English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Psalmynas 45

1
Mano širdis prisipildė gražių žodžių. Giedosiu giesmę Karaliui. Mano liežuvis­plunksna miklioje raštininko rankoje.
2
Tu esi gražiausias iš žmonių vaikų; malonė Tavo lūpose! Todėl palaimino Tave Dievas amžiams.
3
Karžygy, prisijuosk kalaviją prie šlaunies, savo šlovę ir didybę.
4
Savo didybėje kelkis ginti tiesos, romumo ir teisumo. Tavo dešinė tepamoko Tave didingų darbų!
5
Karaliaus priešų širdis perveria Jo strėlės, nuo jų krinta tautos.
6
Tavo sostas, o Dieve, stovės per amžius. Teisumo skeptras yra Tavo karalystės skeptras.
7
Tu pamėgai teisumą ir neapkentei nedorybės, todėl patepė Tave Dievas, Tavasis Dievas, džiaugsmo aliejumi daugiau negu Tavo bendrus.
8
Mira, alaviju ir kasija kvepia Tavo drabužiai. Iš dramblio kaulo rūmų linksmina Tave.
9
Karalių dukterys pasitinka Tave; karalienė Tavo dešinėje Ofyro auksu papuošta.
10
Klausyk, dukra, pažvelk ir išgirsk! Pamiršk savo tautą ir tėvo namus.
11
Karalius geidžia tavo grožio. Jis yra tavo Viešpats­garbink Jį!
12
Tyro dukros neša Tau dovanas, tautos kilmingieji Tavo palankumo ieško.
13
Karaliaus dukra šlovinga viduje, auksu išmegzti jos apdarai.
14
Išsiuvinėtais drabužiais papuoštą ją veda pas Karalių, ją seka mergaitės, jos draugės, kurios bus atvestos pas Tave.
15
Jos eina džiūgaudamos ir besilinksmindamos, jos įeis į Karaliaus rūmus.
16
Vietoj Tavo tėvų bus Tavo sūnūs; visoje šalyje Tu paskirsi juos kunigaikščiais.
17
Aš garsinsiu Tavo vardą per kartų kartas, todėl tautos girs Tave per amžius.
Psalmynas 45:1
Psalmynas 45:2
Psalmynas 45:3
Psalmynas 45:4
Psalmynas 45:5
Psalmynas 45:6
Psalmynas 45:7
Psalmynas 45:8
Psalmynas 45:9
Psalmynas 45:10
Psalmynas 45:11
Psalmynas 45:12
Psalmynas 45:13
Psalmynas 45:14
Psalmynas 45:15
Psalmynas 45:16
Psalmynas 45:17
Psalmynas 1 / Psa 1
Psalmynas 2 / Psa 2
Psalmynas 3 / Psa 3
Psalmynas 4 / Psa 4
Psalmynas 5 / Psa 5
Psalmynas 6 / Psa 6
Psalmynas 7 / Psa 7
Psalmynas 8 / Psa 8
Psalmynas 9 / Psa 9
Psalmynas 10 / Psa 10
Psalmynas 11 / Psa 11
Psalmynas 12 / Psa 12
Psalmynas 13 / Psa 13
Psalmynas 14 / Psa 14
Psalmynas 15 / Psa 15
Psalmynas 16 / Psa 16
Psalmynas 17 / Psa 17
Psalmynas 18 / Psa 18
Psalmynas 19 / Psa 19
Psalmynas 20 / Psa 20
Psalmynas 21 / Psa 21
Psalmynas 22 / Psa 22
Psalmynas 23 / Psa 23
Psalmynas 24 / Psa 24
Psalmynas 25 / Psa 25
Psalmynas 26 / Psa 26
Psalmynas 27 / Psa 27
Psalmynas 28 / Psa 28
Psalmynas 29 / Psa 29
Psalmynas 30 / Psa 30
Psalmynas 31 / Psa 31
Psalmynas 32 / Psa 32
Psalmynas 33 / Psa 33
Psalmynas 34 / Psa 34
Psalmynas 35 / Psa 35
Psalmynas 36 / Psa 36
Psalmynas 37 / Psa 37
Psalmynas 38 / Psa 38
Psalmynas 39 / Psa 39
