A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 931
Viešpats karaliauja. Jis apsivilkęs didybe, Viešpats susijuosęs stiprybe, taip tvirtai pastatė pasaulį, kad jo niekas nepajudins.
2
Tvirtai stovi Tavo sostas nuo senovės; nuo amžių Tu esi!
3
Viešpatie, vandenys patvino, pakilo jų ūžimas, pakilo vandenų bangos!
4
Galingesnis už gausių vandenų šniokštimą, už galingas jūrų bangas yra Viešpats aukštybėse!
5
Tavo liudijimai labai patikimi. Tavo namus puošia šventumas, Viešpatie, per amžius.