A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 138

1

  Visa širdimi Tau dėkoju, Dieve! Dievų akivaizdoje Tau giedosiu gyrių.

2

  Parpuolęs prie Tavo šventyklos, šventą Tavo vardą girsiu už Tavo malonę ir ištikimybę, nes Tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą.

3

  Dieną, kurią šaukiausi, išklausei, stiprybės suteikei mano sielai.

4

  Tave girs, Viešpatie, visi žemės valdovai, išgirdę Tavo burnos žodžius.

5

  Jie giedos apie Viešpaties kelius, nes didelė Viešpaties šlovė.

6

  Nors Viešpats yra aukštybėse, Jis žvelgia į nusižeminusį, o išpuikėlį pažįsta iš tolo.

7

  Nors aš būčiau vargų suspaustas, Tu atgaivinsi mane, Tu ištiesi savo ranką prieš mano priešų pyktį ir Tavo dešinė mane išgelbės.

8

  Apgins mane Viešpats. Viešpatie, Tavo gailestingumas amžinas! Neapleisk, kas Tavo rankų sukurta.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info