A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 471
Plokite rankomis visos tautos! Šaukite Dievui džiugesio balsu!
2
Aukščiausiasis Viešpats yra baisus, didis Karalius visos žemės.
3
Jis pajungė mums pagonis, padėjo po mūsų kojomis tautas.
4
Jis parinko mums paveldėti žemę­garbę Jo mylimojo Jokūbo.
5
Dievas užžengė su šauksmu, Viešpats, gaudžiant trimitams.
6
Giedokite gyrių mūsų Dievui, giedokite! Giedokite gyrių mūsų Karaliui, giedokite!
7
Dievas yra visos žemės Karalius! Giedokite Jam gyrių suprasdami.
8
Dievas karaliauja pagonims, Dievas sėdi savo šventajame soste.
9
Tautos kunigaikščiai susirinko su Abraomo Dievo tauta. Dievui priklauso visi žemės skydai, Jis yra labai išaukštintas.