A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1301
Iš gilybės šaukiuos Tavęs, Viešpatie!
2
Viešpatie, išgirsk mano balsą! Tegul Tavo ausys išgirsta mano maldavimus.
3
Viešpatie, jei Tu neatleisi kalčių, kas, Viešpatie, išsilaikys?
4
Bet Tu atleidi nuodėmes, kad Tavęs bijotų.
5
Tu esi mano viltis, Viešpatie, mano siela Tavo žodžiu viliasi.
6
Mano siela laukia Viešpaties labiau, kaip sargybiniai laukia ryto.
7
Tegu Izraelis viliasi Viešpačiu, nes Viešpats yra gailestingas ir Jo išvadavimas didis.
8
Jis išvaduos Izraelį iš visų jo nedorybių.