A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 631
Dieve, Tu esi mano Dievas! Nuo ankstaus ryto Tavęs ieškau, Tavęs trokšta mano siela, kūnas ilgisi Tavęs kaip sausa ir nualinta žemė be vandens.
2
Šventykloje ieškojau Tavęs, pamačiau Tavo galybę ir šlovę.
3
Tavo malonė yra geresnė už gyvenimą, todėl mano lūpos girs Tave.
4
Šlovinsiu Tave, kol gyvensiu, Tavo vardą minėdamas, kelsiu į Tave rankas.
5
Mano siela bus pasotinta kaip kaulų smegenimis ir riebalais, lūpos džiaugsmingai girs Tave,
6
kai prisiminsiu Tave savo lovoje, mąstysiu apie Tave budėdamas naktį.
7
Tu buvai man pagalba, todėl aš džiūgausiu Tavo sparnų pavėsyje.
8
Mano siela įsikibo į Tave; Tavo dešinė palaiko mane.
9
Kurie siekia atimti man gyvybę, nueis į žemės gelmes.
10
Jie kris nuo kardo ir taps grobiu šakalams.
11
O karalius džiaugsis Dievu. Girsis kiekvienas, kuris prisiekia Juo, bet melagių burna bus užkimšta.