A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1331
Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena!
2
Tai yra lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis per Aarono barzdą ant jo drabužių apykaklės.
3
Tai lyg Hermono rasa, krintanti ant Siono kalnų! Tenai palaiminimą ir gyvenimą amžiną Viešpats teikia!