A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Psalmynas 89

1
Viešpatie, apie Tavo gailestingumą giedosiu amžinai; kartų kartoms skelbsiu Tavo ištikimybę.
2
Aš tariau: ‘‘Gailestingumas išliks per amžius. Tu įtvirtinsi savo ištikimybę danguose’‘.
3
‘‘Aš sudariau sandorą su išrinktuoju ir prisiekiau savo tarnui Dovydui:
4
‘Per amžius įtvirtinsiu tavo palikuonis, tavo sostą visoms kartoms pastatysiu’ ‘‘.
5
Viešpatie, dangūs giria Tavo stebuklus, Tavo ištikimybę­šventųjų susirinkimas.
6
Kas gi iš danguje esančių Viešpačiui prilygsta? Kas tarp Dievo sūnų panašus į Viešpatį?
7
Bauginantis yra Dievas šventųjų susirinkime, gerbtinas visų aplink Jį esančių.
8
Viešpatie, kareivijų Dieve, kas yra Tau lygus savo jėga? Viešpatie, kas yra toks ištikimas, kaip Tu?
9
Tu suvaldai jūros šėlimą, sukilusias bangas Tu sutramdai.
10
Tu sutriuškini Rahabą kaip nukautąjį, savo galinga ranka išgainioji savo priešus.
11
Tau priklauso dangūs ir žemė, pasaulis ir visa, kas jame; Tu sukūrei juos.
12
Tu sutvėrei šiaurę ir pietus; Taboras ir Hermonas džiaugiasi Tavimi.
13
Tu galingas: stipri Tavo ranka, aukštai pakelta Tavo dešinė!
14
Tavo sosto pamatas­teisumas ir teisingumas, gailestingumas ir tiesa eina Tavo priekyje.
15
Palaiminta tauta, kuri pažįsta džiaugsmingą garsą! Viešpatie, Tavo veido šviesoje jie vaikščios.
16
Tavo vardas juos linksmins, jie bus išaukštinti Tavo teisume.
17
Tu esi jų garbė ir galybė, Tavo palankumu išaukštintas mūsų ragas.
18
Viešpats yra mūsų apsauga, Izraelio Šventasis­mūsų karalius.
19
Regėjime Tu kalbėjai savo šventajam: ‘‘Aš suteikiau pagalbą karžygiui, išaukštinau tautos išrinktąjį.
20
Suradau Dovydą, savo tarną, ir šventu aliejumi jį patepiau.
21
Mano ranka visuomet jį palaikys, mano dešinė stiprins jį.
22
Priešas nenugalės jo ir piktadarys nepažemins.
23
Jo akivaizdoje parblokšiu priešus ir palaušiu tuos, kurie jo nekenčia.
24
Mano ištikimybė ir gailestingumas lydės jį, ir mano vardu aukštai iškils jo ragas.
25
Aš jo ranką padėsiu ant jūros ir ant upių jo dešinę.
26
Jis sakys man: ‘Tu esi mano tėvas, mano Dievas ir išgelbėjimo uola!’
27
Aš padarysiu jį savo pirmagimiu, jis bus aukščiau negu žemės karaliai.
28
Aš būsiu jam gailestingas per amžius, tvirta pasiliks sandora tarp mūsų.
29
Jo palikuonims leisiu gyventi per amžius, kol bus dangus, stovės jo sostas.
30
Jei jo vaikai paniekins mano įstatymą, jei nesielgs, kaip jiems įsakyta,
31
jei mano nuostatus laužys ir įsakymų mano nepaisys,
32
bausiu už jų nuodėmes lazda, plaksiu rykštėmis už jų kaltę.
33
Bet savo malonės iš jo neatimsiu ir ištikimybės jam neatsakysiu,
34
nesulaužysiu sandoros ir savo lūpų žodžio nekeisiu.
35
Kartą esu prisiekęs šventumu savo, Dovydui nemeluosiu.
36
Jo palikuonys gyvens per amžius, ir jo sostas stovės kaip saulė priešais mane,
37
bus įtvirtintas kaip mėnulis­ištikimas liudytojas danguje’‘.
38
Bet Tu atstūmei, atmetei ir pasibjaurėjai pateptuoju savo.
39
Išsižadėjai sandoros su savo tarnu, nusviedei žemėn jo karūną ir suteršei ją.
40
Tu sugriovei jo mūrus, pavertei griuvėsiais tvirtoves.