Psalmynas 40 / Psa 40
Psalmynas 41 / Psa 41
Psalmynas 42 / Psa 42
Psalmynas 43 / Psa 43
Psalmynas 44 / Psa 44
Psalmynas 45 / Psa 45
Psalmynas 46 / Psa 46
Psalmynas 47 / Psa 47
Psalmynas 48 / Psa 48
Psalmynas 49 / Psa 49
Psalmynas 50 / Psa 50
Psalmynas 51 / Psa 51
Psalmynas 52 / Psa 52
Psalmynas 53 / Psa 53
Psalmynas 54 / Psa 54
Psalmynas 55 / Psal 55
Psalmynas 56 / Psal 56
Psalmynas 57 / Psal 57
Psalmynas 58 / Psal 58
Psalmynas 59 / Psal 59
Psalmynas 60 / Psal 60
Psalmynas 61 / Psal 61
Psalmynas 62 / Psal 62
Psalmynas 63 / Psal 63
Psalmynas 64 / Psal 64
Psalmynas 65 / Psal 65
Psalmynas 66 / Psal 66
Psalmynas 67 / Psal 67
Psalmynas 68 / Psal 68
Psalmynas 69 / Psal 69
Psalmynas 70 / Psal 70
Psalmynas 71 / Psal 71
Psalmynas 72 / Psal 72
Psalmynas 73 / Psal 73
Psalmynas 74 / Psal 74
Psalmynas 75 / Psal 75
Psalmynas 76 / Psal 76
Psalmynas 77 / Psal 77
Psalmynas 78 / Psal 78
Psalmynas 79 / Psal 79
Psalmynas 80 / Psal 80
Psalmynas 81 / Psal 81
Psalmynas 82 / Psal 82
Psalmynas 83 / Psal 83
Psalmynas 84 / Psal 84
Psalmynas 85 / Psal 85
Psalmynas 86 / Psal 86
Psalmynas 87 / Psal 87
Psalmynas 88 / Psal 88
Psalmynas 89 / Psal 89
Psalmynas 90 / Psal 90
Psalmynas 91 / Psal 91
Psalmynas 92 / Psal 92
Psalmynas 93 / Psal 93
Psalmynas 94 / Psal 94
Psalmynas 95 / Psal 95
Psalmynas 96 / Psal 96
Psalmynas 97 / Psal 97
Psalmynas 98 / Psal 98
Psalmynas 99 / Psal 99
Psalmynas 100 / Psal 100
Psalmynas 101 / Psal 101
Psalmynas 102 / Psal 102
Psalmynas 103 / Psal 103
Psalmynas 104 / Psal 104
Psalmynas 105 / Psal 105
Psalmynas 106 / Psal 106
Psalmynas 107 / Psal 107
Psalmynas 108 / Psal 108
Psalmynas 109 / Psal 109
Psalmynas 110 / Psal 110
Psalmynas 111 / Psal 111
Psalmynas 112 / Psal 112
Psalmynas 113 / Psal 113
Psalmynas 114 / Psal 114
Psalmynas 115 / Psal 115
Psalmynas 116 / Psal 116
Psalmynas 117 / Psal 117
Psalmynas 118 / Psal 118
Psalmynas 119 / Psal 119
Psalmynas 120 / Psal 120
Psalmynas 121 / Psal 121
Psalmynas 122 / Psal 122
Psalmynas 123 / Psal 123
Psalmynas 124 / Psal 124
Psalmynas 125 / Psal 125
Psalmynas 126 / Psal 126
Psalmynas 127 / Psal 127
Psalmynas 128 / Psal 128
Psalmynas 129 / Psal 129
Psalmynas 130 / Psal 130
Psalmynas 131 / Psal 131
Psalmynas 132 / Psal 132
Psalmynas 133 / Psal 133
Psalmynas 134 / Psal 134
Psalmynas 135 / Psal 135
Psalmynas 136 / Psal 136
Psalmynas 137 / Psal 137
Psalmynas 138 / Psal 138
Psalmynas 139 / Psal 139
Psalmynas 140 / Psal 140
Psalmynas 141 / Psal 141
Psalmynas 142 / Psal 142
Psalmynas 143 / Psal 143
Psalmynas 144 / Psal 144
Psalmynas 145 / Psal 145
Psalmynas 146 / Psal 146
Psalmynas 147 / Psal 147
Psalmynas 148 / Psal 148
Psalmynas 149 / Psal 149
Psalmynas 150 / Psal 150