A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Psalmynas 241
Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena.
2
Jis ant jūrų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino.
3
Kas kops į Viešpaties kalną? Kas atsistos Jo šventoje vietoje?
4
Tas, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį, kuris nenukreipė savo sielos į tuštybes ir neteisingai neprisiekė.
5
Jis gaus palaiminimą iš Viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo.
6
Tai karta, kuri ieško Jo, ieško Jokūbo Dievo veido.
7
Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!
8
Kas tas šlovės Karalius? Tai Viešpats, stiprus ir galingas. Tai Viešpats, galiūnas kovoje.
9
Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!
10
Kas tas šlovės Karalius? Kareivijų Viešpats­Jis yra šlovės Karalius.