo 22 / Išė 22

Išėjimo 23 / Išė 23

Išėjimo 24 / Išė 24

Išėjimo 25 / Išė 25

Išėjimo 26 / Išė 26

Išėjimo 27 / Išė 27

Išėjimo 28 / Išė 28

Išėjimo 29 / Išė 29

Išėjimo 30 / Išė 30

Išėjimo 31 / Išė 31

Išėjimo 32 / Išė 32

Išėjimo 33 / Išė 33

Išėjimo 34 / Išė 34

Išėjimo 35 / Išė 35

Išėjimo 36 / Išė 36

Išėjimo 37 / Išė 37

Išėjimo 38 / Išė 38

Išėjimo 39 / Išė 39

Išėjimo 40 / Išė 40