Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 137

1

Prie Babilono upių sėdėjome ir verkėme, atsimindami Sioną.

2

Ten ant gluosnių šakų pakabinome savo arfas.

3

Nes mūsų trėmėjai mums liepė giedoti, kurie mus apiplėšė, ragino džiūgauti: ‘‘Pagiedokite mums Siono giesmių!’‘

4

Kaip giedosime Viešpaties giesmę svetimoje šalyje?

5

Jeigu, Jeruzale, tave užmirščiau, mano dešinė tepamiršta mane!

6

Tepridžiūna prie gomurio mano liežuvis, jei tavęs neatsiminčiau, jeigu tu man brangesnė nebūtum už visus džiaugsmus, Jeruzale!

7

Viešpatie, atsimink Jeruzalės dieną prieš Edomo žmones. Jie sakė: ‘‘Griaukite, griaukite ją iki pamatų!’‘

8

O Babilone, tu naikintojau, laimingas bus, kas tau už mums padarytą skriaudą atmokės!

9

Laimingas, kas, pagriebęs kūdikius tavo, į kietą uolą sudaužys!

Lithuanian Bible
Public Domain: No info