A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 151
Viešpatie, kas gali pasilikti Tavo palapinėje ir gyventi Tavo šventajame kalne?
2
Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą;
3
kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno;
4
kuris paniekintąjį smerkia, o Viešpaties bijančius gerbia; kuris prisiekęs, nors ir savo nenaudai, ištesi;
5
kuris neskolina pinigų palūkanoms gauti, nepriima kyšių prieš nekaltą žmogų. Kas šitaip elgiasi, niekada nesusvyruos.