A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 61

1

  Dieve, išgirsk mano šauksmą, išklausyk mano maldą!

2

  Mano širdžiai alpstant, nuo žemės krašto šaukiuos Tavęs. Užkelk mane ant aukštos uolos.

3

  Tu esi man prieglauda, stiprus bokštas gintis nuo priešo.

4

  Norėčiau gyventi Tavo palapinėje amžinai, pasitikėti Tavo sparnų priedanga.

5

  Dieve, Tu girdėjai mano įžadus, davei paveldėjimą su tais, kurie bijo Tavo vardo.

6

  Prailgink karaliaus gyvenimą, jo metai tegul tęsiasi per kartų kartas.

7

  Tepasilieka jis per amžius Dievo akivaizdoje, Jo gailestingumas ir tiesa tesaugo jį!

8

  Giedosiu gyrių Tavo vardui visados, kasdien vykdysiu savo įžadus.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info