41
Jį plėšia visi praeiviai, jis tapo pajuoka kaimynams.
42
Tu leidai jo priešų galybei iškilti, jiems visiems suteikei džiaugsmą.
43
Nukreipei ašmenis jo kardo, neleidai laimėti mūšyje.
44
Tu atėmei jo šlovę ir nuvertei jo sostą.
45
Sutrumpinai jo jaunystės dienas, padengei jį gėda.
46
Ar ilgai, Viešpatie? Ar slėpsies amžinai? Ar degs kaip ugnis Tavo rūstybė?
47
Viešpatie, atsimink, koks trumpas yra mano gyvenimas! Kokius menkus Tu sukūrei visus žmones!
48
Koks žmogus gyvena ir nepatiria mirties? Kieno siela mirusiųjų buveinės išvengia?
49
Viešpatie, kur yra Tavo ankstesnė malonė, kurią Dovydui savo tiesoje pažadėjai?
50
Viešpatie, atsimink savo tarno gėdą; nešioju širdyje daugelio tautų panieką,
51
kuria, Viešpatie, Tavo priešai niekino Tavo pateptojo kelius.
52
Tebūna palaimintas Viešpats per amžius! Amen! Amen!
Psalmynas 89:1
Psalmynas 89:2
Psalmynas 89:3
Psalmynas 89:4
Psalmynas 89:5
Psalmynas 89:6
Psalmynas 89:7
Psalmynas 89:8
Psalmynas 89:9
Psalmynas 89:10
Psalmynas 89:11
Psalmynas 89:12
Psalmynas 89:13
Psalmynas 89:14
Psalmynas 89:15
Psalmynas 89:16
Psalmynas 89:17
Psalmynas 89:18
Psalmynas 89:19
Psalmynas 89:20
Psalmynas 89:21
Psalmynas 89:22
Psalmynas 89:23
Psalmynas 89:24
Psalmynas 89:25
Psalmynas 89:26
Psalmynas 89:27
Psalmynas 89:28
Psalmynas 89:29
Psalmynas 89:30
Psalmynas 89:31
Psalmynas 89:32
Psalmynas 89:33
Psalmynas 89:34
Psalmynas 89:35
Psalmynas 89:36
Psalmynas 89:37
Psalmynas 89:38
Psalmynas 89:39
Psalmynas 89:40
Psalmynas 89:41
Psalmynas 89:42
Psalmynas 89:43
Psalmynas 89:44
Psalmynas 89:45
Psalmynas 89:46
Psalmynas 89:47
Psalmynas 89:48
Psalmynas 89:49
Psalmynas 89:50
Psalmynas 89:51
Psalmynas 89:52
Psalmynas 1 / Psa 1
Psalmynas 2 / Psa 2
Psalmynas 3 / Psa 3
Psalmynas 4 / Psa 4
Psalmynas 5 / Psa 5
Psalmynas 6 / Psa 6
Psalmynas 7 / Psa 7
Psalmynas 8 / Psa 8
Psalmynas 9 / Psa 9
Psalmynas 10 / Psa 10
Psalmynas 11 / Psa 11
Psalmynas 12 / Psa 12
Psalmynas 13 / Psa 13
Psalmynas 14 / Psa 14
Psalmynas 15 / Psa 15
Psalmynas 16 / Psa 16
Psalmynas 17 / Psa 17
Psalmynas 18 / Psa 18
Psalmynas 19 / Psa 19
Psalmynas 20 / Psa 20
Psalmynas 21 / Psa 21
Psalmynas 22 / Psa 22
Psalmynas 23 / Psa 23
Psalmynas 24 / Psa 24
Psalmynas 25 / Psa 25
Psalmynas 26 / Psa 26
Psalmynas 27 / Psa 27
Psalmynas 28 / Psa 28
Psalmynas 29 / Psa 29
Psalmynas 30 / Psa 30
Psalmynas 31 / Psa 31
Psalmynas 32 / Psa 32
Psalmynas 33 / Psa 33
Psalmynas 34 / Psa 34
Psalmynas 35 / Psa 35
Psalmynas 36 / Psa 36
Psalmynas 37 / Psa 37
Psalmynas 38 / Psa 38
Psalmynas 39 / Psa 39
Psalmynas 40 / Psa 40
