A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 141
Kvailys pasakė savo širdyje: ‘‘Nėra Dievo’‘. Jie sugedo, elgiasi bjauriai, nėra, kas gera darytų.
2
Viešpats pažiūrėjo į žmones iš dangaus, kad pamatytų, ar yra kas išmano ir ieško Dievo.
3
Jie visi nuklydo, visi kartu sugedo. Nėra darančio gera, nėra nė vieno.
4
Ar nesupranta piktadariai, kurie mano tautą ryja kaip duoną ir nesišaukia Viešpaties?
5
Jie buvo labai išgąsdinti, nes su teisiaisiais yra Dievas.
6
Jūs laikote nieku vargšą, bet jo priebėga yra Viešpats.
7
O kad iš Siono ateitų išgelbėjimas Izraeliui! Kai Viešpats išlaisvins savo tautą, džiaugsis Jokūbas, linksminsis Izraelis!