A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Psalmynas 91
Aš girsiu Tave, Viešpatie, visa savo širdimi, skelbsiu visus Tavo nuostabius darbus.
2
Linksminsiuosi ir džiūgausiu Tavyje, Tavo vardui, Aukščiausiasis, giedosiu gyrių.
3
Traukiasi atgal mano priešai, klumpa ir žūva Tavo akivaizdoje,
4
nes Tu gini mano teises ir mano bylą, Tu sėdi soste, teisingai teisdamas.
5
Pagonis Tu subarei, sužlugdei nedoruosius, jų vardą visiems amžiams ištrynei.
6
Priešų neliko, jie tapo amžinais griuvėsiais; Tu sugriovei jų miestus, ir jų nebemini niekas.
7
Bet Viešpats pasiliks per amžius, Jis paruošė savo sostą teismui.
8
Jis teis pasaulį teisingai, vykdys teisingumą tautoms bešališkai.
9
Viešpats­priebėga prispaustiesiems, priebėga nelaimės metu.
10
Kas pažįsta Tavo vardą, pasitiki Tavimi. Tu niekad nepalikai tų, kurie Tavęs ieško.
11
Giedokite Viešpačiui, kuris gyvena Sione, skelbkite tautoms Jo darbus.
12
Jis­nekalto kraujo gynėjas­atsimena juos, neužmiršta vargingųjų šauksmo.
13
Viešpatie, pasigailėk, pažvelk, kaip vargstu nuo manęs nekenčiančiųjų. Tu iškeli mane iš mirties vartų,
14
kad galėčiau Tave šlovint prie Siono dukters vartų, besidžiaugdamas Tavo pagalba.
15
Į savo išraustą duobę pagonys įkrinta, jų koja įkliūna į spąstus, pačių pastatytus.
16
Viešpats apsireiškia, teismą surengia. Nedorėlis įsipainioja į savo rankų darbą.
17
Nedorėliai ir visos tautos, kurios užmiršo Dievą, į mirusiųjų buveinę eina.
18
Varguolis nebus pamirštas visam laikui, vargšo viltis nepradings amžiams.
19
Viešpatie, pakilk, tegul neįsigali žmogus, tebūna suruoštas teismas pagonims Tavo akivaizdoje.
20
Įvaryk jiems, Viešpatie, baimės; pagonys težino, kad jie­tiktai žmonės!Psalmynas 9:1