Psalmynas 41 / Psa 41
Psalmynas 42 / Psa 42
Psalmynas 43 / Psa 43
Psalmynas 44 / Psa 44
Psalmynas 45 / Psa 45
Psalmynas 46 / Psa 46
Psalmynas 47 / Psa 47
Psalmynas 48 / Psa 48
Psalmynas 49 / Psa 49
Psalmynas 50 / Psa 50
Psalmynas 51 / Psa 51
Psalmynas 52 / Psa 52
Psalmynas 53 / Psa 53
Psalmynas 54 / Psa 54
Psalmynas 55 / Psa 55
Psalmynas 56 / Psa 56
Psalmynas 57 / Psa 57
Psalmynas 58 / Psa 58
Psalmynas 59 / Psa 59
Psalmynas 60 / Psa 60
Psalmynas 61 / Psa 61
Psalmynas 62 / Psa 62
Psalmynas 63 / Psa 63
Psalmynas 64 / Psa 64
Psalmynas 65 / Psa 65
Psalmynas 66 / Psa 66
Psalmynas 67 / Psa 67
Psalmynas 68 / Psa 68
Psalmynas 69 / Psa 69
Psalmynas 70 / Psa 70
Psalmynas 71 / Psa 71
Psalmynas 72 / Psa 72
Psalmynas 73 / Psa 73
Psalmynas 74 / Psa 74
Psalmynas 75 / Psa 75
Psalmynas 76 / Psa 76
Psalmynas 77 / Psa 77
Psalmynas 78 / Psa 78
Psalmynas 79 / Psa 79
Psalmynas 80 / Psa 80
Psalmynas 81 / Psa 81
Psalmynas 82 / Psa 82
Psalmynas 83 / Psa 83
Psalmynas 84 / Psa 84
Psalmynas 85 / Psa 85
Psalmynas 86 / Psa 86
Psalmynas 87 / Psa 87
Psalmynas 88 / Psa 88
Psalmynas 89 / Psa 89
Psalmynas 90 / Psa 90
Psalmynas 91 / Psa 91
Psalmynas 92 / Psa 92
Psalmynas 93 / Psa 93
Psalmynas 94 / Psa 94
Psalmynas 95 / Psa 95
Psalmynas 96 / Psa 96
Psalmynas 97 / Psa 97
Psalmynas 98 / Psa 98
Psalmynas 99 / Psa 99
Psalmynas 100 / Psa 100
Psalmynas 101 / Psa 101
Psalmynas 102 / Psa 102
Psalmynas 103 / Psa 103
Psalmynas 104 / Psa 104
Psalmynas 105 / Psa 105
Psalmynas 106 / Psa 106
Psalmynas 107 / Psa 107
Psalmynas 108 / Psa 108
Psalmynas 109 / Psa 109
Psalmynas 110 / Psa 110
Psalmynas 111 / Psa 111
Psalmynas 112 / Psa 112
Psalmynas 113 / Psa 113
Psalmynas 114 / Psa 114
Psalmynas 115 / Psa 115
Psalmynas 116 / Psa 116
Psalmynas 117 / Psa 117
Psalmynas 118 / Psa 118
Psalmynas 119 / Psa 119
Psalmynas 120 / Psa 120
Psalmynas 121 / Psa 121
Psalmynas 122 / Psa 122
Psalmynas 123 / Psa 123
Psalmynas 124 / Psa 124
Psalmynas 125 / Psa 125
Psalmynas 126 / Psa 126
Psalmynas 127 / Psa 127
Psalmynas 128 / Psa 128
Psalmynas 129 / Psa 129
Psalmynas 130 / Psa 130
Psalmynas 131 / Psa 131
Psalmynas 132 / Psa 132
Psalmynas 133 / Psa 133
Psalmynas 134 / Psa 134
Psalmynas 135 / Psa 135
Psalmynas 136 / Psa 136
Psalmynas 137 / Psa 137
Psalmynas 138 / Psa 138
Psalmynas 139 / Psa 139
Psalmynas 140 / Psa 140
Psalmynas 141 / Psa 141
Psalmynas 142 / Psa 142
Psalmynas 143 / Psa 143
Psalmynas 144 / Psa 144
Psalmynas 145 / Psa 145
Psalmynas 146 / Psa 146
Psalmynas 147 / Psa 147
Psalmynas 148 / Psa 148
Psalmynas 149 / Psa 149
Psalmynas 150 / Psa 150