A A A A A
नेपाली बाइबल (NNRV) 2012

Psalmynas ५३सङ्गीत-निर्देशकको निम्‍ति महलत नामक दाऊदको मस्‍किल [1] मूर्खले आफ्‍नो मनमा भन्‍छ, “ईश्‍वर छँदैछैन।” तिनीहरू भ्रष्‍ट भएका छन्‌, र तिनीहरूका चाल घृणास्‍पद छन्‌। यस्‍तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ।
परमेश्‍वर स्‍वर्गबाट मानिसका सन्‍तानलाई हेर्नुहुन्‍छ, यो जान्‍नलाई कि समझदार हुने र परमेश्‍वरलाई खोज्‍ने कोही छ?
सब मानिसहरू भड्‌किगएका छन्‌, तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्‍ट भएका छन्‌। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एक जना पनि छैन।
के दुष्‍ट काम गर्नेहरूले कहिल्‍यै सिक्‍नेछैनन्‌? रोटी खाएझैँ तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भक्षण गर्छन्‌, र परमेश्‍वरको पुकारा गर्दैनन्‌।
जहाँ डरको केही कारण थिएन त्‍यहीँ नै तिनीहरू भयले व्‍याकुल भए। परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्नेहरूका हड्डीहरू तितरबितर पार्नुभयो, तिनीहरूलाई तिमीले शर्ममा पार्‍यौ, किनभने परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुभएको थियो।
इस्राएलको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुनेथियो! जब परमेश्‍वरले आफ्‍ना मानिसहरूको सुख-शान्‍ति फर्काइदिनुहुन्‍छ, याकूब रमाऊन्‌, र इस्राएल खुशी होऊन्‌!