Psalmynas 9:2

Psalmynas 9:3

Psalmynas 9:4

Psalmynas 9:5

Psalmynas 9:6

Psalmynas 9:7

Psalmynas 9:8

Psalmynas 9:9

Psalmynas 9:10

Psalmynas 9:11

Psalmynas 9:12

Psalmynas 9:13

Psalmynas 9:14

Psalmynas 9:15

Psalmynas 9:16

Psalmynas 9:17

Psalmynas 9:18

Psalmynas 9:19

Psalmynas 9:20Psalmynas 1 / Psa 1

Psalmynas 2 / Psa 2

Psalmynas 3 / Psa 3

Psalmynas 4 / Psa 4

Psalmynas 5 / Psa 5

Psalmynas 6 / Psa 6

Psalmynas 7 / Psa 7

Psalmynas 8 / Psa 8

Psalmynas 9 / Psa 9

Psalmynas 10 / Psa 10

Psalmynas 11 / Psa 11

Psalmynas 12 / Psa 12

Psalmynas 13 / Psa 13

Psalmynas 14 / Psa 14

Psalmynas 15 / Psa 15

Psalmynas 16 / Psa 16

Psalmynas 17 / Psa 17

Psalmynas 18 / Psa 18

Psalmynas 19 / Psa 19

Psalmynas 20 / Psa 20

Psalmynas 21 / Psa 21

Psalmynas 22 / Psa 22

Psalmynas 23 / Psa 23

Psalmynas 24 / Psa 24

Psalmynas 25 / Psa 25

Psalmynas 26 / Psa 26

Psalmynas 27 / Psa 27

Psalmynas 28 / Psa 28

Psalmynas 29 / Psa 29

Psalmynas 30 / Psa 30

Psalmynas 31 / Psa 31

Psalmynas 32 / Psa 32

Psalmynas 33 / Psa 33

Psalmynas 34 / Psa 34

Psalmynas 35 / Psa 35

Psalmynas 36 / Psa 36

Psalmynas 37 / Psa 37

Psalmynas 38 / Psa 38

Psalmynas 39 / Psa 39

Psalmynas 40 / Psa 40

Psalmynas 41 / Psa 41

Psalmynas 42 / Psa 42

Psalmynas 43 / Psa 43

Psalmynas 44 / Psa 44

Psalmynas 45 / Psa 45

Psalmynas 46 / Psa 46

Psalmynas 47 / Psa 47

Psalmynas 48 / Psa 48

Psalmynas 49 / Psa 49

Psalmynas 50 / Psa 50

Psalmynas 51 / Psa 51

Psalmynas 52 / Psa 52

Psalmynas 53 / Psa 53

Psalmynas 54 / Psa 54

Psalmynas 55 / Psa 55

Psalmynas 56 / Psa 56

Psalmynas 57 / Psa 57

Psalmynas 58 / Psa 58

Psalmynas 59 / కీర్తనలు 59

Psalmynas 60 / కీర్తనలు 60

Psalmynas 61 / కీర్తనలు 61

Psalmynas 62 / కీర్తనలు 62

Psalmynas 63 / కీర్తనలు 63

Psalmynas 64 / కీర్తనలు 64

Psalmynas 65 / కీర్తనలు 65

Psalmynas 66 / కీర్తనలు 66

Psalmynas 67 / కీర్తనలు 67

Psalmynas 68 / కీర్తనలు 68

Psalmynas 69 / కీర్తనలు 69

Psalmynas 70 / కీర్తనలు 70

Psalmynas 71 / కీర్తనలు 71

Psalmynas 72 / కీర్తనలు 72

Psalmynas 73 / కీర్తనలు 73

Psalmynas 74 / కీర్తనలు 74

Psalmynas 75 / కీర్తనలు 75

Psalmynas 76 / కీర్తనలు 76

Psalmynas 77 / కీర్తనలు 77

Psalmynas 78 / కీర్తనలు 78

Psalmynas 79 / కీర్తనలు 79

Psalmynas 80 / కీర్తనలు 80

Psalmynas 81 / కీర్తనలు 81

Psalmynas 82 / కీర్తనలు 82

Psalmynas 83 / కీర్తనలు 83

Psalmynas 84 / కీర్తనలు 84

Psalmynas 85 / కీర్తనలు 85

Psalmynas 86 / కీర్తనలు 86

Psalmynas 87 / కీర్తనలు 87

Psalmynas 88 / కీర్తనలు 88

Psalmynas 89 / కీర్తనలు 89

Psalmynas 90 / కీర్తనలు 90

Psalmynas 91 / కీర్తనలు 91

Psalmynas 92 / కీర్తనలు 92

Psalmynas 93 / కీర్తనలు 93

Psalmynas 94 / కీర్తనలు 94

Psalmynas 95 / కీర్తనలు 95

Psalmynas 96 / కీర్తనలు 96

Psalmynas 97 / కీర్తనలు 97

Psalmynas 98 / కీర్తనలు 98

Psalmynas 99 / కీర్తనలు 99

Psalmynas 100 / కీర్తనలు 100

Psalmynas 101 / కీర్తనలు 101

Psalmynas 102 / కీర్తనలు 102

Psalmynas 103 / కీర్తనలు 103

Psalmynas 104 / కీర్తనలు 104

Psalmynas 105 / కీర్తనలు 105

Psalmynas 106 / కీర్తనలు 106

Psalmynas 107 / కీర్తనలు 107

Psalmynas 108 / కీర్తనలు 108

Psalmynas 109 / కీర్తనలు 109

Psalmynas 110 / కీర్తనలు 110

Psalmynas 111 / కీర్తనలు 111

Psalmynas 112 / కీర్తనలు 112

Psalmynas 113 / కీర్తనలు 113

Psalmynas 114 / కీర్తనలు 114

Psalmynas 115 / కీర్తనలు 115

Psalmynas 116 / కీర్తనలు 116

Psalmynas 117 / కీర్తనలు 117

Psalmynas 118 / కీర్తనలు 118

Psalmynas 119 / కీర్తనలు 119

Psalmynas 120 / కీర్తనలు 120

Psalmynas 121 / కీర్తనలు 121

Psalmynas 122 / కీర్తనలు 122

Psalmynas 123 / కీర్తనలు 123

Psalmynas 124 / కీర్తనలు 124

Psalmynas 125 / కీర్తనలు 125

Psalmynas 126 / కీర్తనలు 126

Psalmynas 127 / కీర్తనలు 127

Psalmynas 128 / కీర్తనలు 128

Psalmynas 129 / కీర్తనలు 129

Psalmynas 130 / కీర్తనలు 130

Psalmynas 131 / కీర్తనలు 131

Psalmynas 132 / కీర్తనలు 132

Psalmynas 133 / కీర్తనలు 133

Psalmynas 134 / కీర్తనలు 134

Psalmynas 135 / కీర్తనలు 135

Psalmynas 136 / కీర్తనలు 136

Psalmynas 137 / కీర్తనలు 137

Psalmynas 138 / కీర్తనలు 138

Psalmynas 139 / కీర్తనలు 139

Psalmynas 140 / కీర్తనలు 140

Psalmynas 141 / కీర్తనలు 141

Psalmynas 142 / కీర్తనలు 142

Psalmynas 143 / కీర్తనలు 143

Psalmynas 144 / కీర్తనలు 144

Psalmynas 145 / కీర్తనలు 145

Psalmynas 146 / కీర్తనలు 146

Psalmynas 147 / కీర్తనలు 147

Psalmynas 148 / కీర్తనలు 148

Psalmynas 149 / కీర్తనలు 149

Psalmynas 150 / కీర్తనలు 150